For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.

Anskaffelser i Elvia

Våre overordnede rammer og krav stilles for gjennomføring av anskaffelser. Disse vil spesifiseres ytterligere i den enkelte forespørsel og kontrakt.
Les mer om anskaffelser i Elvia

Krav til leverandører om etikk og bærekraft

Elvia ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi stiller derfor objektive krav til leverandører om etikk og bærekraft, i tillegg til andre områder som forretningsskikk og etterlevelse av lover og regler.
Les mer om Elvias krav til leverandører om etikk og bærekraft.

Kontakt avdeling for Anskaffelser

Har du spørsmål eller savner informasjon om anskaffelsesprosessen i Elvia? Send ditt spørsmål til vårt Kundesenter.