Samtykke

Samtykke til fotografering og bruk av bilder og film relatert til Elvia-fondet.

Elvia ønsker å ta bilder/video av deg som vi fritt kan benytte på Elvia og Eidsiva sine interne og eksterne digitale flater i forbindelse med markedsføring og informasjonsdeling om Elvia-fondet. Det være seg sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og LinkedIn. Samt Elvia.no, Eidsiva.no, vår interne kommunikasjonsplattform og nyhetsbrev. Unntatt betalte flater på TV.

Det er frivillig å samtykke  

  • Samtykke for barn under fylte 13 år skal gis av en foresatt

  • Er barnet mellom fylte 13 og 15 år skal både barn og foreldre samtykke

  • Barn over fylte 15 år kan gi samtykke selv 

Elvia oppbevarer bildene/video i eget bildearkiv i 5 + inneværende år så lenge du ikke motsetter deg dette. Deretter vil det slettes. Merk at publiserte bilder/filmsnutter i sosiale medier ikke vil bli slettet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en e-post til kundeansvar@elvia.no. 

Samtykkeskjema

Elvia.no bruker reCAPTCHA som et verktøy for å sikre at du ikke er en robot. Google Privacy Policy og Terms of Service gjelder.