For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.

Krav til leverandører og leveranser

I tillegg til tekniske, sikkerhets- og miljømessige krav til produkter og leveranser, skal våre leverandører også operere i tråd med Elvias etiske retningslinjer og ha oss som en prioritert kunde. 

Les mer om Elvias krav til leverandører og om fordelene ved å være registrert i Achilles UNCE på forhånd.

Elvias seriøsitetskrav

Her finner du spesifisert en rekke områder der Elvia beskriver seriøsitetskrav og særskilte krav til sine leverandører.

Planlagte anskaffelser

Her finner du oversikt over planlagte anskaffelser i Innlandet, Oslo og Viken med estimert oppstartstidspunkt. Det gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller savner informasjon om anskaffelsesprosessen i Elvia?
Send ditt spørsmål til avdeling for Anskaffelser