Slik produserer du din egen strøm

Er du nysgjerrig på mulighetene for å kunne varme huset og lade elbilen med egenprodusert strøm?

Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode. 

Du kan selge overskuddsstrømmen

Et solcelleanlegg er stort sett vedlikeholdsfritt og har en levetid på 25-30 år. På sikt er det derfor en god investering som øker både verdien og energimerkingen på boligen din. Du slipper i tillegg å betale nettleie og avgifter på strøm du produserer selv. 

Med et solcelleanlegg på taket kan du forsyne deg selv med strøm i store deler av året. Hvor mye strøm du produserer kommer an på solforholdene der du bor. I perioder med mye sol er det stor sannsynlighet for at du produserer mer strøm enn du bruker – og da kan du selge den tilbake til strømleverandøren din. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddsstrøm.

Slik går du frem for å produsere strøm

For å kunne selge overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren, må du først bli det vi i kraftbransjen kaller Plusskunde. Det er betegnelsen på kunder med egen produksjonsenhet og som bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. 

Dette gjør du for å bli Plusskunde: 

  • Start med å kontakte en godkjent elektroinstallatør for å finne ut om huset eller hytta i det hele tatt kan brukes til solenergiproduksjon.

  • Forhør deg med kommunen din om du kanskje må ha tillatelse til å installere solcelleanlegg.

  • Kontakt en solcelleleverandør. Du finner en oversikt over leverandører fra Norsk Solenergi på finnsolenergi.no.  

  • Produksjonsanlegg er meldepliktige. Du må derfor få installatøren til å melde det nye anlegget inn til Elvia, som må godkjenne søknaden før det kan settes i drift. Elvia sjekker deretter om anlegget ditt oppfyller de tekniske kravene for å bli plusskunde.

  • Skal du selge overskuddsstrøm må du ha installert en ny strømmåler, en AMS-måler. Husk at du selv må tegne avtale med en strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon. 

  • Det finnes ulike støtteordninger, blant annet fra Enova. Sjekk også om kommunen din har tilsvarende tilbud. 

De tekniske kravene sikrer at plusskundeanlegget ikke bidrar til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Av sikkerhetsmessige årsaker skal anlegget kobles automatisk ut ved strømstans i distribusjonsnettet og må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er opprettet igjen.

Det er ditt ansvar som plusskunde, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller kravene.

Ordningen i praksis

Svingninger i solforholdene her til lands vil gjøre at mengden strøm du produserer vil variere. Dersom du produserer mindre strøm enn du bruker, kjøper du det du trenger fra strømleverandøren og betaler nettleie for transporten.

I perioder der du produserer mer strøm enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i nettleverandørens distribusjonsnett. Du som plusskunde må selv inngå en avtale med en strømleverandør om kjøp av denne overskuddsproduksjonen. I tillegg vil plusskunder bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap.

AMS-måler: Dette må du vite

De nye AMS-målerne gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.

Hva bruker mest strøm?

Alle elektriske artikler og apparater i hjemmet ditt bruker strøm, men hva bruker mest?

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg produsere min egen strøm?

Ja, det kan du! Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode.

Hvordan går jeg frem for å produsere min egen strøm?

For å kunne produsere din egen strøm må du blant annet ta kontakt med en godkjent elektroinstallatør for å sjekke om din bolig er egnet for solenergiproduksjon. i tillegg bør du sjekke med kommunen om du trenger tillatelse for å installere solcellepanel.

Kan jeg selge overskuddsstrømmen?

Ja, du kan selge overskuddsstrømmen du produserer. Overskuddsstrømmen må du selge til en strømleverandør, Elvia har ingen avtale om kjøp av overskuddsstrøm. Når du har fått på plass solcellepanel er det derfor viktig at du inngår en avtale med din strømleverandør om kjøp av overskuddsstrøm.

Er det noen forskjeller på tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett-kunder?

Ja, det er det faktisk. Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nå har blitt til Elvia er det fortsatt noen områder det vil ta tid å samle – både internt og ut mot kunder. Et av disse områdene er pris- og tariffstruktur. Her er forskjellen for plusskunder:

Tidligere Hafslund Nett-kunder blir godtgjort for et negativt marginaltapsledd. Kort forklart innebærer dette at våre plusskunder vil bli godtgjort for overskuddproduksjonens bidrag til redusert nett-tap, da de sender produksjon tilbake til strømnettet. Dette leddet er 3 øre/kWh for sommeren (april-oktober) og 5,2 øre/kWh på vinteren (nov-mars).

Tidligere Eidsiva Nett-kunder må betale for innmating til strømnettet, til forskjell fra Hafslund Nett kunder som mottar godtgjørelse for innmating. Dette skyldes i grove trekk at Eidsiva Nett har overskudd av kraft i sitt område. Dette leddet er 3,75 øre/kWh.

Prisene over er oppgitt inklusive MVA.

Jeg trenger bekreftelse på at jeg er plusskunde, hva gjør jeg?

Hvis du trenger bekreftelse på at du er plusskunde, i forbindelse med at du skal søke støtte fra Enova eller av andre årsaker kan du ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg.