Hvorfor øker vi nettleien?

Vi øker nettleien med virkning fra 1. oktober. Bakgrunnen er høyere renter, økte driftskostnader og høyere priser på materiell til å bygge ut, fornye og vedlikeholde strømnettet.

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. 

Hva blir økningen i kroner per måned?

Her er tre eksempler med ulikt forbruk per år. Er du usikker på hvor mye du bruker? På Min side og i Elvia-appen får du oversikt over ditt forbruk.

Prisen øker cirka 10 %. Her viser vi eksempler på økningen i kroner per måned.

Hvordan fastsettes nettleien?

Nettselskapene i Norge er tildelt ansvaret for å eie, bygge og drifte nettet innenfor sitt geografiske område. Selskapene er derfor strengt regulert av myndighetene ved RME, reguleringsmyndigheten for energi. Nettselskapet fastsetter prisen på nettleie, mens RME kontrollerer at det ikke hentes inn høyere nettleie enn det selskapet har lov til å kreve.

-Nettleien skal dekke utgiftene et nettselskap har og estimatene baseres på kostnader fra tidligere år. Elvia har som mål at nettleien skal være så nøyaktig som mulig. Derfor vil våre kunder oppleve at vi justerer nettleien hyppigere nå enn hva vi tidligere har gjort, sier Ingeborg Tennes leder for kommunikasjon i Elvia. Vi forventer at det vil komme èn økning i nettleie til i løpet av vinteren.

Her er de nye prisene

De nye prisene gjelder fra 1. oktober og blir synlig på regningen i november. Nettleien består av tre deler; fastledd, energiledd, og avgifter. (Priser for bedrift/næring finner du nederst på denne siden).

Fastledd og energiledd

Fastledd

Trinn 1

Døgnmaks
kWh per time

0-2

kr/måned

120

Energiledd
*Dag / natt og helg

47,50 / 40,00 øre kWh

Trinn 2

Døgnmaks
kWh per time

2-5

kr/måned

190

Energiledd
*Dag / natt og helg

47,50 / 40,00 øre kWh

Trinn 3

Døgnmaks
kWh per time

5-10

kr/måned

305

Energiledd
*Dag / natt og helg

47,50 / 40,00 øre kWh

Trinn 4

Døgnmaks
kWh per time

10-15

kr/måned

420

Energiledd
*Dag / natt og helg

47,50 / 40,00 øre kWh

Trinn 5

Døgnmaks
kWh per time

15-20

kr/måned

535

Energiledd
*Dag / natt og helg

47,50 / 40,00 øre kWh

*Perioder

Dag: Hverdager fra 06:00 til 22:00
Natt: Hverdager fra 22:00 til 06:00
Helg: Lørdag og søndag samt helligdager

De fleste privatkunder havner aldri over trinn 5, viser våre beregninger. 

 • Trinn 6
  Døgnmaks kwh per time 20-25 - 650 kr/måned
  Energiledd dag 47,50 øre kWh energiledd natt 40,00 øre kWh

 • Trinn 7
  Døgnmaks kwh per time 25-50 - 1225 kr/måned
  Energiledd dag 47,50 øre kWh energiledd natt 40,00 øre kWh

 • Trinn 8
  Døgnmaks kwh per time 50-75 - 1800 kr/måned
  Energiledd dag 47,50 øre kWh energiledd natt 40,00 øre kWh

 • Trinn 9
  Døgnmaks kwh per time 75-100 - 2375 kr/måned
  Energiledd dag 47,50 øre kWh energiledd natt 40,00 øre kWh

 • Trinn 10
  Døgnmaks kwh per time Over 100 - 4750 kr/måned
  Energiledd dag 47,50 øre kWh energiledd natt 40,00 øre kWh

Historiske priser finner du her.

Over halvparten av nettleien er offentlige avgifter

Prisene er inklusive alle avgifter:

 • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh

 • Avgift på elektrisk kraft (Elavgift) 15,84 øre/kWh

 • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Nye priser for bedrift og næring

Bilde av strømmaster. Foto

Usikker på hva nettleie er?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Arbeid i strømmast. Foto

Slik settes prisen på nettleien

Energiledd? Fastledd? Nettleien består av flere deler og her får du sett mer om hva som bestemmer prisen på nettleien din.

Kvinne sitter ved bordet med ipad og logger inn på elvia.no

Se din oversikt på Min side

På Min side finner du ditt forbruk, dine fakturaunderlag og du kan åpne HAN-porten.