Nettleiepriser for privatkunder

Nettleien består av flere deler, fastledd, energiledd og offentlige avgifter. Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter.

Nettleien består av tre deler

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.

Det du betaler i nettleie består av flere deler : 

 1. Fastleddet er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Nytt med nettleien etter juli 2022 er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned. Fastleddet skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

 2. Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

 3. De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20 000 kWh utgjør statlige avgifter over halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Prisene gjelder fra 1. januar 2024

Du har selv muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Les mer om hvordan nettleiemodellen fungerer.

1. Fastleddet

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Du kan se det på Min side.

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder - alle typer boliger og fritidsboliger. Historiske priser finner du her.

Fastledd

Trinn 1

Døgnmaks
kWh per time

0-2

kr/måned

120

Trinn 2

Døgnmaks
kWh per time

2-5

kr/måned

190

Trinn 3

Døgnmaks
kWh per time

5-10

kr/måned

305

Trinn 4

Døgnmaks
kWh per time

10-15

kr/måned

420

Trinn 5

Døgnmaks
kWh per time

15-20

kr/måned

535

De fleste privatkunder havner aldri over trinn 5, viser våre beregninger. 
(Hvis gjennomsnitt av tre døgnmakser ligger på 2 kWh havner du på Trinn 2. Eksempel: Fastleddstrinn 2: 2 - 4,9 kWh. Fastleddstrinn 3: 5 - 9,9 kWh)

Prisliste for husholdninger med høyere døgnmaks:

 • Trinn 6
  Døgnmaks kwh per time 20-25 - kr/måned 650

 • Trinn 7
  Døgnmaks kwh per time 25-50 - kr/måned 1225

 • Trinn 8
  Døgnmaks kwh per time 50-75 - kr/måned 1800

 • Trinn 9
  Døgnmaks kwh per time 75-100 - kr/måned 2375

 • Trinn 10
  Døgnmaks kwh per time Over 100 - kr/måned 4750

2. Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Energiledd, øre/kWh

Energiledd fra januar-mars

Dag*

39,59

Natt/helg*

32,09

Energiledd fra april-desember

Dag*

48,25

Natt/helg*

40,75

(Energiledd uten avgifter)

Dag*

(21,16)

Natt/helg*

(15,16)

*Perioder

Dag: Hverdager fra 06:00 til 22:00
Natt: Hverdager fra 22:00 til 06:00
Helg: Lørdag og søndag samt helligdager

Tariffblad for Plusskunder/overskuddsproduksjon.

3. Prisene er inklusive alle avgifter:

 • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh

 • Avgift på elektrisk kraft (Elavgift)

  • 9,51 øre/kWh i perioden januar til mars

  • 16,44 øre/kWh i perioden april til desember

 • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Definisjoner/begreper:

 • Døgnmaks: Den klokketimen i løpet av et døgn med høyest kWh-forbruk

 • Måleenhet for energi: Kilowattimer, kWh

 • Energi er løpende strømforbruk målt i kilowattimer, kWh.

Jente og gutt ser på ipad. Foto

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Usikker på hva nettleie er?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Vet du forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen på strøm og nettleie.

Faktura

Har du spørsmål om fakturaen du har mottatt for nettleie? Eller er du kanskje usikker på om det er Elvia eller strømleverandøren din som skal hjelpe deg? Her får du forhåpentligvis svar på det aller meste.