Tidligere lærling i Elvia

Vi tok en prat med Andre Coventry Dahl som avsluttet sin lærlingperiode i Elvia ved nyttår 2023.

Hva er det beste med å være lærling i Elvia?

Det beste med å være lærling i Elvia er nok folka jeg har møtt og vært med i løpet av læretida mi. Jeg gledet meg hver dag til å komme på jobb med montørene, og gjøre en god jobb. Vi jobbet med samfunnskritisk infrastruktur og jeg fikk ta del i et svært viktig samfunnsoppdrag, det gir en skikkelig stolthetsfølelse.

André Coventry Dahl deltok som én av 20 finalister i NM for energimontørlærlinger.

Har du noen tips til nye lærlinger?

Vær nysgjerrig og spørrende! I min læretid var jeg opptatt av å være en lagspiller sammen med montørene. Jeg vil også oppfordre til at en viser interesse for faget og de ulike arbeidsoppgavene en kommer borti, samt at en er behjelpelig ved ledig tid slik at en kan være en ressurs for kollegaene sine.

Hvilke egenskaper mener du er viktige dersom noen ønsker å bli lærling i Elvia?

Være en god lagspiller og at en tør å si ifra dersom en er usikker. En vil komme borti arbeidsoppgaver der en blir usikker, da er det viktig at en spør om hjelp.

Det er viktig at en viser interesse for faget, da får en mye gratis.

Basert på hva du vet nå, hva visste du ikke da du søkte som lærling i Elvia?

På vinteren kan det være veldig mye snø med de utfordringer det kan medføre. Mange av arbeidsoppgavene kan bli forsinket dersom det er mye snø. Både med snø på linjer, snø foran trafostasjoner og kabelskap.

Nøyaktighet, renslighet og utstyrskontroll er viktig i denne jobben. For eksempel at en er nøye med å ta riktige mål og følger bruksanvisninger.

Hva har vært de største utfordringene med å være lærling i Elvia?

Arbeidsoppgaver i kalde temperaturer. For eksempel bryting av kabler og det å være bakkemannskap og stå rolig i kalde temperaturer.

Ha kontroll på de ulike arbeidsoppgavene ved utkobling.

For meg var det også til hjelp å ha noe kjennskap til ulike verktøy og utstyr som en Energimontør benytter.