Hvem er Elvia?

Hafslund Nett og Eidsiva Nett ruster opp, og har sammen startet Norges nyeste eventyr i nettbransjen: Elvia.

Sammenslåingen av de to selskapene skal sikre et større og mer effektivt nettselskap som øker intern kompetanse og styrker fagmiljøet. Samtidig skal vi gi rundt 2 millioner mennesker i Viken, Innlandet og Oslo et bærekraftig, driftsikkert og rimelig nettleietilbud.

1. januar 2020 fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett – to nettselskaper med hver sin unike historie og med felles interesser og målsetninger om en bærekraftig elektrisk fremtid.

En bransje preget av sammenslåinger 

Kraftbransjen har vært preget av mange fusjoner, oppkjøp og reguleringer fra myndighetene. Blant annet ble det i 2007 bestemt at større nettselskaper skulle skilles ut i egne selskaper fra strømleverandører. 

Det gjør at nettselskapenes egen historie er litt kort, samtidig som vi har lange historier fra da nett og strøm var samlet. Derfor er historien både oppstykket og delt, og det kan være ulike navn å forholde seg til. Dette er også kanskje grunnen til at veldig mange også synes det er vanskelig å vite hva som er forskjell på strøm og nett, hvem som leverer hva og ikke.

128 år med Hafslund 

Historien til et samlet Hafslund og Hafslund Nett strekker seg helt tilbake til 1892 og etableringen av Kristiania Elektricitetsværk. Da startet strømforsyningen til kunder i Oslo.

Utbygging av strømnettet og infrastrukturen rundt distribusjon av strøm vokste hyppig gjennom 1900-tallet. Hafslund utvidet videre sitt virke gjennom årenes løp til å inkludere nettvirksomhet, fjernvarme, strømsalg, televirksomhet og sikkerhetstjenester. 

Hafslund Nett i seg selv er et relativt nytt selskap, men med sine 128 år i drift sammen med Hafslund regnes selskapet likevel for å være en av Norges eldste nettselskap. Gjennom en årrekke har Hafslund Nett hatt ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regionalnettet og distribusjonsnettet i størstedelen av Oslo og fylkene som tidligere het Akershus og Østfold, nå Viken.

Rask utvikling med Eidsiva Nett

Historien til et samlet Eidsiva startet i år 2000, den gang kjent som den lokale kraftleverandøren Eidsiva Energi. Etter fusjoneringer med andre energiselskaper, ble Eidsiva på kort tid den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i de tidligere fylkene Hedmark og Oppland, nå Innlandet. 

Siden oppstart har Eidsiva Nett hatt som mål å sikre strømforsyning til sine kunder, noe selskapet har fortsatt med til i dag. Selskapet er også opptatt av å utbedre og utvikle fornybar energi, i tillegg til å være en viktig bidragsyter for vekst og utvikling. Disse målene har vært en rettesnor både internt i selskapet og utad mot kunder. 

Elvia blir Norges største nettselskap

Sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gir et betydelig mer effektivt nettselskap, noe som vil komme deg som kunde til gode. 

Elvia skal fortsette å sørge for at du har strømforsyning som den største selvfølgelighet. Samtidig skal vi jobbe mot å være et fremtidsrettet selskap som tar i bruk ny teknologi for å kunne levere løsninger kundene både ønsker og vil sette pris på. Det inkluderer også å levere bærekraftig strøm og rimelig nettleie til kundene. 

Kart. Illustrasjon

Kommuner i Elvias strømnett

Vår oppgave er å sørge for at kundene i vårt nettområde har strøm i kontakten. Du lurer kanskje på om det er Elvia som sikrer strømforsyningen der du bor?

Knut kundeservice

– Vi jobber for at alle skal ha en stabil og sikker strømforsyning

Kunderådgiver Knut (26) synes det har vært spennende å få oppleve fusjonen og sammenslåingen mellom Hafslund og Eidsiva og overgangen til nettselskapet Elvia. Han trives godt i jobben sin.

Ansatte ved kundeservice jobber

– Jeg trives veldig godt i jobben min

Særlig ved strømbrudd er det hektisk aktivitet på kundesenteret til Elvia. Det kan kunderådgiver Marianne (27) skrive under på, men hun har full forståelse for at kundene tar kontakt.

Ansatte i Elvia resepsjon

– Mange skjønner ikke forskjellen på nettleie og strøm

Kunderådgiver Kjersti (27) forteller at det er mange som ringer kundesenteret til Elvia for å få forklart forskjellen på nettleie og strøm en gang for alle. Noe hun har full forståelse for.

Espen PA Lervaag Elvia

Espen oppdager Elvia

Vi utfordret manusforfatter, skuespiller og komiker, Espen Lervaag, til å lage en serie med korte episoder for å hjelpe oss med å forklare hva vi i Elvia egentlig jobber med.

Møt våre ansatte

Hos oss møter du mange forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn og forskjellige roller. Her forteller 7 av våre medarbeidere litt om hvordan det er å jobbe i Elvia.

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet og Viken, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.