Spenningskvalitet

Har du opplevd at elektrisk utstyr oppfører seg merkelig? Plages du av blinking i lysene eller at elbilen ikke lades som den skal? Vi har samlet det du trenger å vite om spenningskvalitet.

I en verden der elektriske løsninger blir en stadig større del av hverdagen, er det viktig at spenningen ligger innenfor verdier som utstyret er laget for.

Det er forskriftsfestet at spenningen skal overholde en viss kvalitet, og ligge mellom 207 og 253 V. I noen tilfeller kan du som kunde likevel oppleve at spenningskvaliteten er dårlig. Noen merker dette ved at lamper begynner å blinke eller får svakt lys. Det kan også ta lang tid å tilberede mat eller lade elbilen. I ekstreme tilfeller med for høy spenning kan elektriske apparater bli ødelagt.

Hvis du mistenker at du har dårlig spenningskvalitet bør du gjøre dette:

Slik kan du bidra til bedre spenningskvalitet

  • Bruk bare elektriske apparater som er CE-merket.

  • Velg 3-fasede apparater. Dette gjelder særlig strømkrevende utstyr som høytrykksspyler, elbillader, vedkløyver og kappsager.

  • Direkte oppvarmet vann og elbilladere med høy effekt belaster nettet mye og bør unngås. Ved installasjon av apparater som krever mer enn 16 A-sikringer, sørg for å få en skriftlig bekreftelse om at det ikke går unødig utover spenningskvaliteten.

  • Unngå å bruke effektkrevende elektriske apparater, som høytrykkspyler og kompressor, samtidig.