Nettleiepriser for privatkunder i Oslo og Viken

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. Her finner du informasjon om nettleie for kunder i Viken og Oslo.

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20 000 kWh utgjør statlige avgifter over halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for privatkunder

Nettleiepriser privat er gjeldende fra 1. januar 2021.
Historiske priser på nettleie i Oslo/Viken finner du her

Nettleiepriser for privatkunder

Bolig

Fastledd

115 kr/mnd

Energiledd

44,80 øre/kWh

Fritidsbolig

Fastledd

180 kr/mnd

Energiledd

44,80 øre/kWh

Fastleddet får du ikke gjort noe med, det er fast, så hvor mye du betaler i nettleie avhenger av strømforbruket ditt. Under ser du ulike priseksempler basert på hvor mye strøm du bruker i løpet av et år. Her kan du også se hvor mye av kostnadene som går til avgifter.  

Priseksempler på nettleien i bolig:

Forbruk per år

Nettleie bolig

5000 kWh

3 620 kr

10 000 kWh

5 860 kr

20 000 kWh

10 340 kr

30 000 kWh

14 820 kr

Herav avgifter

5000 kWh

1 609 kr

10 000 kWh

2 941 kr

20 000 kWh

5 606 kr

30 000 kWh

8 271 kr

Priseksempler på nettleie i fritidsbolig:

Forbruk per år

Nettleie fritidsbolig

5000 kWh

4 400 kr

10 000 kWh

6 640 kr

20 000 kWh

11 120 kr

30 000 kWh

15 600 kr

Herav avgifter

5000 kWh

1 765 kr

10 000 kWh

3 097 kr

20 000 kWh

5 762 kr

30 000 kWh

8 427 kr

Fritidsboliger og hytter avregnes et høyere fastledd enn boliger. Grunnen til dette er at hytter brukes mindre enn boliger og har et vesentlig lavere strømforbruk. Det samme fastleddet vil derfor ikke være nok til å dekke nødvendige kostnader. 

Slik fordeler nettleien seg

De statlige avgiftene bestemmes av staten. Det tas derfor forbehold om endringer i de statlige avgiftene, som kan gi svingninger i nettleieprisen. I 2021 ser avgiftene slik ut:

  • Merverdiavgift: 25 %

  • Innbetaling til energifondet: 1 øre/kWh

  • Forbruksavgift på elektrisk strøm: 16,69 øre/kWh

Statnett eier og driver det landsdekkende strømnettet i Norge, og får derfor en del av den nettleien kunden betaler. 

Mer praktisk info om nettleiepriser

Sesongvariabel nettleie

Sesongvariabel nettleie, der prisen varierer mellom sommer og vinter, tilbys på forespørsel til privatkunder. 

  • Energiledd vinter (november - mars): 45,65 øre/kWh

  • Energiledd sommer (april - oktober): 43,70 øre/kWh

Bestilling av sesongvariabel nettleie må skje skriftlig og avtalen har en bindingstid på ett år. Fastledd kommer i tillegg (se priser for bolig eller fritidsbolig). 

Nettleie for større privatkunder

Større privatkunder avregnes etter effekttariffer på lik linje med andre store anlegg. Det innebærer en hovedsikring over 125 A ved 230 volt, over 80 A ved 400 volt samt timesmålte anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh. 

Unngå gebyr

Har du en automatisk strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul? Da kan nettselskapet kreve gebyr for manuell avlesing. 

Les mer om avtaler og vilkår for privatkunder

Jessnes

Alt om nettleie

Strømregningen din består av kostnader til både strøm og nettleie, men ikke alle er klar over hva som er forskjellen eller hva man faktisk betaler for.

Mast med strømførende linjer mot blå himmel.

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?