Pride er viktig for mangfold og inkludering

I Elvia markerer vi Pride for å vise hvor viktig det er å gi hverandre takhøyde og trygghet på jobben. I fjor satte vi sammen en egen arbeidsgruppe som jobber for likestilling, mangfold og inkludering året rundt.

Nå i 2024 er det 52 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Likevel henger det fortsatt igjen inngrodde fordommer mot skeive. Det samme kan sies om likestilling og mangfold generelt.

– Vi har kommet langt, men vi er ikke helt i mål ennå. Noe den grusomme terrorhandlingen under Pride-feiring i Oslo minner oss på, sier Fritz Deila-Osan, som er teknisk saksbehandler i Elvia.

Fritz Delia-Osan. Foto

Fritz Delia-Osan jobber som teknisk saksbehandler i Elvia.

Han tror hendelsen i Oslo sentrum i 2022 dessverre vil legge en demper på årets Pride-feiring.

– Jeg føler meg ikke like trygg som jeg gjorde under den siste Pride-feiringen før pandemien, som nå er fem år siden, sier han.

Stolt homo og Elvia-ansatt

Fritz, som har jobbet i Elvia i 14 år, beskriver seg selv som stolt homo. Han har merket den positive utviklingen rundt markeringen av Pride de siste årene – ikke bare hos Elvia, men i hele landet. 

Da jeg foreslo å ha Pride-flagget i logoet for snart 10 år siden, ble forslaget avslått fordi det var en frykt for å tråkke noen på tærne. Nå er jeg både stolt og glad for at Elvia står frem med Pride-flaggene og verdiene hvert år.

Han har vært med i den nevnte arbeidsgruppen siden oppstarten, og roser ledelsen for tiltaket.

fritz og marianne med pride flagg

Fritz Delia-Osan og Marianne Jevne Berge jobber begge i Elvia, som teknisk saksbehandler og bærekraftsrådgiver. Begge har vært med i arbeidsgruppen siden oppstart.

– Arbeidsgruppen kom på plass i 2022, da noen mente at et innlegg på Workplace i forbindelse med kvinnedagen var en laber markering. Til nå har vi jobbet med å øke folks kunnskap og bevissthet rundt mangfoldet i Elvia. Eksempler på spesifikke fokusområder er kvinnedagen, psykisk helse  mangfold, og nå Pride.

Han forteller videre at det blir avsatt midler, slik at de kan kjøpe det de trenger for å pynte lokalene i forbindelse med de ulike markeringene.

– Alt vi kjøper av effekter i forbindelse med Pride kommer fra Oslo Pride, slik at vi samtidig støtter den skeive bevegelsen og det viktige arbeidet de gjør. Til kvinnedagen i fjor kjøpte vi for eksempel gaveposer som var sydd av innvandrerkvinner. Det handler om inkludering.

Godt synlig Pride-markering

I hele juni er kontorene til Elvia i Oslo og på Hamar pyntet med regnbueflagg, både stående rundt omkring og hengende fra taket. Det er også regnbuefarger på infoskjermer. I tillegg er e-postsignaturen til alle ansatte endret med regnbuefarger under markeringen, og det er også et lite regnbueflagg i Elvia-appen.

- Den siste uka i juni blir det en ekstra markering. Vi har ennå ikke landet helt hva det blir, men noe blir det, sier han.

Fritz forteller videre at Pride-pyntingen har blitt tatt godt imot av de ansatte.

– Da jeg gikk rundt og plantet regnbueflagg den første juni, smilte folk. Det er forholdsvis mange godt voksne menn med ingeniørutdanning i Elvia, som nå har fått litt farger inn i tilværelsen sin, sier han med et smil.

Administrerende direktør i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther, mener det å markere Pride er viktig av flere grunner.

– Det er et uttrykk for at vi er en mangfoldig arbeidsplass, som ønsker å gi rom og inkludere alle som jobber her. En av våre tre verdier er Åpen, og i forbindelse med mangfold handler det blant annet om å være nysgjerrig og åpen for de perspektivene, erfaringene og kompetansen folkene våre besitter.  Menneskene som jobber i Elvia er den sterkeste kraften vi har for å lykkes med samfunnsoppdraget vårt, sier hun.

Hvis du skulle være i tvil, er Elvias oppgave å levere strøm hjem til 2 millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. 

Happy Pride 🌈 Vi ønsker alle en elektrisk feiring⚡️