Godkjente el-entreprenører for Leder For Sikkerhet (LFS)

Dersom du trenger å kontakte godkjente el-entreprenører for LFS, så finner du oversikt og kontaktinformasjon under.

Grave/heise-entreprenør kan velge fritt fra listen under dersom jobben de skal gjøre må vurderes eller følges opp av en godkjent eller utpekt Leder For Sikkerhet.

Oppdraget blir da en avtale mellom grave/heise-entreprenør og den valgte el-entreprenøren direkte.

Asker og Bærum

Innlandet

 • DG Energi AS, Tore Hjelkerud: 988 72 299, tore.hjelkerud@dgenergi.no

 • Elvia AS, Hans Erik Jønsrud: 959 81 438, hans.erik.jonsrud@elvia.no

 • Laje AS, Audun Sandberg: 913 63 193, audun.sanberg@laje.no,
  sentralbord: 475 05 812, post@laje.no

Oslo

 • BR Energi AS, Hans-Christian Westbye: 402 27 514, hc@brenergi.no

 • Energianlegg AS, Kjetil Olsen: 991 52 716, kjetil.olsen@energianlegg.no

 • Omexom Norge, sentralbord: 815 00 804, LFS@omexom.com

 • Laje AS, Audun Sandberg: 913 63 193, audun.sanberg@laje.no,
  sentralbord: 475 05 812, post@laje.no

 • Nettpartner Divisjon Distribusjon, Terje Kopperud: 992 11 108, terje.kopperud@nettpartner.no eller
  Per Kristian Sørum: 469 16 549, per.sorum@nettpartner.no

 • Viken Energimontasje, Odd Lundby: 404 98 150, ol@vikenem.no

Romerike

 • BR Energi AS, Hans-Christian Westbye: 402 27 514, hc@brenergi.no

 • DG Energi AS, Tore Hjelkerud: 988 72 299, tore.hjelkerud@dgenergi.no

 • Energianlegg AS, Kjetil Olsen: 991 52 716, kjetil.olsen@energianlegg.no

 • Omexom Norge, sentralbord: 815 00 804, LFS@omexom.com

 • Laje AS, Audun Sandberg: 913 63 193, audun.sanberg@laje.no,
  sentralbord: 475 05 812, post@laje.no

 • Nettpartner Divisjon Distribusjon, Terje Kopperud: 992 11 108, terje.kopperud@nettpartner.no eller
  Per Kristian Sørum: 469 16 549, per.sorum@nettpartner.no

Follo, Østfold, Rygge og Råde

 • BR Energi AS, Hans-Christian Westbye: 402 27 514, hc@brenergi.no

 • Electrix AS, Diego Andreas Pebaqué: 950 17 417, dpe@electrix.no

 • Energianlegg AS, Kjetil Olsen: 991 52 716, kjetil.olsen@energianlegg.no

 • Omexom Norge, sentralbord: 815 00 804, LFS@omexom.com

 • Laje AS, Audun Sandberg: 913 63 193, audun.sanberg@laje.no,
  sentralbord: 475 05 812, post@laje.no

 • LYN Elektro AS, Harald Johansen: 95 00 80 91, harald.johansen@lynelektro.no, sentralbord: 91 89 99 00

 • Nettpartner Divisjon Distribusjon, Stig Charles Henriksen: 480 81 419, charles.henriksen@nettpartner.no

 • Nett-Tjenester AS, Steinar Rød: 905 67 422, steinar.rod@nett-tjenester.no, sentralbord: 483 25 515

 • Viken Energimontasje, Odd Lundby: 404 98 150, ol@vikenem.no

PDF med godkjente LFS

Her finner du listen over godkjente el-entreprenører for LFS i PDF-format.