Slik produserer du din egen strøm

Er du nysgjerrig på mulighetene for å kunne varme huset og lade elbilen med egenprodusert strøm?

Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode. 

Du kan selge overskuddsstrømmen

Et solcelleanlegg er stort sett vedlikeholdsfritt og har en levetid på 25-30 år. På sikt er det derfor en god investering som øker både verdien og energimerkingen på boligen din. Du slipper i tillegg å betale nettleie og avgifter på strøm du produserer selv. 

Med et solcelleanlegg på taket kan du forsyne deg selv med strøm i store deler av året. Hvor mye strøm du produserer kommer an på solforholdene der du bor. I perioder med mye sol er det stor sannsynlighet for at du produserer mer strøm enn du bruker – og da kan du selge den tilbake til strømleverandøren din. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddsstrøm.

Slik går du frem for å produsere strøm

For å kunne selge overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren, må du først bli det vi i kraftbransjen kaller Plusskunde. Det er betegnelsen på kunder med egen produksjonsenhet og som bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. 

Dette gjør du for å bli Plusskunde: 

  • Start med ĂĄ kontakte en godkjent elektroinstallatør for ĂĄ finne ut om huset eller hytta i det hele tatt kan brukes til solenergiproduksjon.

  • Forhør deg med kommunen din om du kanskje mĂĄ ha tillatelse til ĂĄ installere solcelleanlegg.

  • Kontakt en solcelleleverandør. Du finner en oversikt over leverandører fra Norsk Solenergi pĂĄ finnsolenergi.no.  

  • Produksjonsanlegg er meldepliktige. Du mĂĄ derfor fĂĄ installatøren til ĂĄ melde det nye anlegget inn til Elvia, som mĂĄ godkjenne søknaden før det kan settes i drift. Elvia sjekker deretter om anlegget ditt oppfyller de tekniske kravene for ĂĄ bli plusskunde.

  • Skal du selge overskuddsstrøm mĂĄ du ha installert en ny strømmĂĄler, en AMS-mĂĄler. Husk at du selv mĂĄ tegne avtale med en strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon. 

  • Det finnes ulike støtteordninger, blant annet fra Enova. Sjekk ogsĂĄ om kommunen din har tilsvarende tilbud. 

De tekniske kravene sikrer at plusskundeanlegget ikke bidrar til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Av sikkerhetsmessige årsaker skal anlegget kobles automatisk ut ved strømstans i distribusjonsnettet og må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er opprettet igjen.

Det er ditt ansvar som plusskunde, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller kravene.

Ordningen i praksis

Svingninger i solforholdene her til lands vil gjøre at mengden strøm du produserer vil variere. Dersom du produserer mindre strøm enn du bruker, kjøper du det du trenger fra strømleverandøren og betaler nettleie for transporten.

I perioder der du produserer mer strøm enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i nettleverandørens distribusjonsnett. Du som plusskunde må selv inngå en avtale med en strømleverandør om kjøp av denne overskuddsproduksjonen. I tillegg vil plusskunder i Elvias område bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap. Se Tariffblad 7.1 for plusskunder her.

Ofte stilte spørsmål og svar

Ja, det kan du! Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode.

Ja, du kan selge overskuddsstrømmen du produserer. Overskuddsstrømmen må du selge til en strømleverandør, Elvia har ingen avtale om kjøp av overskuddsstrøm. Når du har fått på plass solcellepanel er det derfor viktig at du inngår en avtale med din strømleverandør om kjøp av overskuddsstrøm.

Hvis du trenger bekreftelse på at du er plusskunde, i forbindelse med at du skal søke støtte fra Enova eller av andre årsaker kan du ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg.

AMS-mĂĄler

AMS-mĂĄler: Dette mĂĄ du vite

De nye AMS-målerne gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Strømsparing 0D6A4477

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.