Bransjen vår trenger flere kvinner

Selv om det ikke er et mål i seg selv å ha likevekt mellom kjønn i Elvia, tror vi likevel at flere kvinner sitter på kompetanse som vi trenger for å kunne løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Derfor bør kvinneandelen økes i Elvia og bransjen generelt

– Jeg mener det er viktig at vi som bransje klarer å tiltrekke oss flere kvinner. Vi har ekstremt store utfordringer foran oss. Skal Norge nå klimamålene og klare å gå over til fornybar energi, må vi finne de beste folkene. Og da må vi lete blant både kvinner og menn, sier administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian.

Kristin Lian

Administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian.

Kraftbransjen er tradisjonelt mannsdominert

Kraftbransjen er, som andre ingeniørtunge bransjer, i stor grad mannsdominert. Da Kristin Lian gikk ut av NTH i 1999 og begynte i det som da het Viken Energinett, var hun eneste kvinne blant 30 ansatte. Det var nemlig ikke så vanlig at kvinner valgte elkraft på den tiden, og det var bare to kvinner blant 50 elever.

– Jeg opplevde imidlertid ingen problemer med å være den eneste kvinnelige ansatte, men det var kanskje en litt tøffere kultur enn det hadde vært hvis det var flere kvinner. Alt i alt ble jeg tatt godt imot, sier hun.

Flere kvinner velger ingeniørutdanning og grønne bransjer

Tidene har forandret seg siden den gang, og i dag er det flere kvinner som har funnet veien til bransjen. Noe av grunnen kan være at mens menn er opptatt av selve teknologien, er kvinner mer opptatt av hva man kan bruke teknologien til.

– Skal vi klare å tiltrekke oss flere kvinner, er det viktig at vi som selskap klarer å formidle hva som egentlig er samfunnsoppdraget vårt. Skal vi nå klimamålene våre er det elektrifisering som er nøkkelen, og mange av våre oppgaver motiverer kvinner, sier hun.

Ingenting går uten strøm. Du trenger strøm til wifi-tilkoblingen din hjemme, til å kunne dusje i varmt vann, lage middag, vaske klær og se på tv – for ikke å snakke om industrien. Vi er totalt avhengige av strøm.

– Jeg har vært toppleder i selskapet siden 2013, og i 2015 husker jeg at jeg ble jeg gjort oppmerksom på at jeg hadde en kvinneandel på 60 prosent i ledergruppa. Det var noe jeg ikke hadde tenkt over i det hele tatt, sier hun med et smil.

Vi jobber bevisst med å tiltrekke og ansette flere kvinner

Direktør HR og organisasjonsutvikling, Tone Jørstad, ønsker seg enda flere kvinner til Elvia. Ikke fordi de er kvinner, men fordi de sitter på kompetanse som vi trenger.

– Vi har jo både mange energimontører og ingeniører hos oss, og begge deler er mannsdominert. Blant energimontører i enda større grad. Her ønsker vi flere kvinner inn, helt fra vi tar inn lærlinger, sier hun.

Direktør HR og organisasjonsutvikling i Elvia, Tone Jørstad

Direktør HR og organisasjonsutvikling i Elvia, Tone Jørstad

Hun forteller også at det jobbes bevisst med  alt fra stillingsannonser til profilering av Elvia som selskap, med mål om å tiltrekke oss flere kvinnelige ansatte. Enkle grep som å bevisst bruke kvinner på bilder og som kontaktpersoner i stillingsannonser, i tillegg til å alltid ha med kvinner på stands på tekniske høyskoler, viser seg å være effektive hjelpemidler.

– Vi jobber med å sikre strømforsyningen til 2 millioner mennesker. Uten oss får du ikke en gang ladet mobilen din. Dette appellerer til både kvinner og menn. Som en bieffekt av det, har det vært lettere å tiltrekke seg flere kvinnelige teknologer, sier hun.

I dag er det mange kvinner i Elvia som utmerker seg i bransjen, og fire av våre ansatte ble nominert til Årets Kraftkvinne 2020.

Hun presiserer også at det er kompetansen folk sitter på som er det viktigste, uavhengig av om det er kvinner eller menn. 

– Vi må bare bli enda flinkere til å forklare hva vi egentlig jobber med. Da tror jeg vi også klarer å få flere kvinner med på laget, avslutter Tone Jørstad.

Det er mange driftige kvinner i Elvia

Selv om kraftbransjen, som mange andre bransjer, fortsatt kan sies å være en smule mannsdominert, er det stadig flere kvinner som finner veien inn. Her i Elvia har vi flere kvinner som gjør en utmerket jobb i det viktige samfunnsoppdraget vi har.

Hvem er Elvia?

Hafslund Nett og Eidsiva Nett ruster opp, og har sammen startet Norges nyeste eventyr i nettbransjen: Elvia.