Hjelp! Hvis uhellet er ute

Strømførende kabler og linjer er livsfarlige. Kommer kjøretøyet i berøring med en strømkabel eller høyspenningslinje skal du omgående kontakte oss.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Hvis kjøretøyet kommer i berøring med en strømkabel eller høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle driftssentralen sĂĄ raskt som mulig

  • Oslo/Viken: 22 44 10 40

  • Innlandet: 61 28 88 58

  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet

  • Bli sittende i kjøretøyet til du fĂĄr beskjed om at strømmen er slĂĄtt av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • UnngĂĄ kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig

  • Hopp ned pĂĄ bakken med bena godt samlet

  • Fjern deg fra kjøretøyet ved ĂĄ hinke eller gĂĄ med korte skritt