Digitalt folkemøte og høring av konsesjonssøknadene

NVE skal i gang med behandling av konsesjonssøknadene om nye 132 kV kraftledninger Gjestad – Hovinmoen – Dal og oppgradering av transformatorstasjonene Gjestad og Dal.

I forbindelse med behandling av søknadene, avholdt NVE et offentlig digitalt møte 4. februar 2021.  

Som følge av situasjonen rundt Covid-19, ble møte avholdt digitalt. Møte ble annonsert i lokalpressen (Romerikes Blad og Eidsvoll blad).

Berørte grunneiere / rettighetshavere ble informert direkte. 

I møtet var både NVE og Elvia representert for å orientere om prosjektet.

Dokumentasjon

Kart