Nettleiepriser for privatkunder i Oslo og Viken

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. Her finner du informasjon om nettleie for tidligere Hafslund Nett-kunder.

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt. 

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20000 kWh utgjør statlige avgifter om lag halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for privatkunder

Nettleiepriser privat er gjeldende fra 1. januar 2020.
Historiske priser på nettleie i tidligere Hafslund Nett finner du her


BoligFastledd


100 kr/mnd

Energiledd


48,33 øre/kWh

Fritidsbolig


Fastledd


165 kr/mnd

Energiledd


48,33 øre/kWh

Fastleddet får du ikke gjort noe med, det er fast, så hvor mye du betaler i nettleie avhenger av strømforbruket ditt. Under ser du ulike priseksempler basert på hvor mye strøm du bruker i løpet av et år. Her kan du også se hvor mye av kostnadene som går til avgifter.  

Priseksempler på nettleien i bolig:

Forbruk per år

Nettleie bolig

5000 kWh

3616 kr

10 000 kWh

6033 kr

20 000 kWh

10 865 kr

30 000 kWh

15 698 kr

Herav avgifter

5000 kWh

1580 kr

10 000 kWh

2920 kr

20 000 kWh

5599 kr

30 000 kWh

8279 kr

I eksempelet over er energileddet basert på en gjennomsnittspris over året på 28,4 øre/kWh. Bor du i blokkleilighet kommer du noe gunstigere ut som følge av lavere fastledd.

Priseksempler på nettleie i fritidsbolig:

Forbruk per år

Nettleie bolig

5000 kWh

4396 kr

10 000 kWh

6813 kr

20 000 kWh

11 645 kr

30 000 kWh

16 478 kr

Herav avgifter

5000 kWh

1736 kr

10 000 kWh

3076 kr

20 000 kWh

5 755 kr

30 000 kWh

8435 kr

Fritidsboliger og hytter pålegges et høyere fastledd enn boliger. Grunnen til dette er at hytter brukes mindre enn boliger og har et vesentlig lavere strømforbruk. Det samme fastleddet vil derfor ikke være nok til å dekke nødvendige kostnader. 

Slik fordeler nettleien seg

De statlige avgiftene bestemmes av staten. Det tas derfor forbehold om endringer i de offentlige avgiftene, som kan gi svingninger i nettleieprisen. I år ser avgiftene slik ut:

  • Merverdiavgift: 25 %

  • Innbetaling til energifondet: 1 øre/kWh

  • Forbruksavgift på elektrisk strøm: 16,13 øre/kWh

Statnett eier og driver det landsdekkende strømnettet i Norge, og får derfor en del av kostnaden. 

Mer praktisk info om nettleiepriser

Sesongvariabel nettleie

Sesongvariabel nettleie, der prisen varierer mellom sommer og vinter, tilbys på forespørsel til privatkunder. 

  • Energiledd vinter (november - mars): 50,03 øre/kWh

  • Energiledd sommer (april - oktober): 46,18 øre/kWh

Bestilling av sesongvariabel nettleie må skje skriftlig og avtalen har en bindingstid på ett år. Fastledd kommer i tillegg (se priser for bolig eller fritidsbolig). 

Nettleie for større privatkunder

Større privatkunder avregnes etter effekttariffer på lik linje med andre store anlegg. Det innebærer en hovedsikring over 125 A ved 230 volt, over 80 A ved 400 volt samt timesmålte anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh. 

Unngå gebyr

Har du en automatisk strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul? Da kan nettselskapet kreve gebyr for manuell avlesing. 

Les mer om avtaler og vilkår for privatkunder

Alt om nettleie

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?