For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.

Krav til leverandører og leveranser

I tillegg til tekniske, sikkerhets- og miljømessige krav til produkter og leveranser, skal våre leverandører også operere i tråd med Elvias etiske retningslinjer og ha oss som en prioritert kunde. 

Les mer om Elvias krav til leverandører og om fordelene ved å være registrert i Achilles Utilities NCE på forhånd.

Elvias seriøsitetskrav

Her finner du spesifisert en rekke områder der Elvia beskriver seriøsitetskrav og særskilte krav til sine leverandører.

Planlagte anskaffelser

Her finner du oversikt over planlagte anskaffelser i Innlandet, Oslo og Viken med estimert oppstartstidspunkt. Det gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Kontakter ulike kategorier

 • Energimontasje

 • Bygg

 • Spesialtjenester

Kontaktperson entreprenørtjenester:
Eik Harviken, e-post, tlf 911 91 971

 • Stasjonsanlegg

 • Ledning og kabel

 • Standardmateriell

Kontaktperson produkter:
Gjermund Blom-Hagen, e-post, tlf 982 59 255

 • Hardware

 • Software

 • IT-drift

 • Øvrige IT

Kontaktperson IT:
Ingunn Gotfredsen, e-post, tlf 928 96 913

 • Tekniske konsulenttjenester

 • IT konsulenttjenester

 • Øvrige konsulenttjenester

Kontaktperson konsulent:
Ingunn Gotfredsen, e-post, tlf 928 96 913

 • Eiendom

 • Eiendomsdrift

 • Personaltjenester

 • Finansielle tjenester

 • Kommunikasjon og markedsføring

 • Øvrige administrasjon

Kontaktperson for anskaffelser innen administrasjon:

Jorunn Sinnerud, e-post, tlf 977 48 413

Bruk dette skjemaet for andre spørsmål eller spørsmål som ikke handler om anskaffelsesprosessen.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller savner informasjon om anskaffelsesprosessen i Elvia?
Send ditt spørsmål til avdeling for Anskaffelser