Slik utfører Elvia inspeksjoner

En av våre mange oppgaver er å utføre inspeksjoner på fordelingsskap og master. Har du et fordelingsskap på eiendommen din, vil du bli varslet via SMS i god tid før vi kommer og utfører inspeksjonen.

Vi utfører inspeksjoner på fordelingsskap og master omtrent hvert 10. år, så du vil neppe oppfatte det som mas fra vår side. Grunnen til at vi utfører disse inspeksjonene er for å sikre en trygg og sikker levering av strøm hjem til deg. Her kan du lese om hva som skjer ved en inspeksjon av fordelingsskap og master.

Du trenger kun å sørge for én ting:
Sikre fri adkomst til fordelingsskapet for kontrolløren


Hva er et fordelingsskap?

Et fordelingsskap, også kalt kabelskap, fordeler strøm videre til ulike strømkurser, akkurat som sikringsskapet i boligen din. Fordelingsskapet er som regel merket med FS for fordelingsskap, eller KS for kabelskap.

Elvias fordelingsskap er som oftest merket med FS og 5 siffer slik som det grønne skapet i midten her.

Eldre fordelingsskap kan også se slik ut.

Fordelingsskapet kan også se slik ut. Det er som regel merket med FS for fordelingsskap, eller KS for kabelskap.

Dette skjer ved en inspeksjon av fordelingsskap

Selv om fordelingsskapet står på din eiendom, er det vi i Elvia, med hjemmel i servituttloven og standard tilknytningsvilkår, som har ansvaret for at det fungerer som det skal.

Din plikt som grunneier er å sørge for at vi har fri adkomst til fordelingsskapet. Det er også viktig at du melder fra til oss hvis du ser synlige skader på fordelingsskapet, eller om døren er åpen.

Dette er ikke godkjent adkomst for kontrolløren.

Det er viktig at du sørger for fri adkomst til fordelingsskapet og rydder vekk eventuelt ting som kan blokkere.


Ved en inspeksjon av fordelingsskapet på eiendommen din, sjekker vi skapet grundig for eventuelle avvik. Hvis kontrolløren finner avvik som haster å utbedre, blir Driftssentralen i Elvia kontaktet der og da. Kontrolløren, som utfører inspeksjonen på vegne av oss, vil ikke forlate stedet før beredskap fra Elvia er på plass for å utbedre feilen. Avvik som ikke haster å utbedre, blir tatt fortløpende.

Inspeksjon av master

Hvert år utfører vi i Elvia inspeksjoner av mellom 20 000 - 30 000 master. Har du en mast på eiendommen din, vil vi utføre en inspeksjon omtrent hvert 10. år.

Selv om masten står på din eiendom, er det vi i Elvia, med hjemmel i servituttloven, som har ansvaret for at den er i forsvarlig stand. Ser du synlige skader på masten eller andre farlige forhold, er det viktig at du melder fra til oss. Merk at linjer under gul ring i mast er ikke strømførende og ikke eid av Elvia. Disse kalles fellesføringer og kan være fibernett eller telefonlinjer.

Linjer under den gule merkingen på masten er ikke strømførende og ikke eid av Elvia.


Ved en inspeksjon vil en kontrollør på vegne av oss sjekke masten grundig for eventuelle avvik. Hvis kontrolløren finner avvik som haster å utbedre, blir Driftssentralen i Elvia kontaktet der og da. Kontrolløren vil ikke forlate stedet før beredskap fra Elvia er på plass for å utbedre feilen. Avvik som ikke haster å utbedre, blir tatt fortløpende.