Nettleiepriser for privatkunder

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter.

Nettleien bestĂĄr av flere deler

Nettselskapet fastsetter selv prisen på nettleie, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å ta betalt.

Det du betaler i nettleie består av flere deler : 

  1. Fastleddet er det du betaler for å ha tilgang til strøm. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned. Fastleddet skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, og kostnader til måling, avregning og fakturering. 

  2. Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  3. De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift. Har du et forbruk på 20 000 kWh utgjør statlige avgifter over halvparten av det du betaler i nettleie. 

Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. Husk at strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 


Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Her får du en fullstendig oversikt over de nye prisene.

1. Fastleddet

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Du kan se det på Min side.

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder - alle typer boliger og fritidsboliger fra og med 1. juli 2022. Historiske priser finner du her.

Fastledd

Trinn 1

Døgnmaks
kWh per time

0-2

kr/mnd

125

Trinn 2

Døgnmaks
kWh per time

2-5

kr/mnd

200

Trinn 3

Døgnmaks
kWh per time

5-10

kr/mnd

325

Trinn 4

Døgnmaks
kWh per time

10-15

kr/mnd

450

Trinn 5

Døgnmaks
kWh per time

15-20

kr/mnd

575

De fleste privatkunder havner aldri over trinn 5, viser våre beregninger. 

Prislisten for næringsvirksomheter eller husholdninger med høyere døgnmaks:

Fastledd

Trinn 6

Døgnmaks
kWh per time

20-25

kr/mnd

700

Trinn 7

Døgnmaks
kWh per time

25-50

kr/mnd

1 325

Trinn 8

Døgnmaks
kWh per time

50-75

kr/mnd

1 950

Trinn 9

Døgnmaks
kWh per time

75–100

kr/mnd

2 575

Trinn 10

Døgnmaks
kWh per time

Over 100

kr/mnd

5 150

2. Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Energiledd

Pris - Ă¸re/kWh

Dag*

43,10

Natt/Helg*

36,85

*Perioder

Dag: Hverdager fra 06:00 til 22:00
Natt: Hverdager fra 22:00 til 06:00
Helg: Lørdag og søndag samt helligdager

3. Prisene er inklusive alle avgifter:

  • LovpĂĄlagt innbetaling til Energifondet (Enova) pĂĄ 1,0 øre/kWh

  • Avgift pĂĄ elektrisk kraft (Elavgift) er 15,41 øre/kWh i perioden juli til desember

  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Definisjoner/begreper:

  • Døgnmaks: Den klokketimen i løpet av et døgn med høyest kWh-forbruk

  • MĂĄleenhet for energi: Kilowattimer, kWh

  • Energi er løpende strømforbruk mĂĄlt i kilowattimer, kWh.

Jente og gutt ser pĂĄ ipad. Foto

Lurer du pĂĄ hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Bilde av strømmaster. Foto

Usikker pĂĄ hva nettleie er?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Elvia Jessnes 0D6A6280

Vet du forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen på strøm og nettleie.

Faktura

Faktura

Har du spørsmål om fakturaen du har mottatt for nettleie? Eller er du kanskje usikker på om det er Elvia eller strømleverandøren din som skal hjelpe deg? Her får du forhåpentligvis svar på det aller meste.