Historiske priser på nettleie i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold

Tidligere nettleiepriser i det tidligere Hafslund Netts område.

Privatkunder

Nettleie - privatkunder - 2022 (1. mai til og med 30. juni 2022)

Nettleie - privatkunder - 2022 (1. januar til og med 30. april 2022)

Nettleie - privatkunder - 2021

Nettleie - privatkunder - 2020

Nettleie - privatkunder - 2019

Nettleie - privatkunder - 2018

Bedrifts-/Næringskunder

Nettleie - Bedriftskunder - 2022 (1. mai til og med 30. juni 2022)

Nettleie - Bedriftskunder - 2022 (1. januar til og med 30. april 2022)

Nettleie - Bedriftskunder - 2021

Nettleie - Bedriftskunder - 2020

Nettleie - Bedriftskunder - 2019

Nettleie - Bedriftskunder - 2018

Utkoblbar overføring

Utkoblbar overføring - 2022 (1. juli 2022)

Utkoblbar overføring - 2022 (1. mai til og med 30. juni 2022)

Utkoblbar overføring - 2022 (1. januar til og med 30. april 2022)

Utkoblbar overføring - 2021

Utkoblbar overføring - 2020

Utkoblbar overføring - 2019

Utkoblbar overføring - 2018