Digitalt folkemøte og høring av konsesjonssøknadene

NVE behandler nå konsesjonssøknadene om nye 132 kV kraftledninger mellom Gjestad – Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.

I forbindelse med behandling av søknadene, avholdt NVE et offentlig digitalt møte 4. februar 2021.  

Som følge av situasjonen rundt Covid-19, ble møte avholdt digitalt. Møte ble annonsert i lokalpressen (Romerikes Blad og Eidsvoll blad).

Berørte grunneiere / rettighetshavere ble informert direkte. 

I møtet var både NVE og Elvia representert for å orientere om prosjektet.

I etterkant folkemøtet er det innkommet høringsuttalelser. NVE har
oversendt disse til Elvia for kommentarer før de behandles videre. Etter krav
fra NVE har Elvia også utført ytterligere lønnsomhetsberegner for de omsøkte
tiltakene.

Elvia forventer anleggskonsesjon fra NVE i løpet av våren 2023.

Dokumentasjon

Kart