Vi tester ny teknologi med OSO

Vi samarbeider med Norges største produsent av varmtvannsberedere, OSO. Bruk av sensorer på varmtvannsberedere kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god kapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene.

OSO Charge varmtvannsberedere er neste generasjon varmtvannsberedere. Her kan du se film om hvordan berederne er koblet til skyen og hvordan det gir helt nye muligheter.

Samarbeidsavtale med OSO

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Norges største produsent av varmtvannsberedere, OSO. Med sin lange erfaring i bransjen og sin teknologiske innsikt har de nå utviklet en styringsenhet for sine beredere som kan gi oss nye muligheter.

De har utviklet en styringsenhet som gjør at den nye berederen kan styre oppvarmingen til tider på døgnet som er hensiktsmessige for deg og strømnettet, uten at det skal gå på bekostning av tilgjengelig varmtvann og sikkerhet.

Du vil få tilgang til en mobil app som gjør at du vil få bedre innsikt og kontroll på tilstanden til din varmtvannsbereder.

I appen kan du enkelt se varmtvannsforbruket.