Tekniske henvendelser på offentlig journal

Elvia er underlagt offentlighetsloven, noe som betyr at tekniske henvendelser til oss havner på en postliste som alle kan be om å få se. Vi oppfordrer derfor innsendere til å ikke skrive annen informasjon i henvendelser til oss enn det som er relatert til saken.

Elvia er underlagt offentlighetsloven og er pliktig til å føre offentlig journal over korrespondanse som omhandler Elvias arbeidsområder og saker (§10 Offentleglova).

Dette medfører at tekniske henvendelser fra kunder og andre eksterne med videre korrespondanse kommer på en postliste som alle kan be om og lese.
Selve innholdet i korrespondansen ligger ikke ute offentlig. Men hvis det ikke er lovlig hjemmel for å unnta informasjonen kan det utleveres helt eller delvis ved innsynsbegjæringer. Vi oppfordrer derfor innsendere til å ikke skrive annen informasjon i henvendelser til oss enn det som er relatert til saken.