Nettleiepriser for privatkunder i Oslo og Viken

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. Her finner du informasjon om nettleie for kunder i Viken og Oslo.

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20 000 kWh utgjør statlige avgifter over halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for privatkunder

Nettleiepriser privat er gjeldende fra 1. mai 2022.
Historiske priser på nettleie i Oslo/Viken finner du her

Nettleiepriser for privatkunder

Bolig

Fastledd

115 kr/mnd

Energiledd

mai-desember

48,20 øre/kWh

Fritidsbolig

Fastledd

180 kr/mnd

Energiledd

mai-desember

48,20 øre/kWh

Prisøkningen fra 1. mai var på 5 øre pr kWh. Tabellen nedenfor viser effekten av prisendringen ved ulike forbruk:

Forbruk per år

Økning:

5 øre/kWh inkl. avg.

5000 kWh

250 kr

10 000 kWh

500 kr

20 000 kWh

1 000 kr

30 000 kWh

1 500 kr

Alle priser er inklusive følgende avgifter

De statlige avgiftene bestemmes av staten. Det tas derfor forbehold om endringer i de statlige avgiftene, som kan gi svingninger i nettleieprisen. 

I 2022 ser avgiftene slik ut:

  • Merverdiavgift: 25 %

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova): 1 øre/kWh

  • Avgift på elektrisk strøm (Elavgift)

    • 15,41 øre/kWh 1. mai - 31. desember

Statnett eier og driver det landsdekkende strømnettet i Norge, og får derfor en del av den nettleien kunden betaler. 

Fritidsboliger og hytter avregnes et høyere fastledd enn boliger. Grunnen til dette er at hytter brukes mindre enn boliger og har et vesentlig lavere strømforbruk. Det samme fastleddet vil derfor ikke være nok til å dekke nødvendige kostnader. 

Sesongvariabel nettleie

Sesongvariabel nettleie, der prisen varierer mellom sommer og vinter, tilbys på forespørsel til privatkunder.

  • Energiledd sommer (mai - oktober): 47,10 øre/kWh

  • Energiledd vinter (november - desember): 49,05 øre/kWh

Bestilling av sesongvariabel nettleie må skje skriftlig og avtalen har en bindingstid på ett år. Fastledd kommer i tillegg (se priser for bolig eller fritidsbolig). Se tariffblad 1.0 (Oslo og Viken) for fullstendig prisoversikt.

Nettleie for større privatkunder

Større privatkunder avregnes etter effekttariff. Tariffen gjelder husholdning og fritidsbolig for anlegg med hovedsikring over 125 ampere ved 230 volt og over 80 ampere ved 400 volt samt timesmålte anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh. Se tariffblad 1.1 (Oslo og Viken) for fullstendig prisoversikt.

Unngå gebyr

Har du en automatisk strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul? Da kan nettselskapet kreve gebyr for manuell avlesing. 

Les mer om avtaler og vilkår for privatkunder

Strømlinjer i Jessnes Elvia. Foto

Alt om nettleie

Strømregningen din består av kostnader til både strøm og nettleie, men ikke alle er klar over hva som er forskjellen eller hva man faktisk betaler for.

Mast med strømførende linjer mot blå himmel.

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?