Bransjen vår trenger flere kvinner

Selv om det ikke er et mål i seg selv å ha likevekt mellom kjønn i Elvia, tror vi likevel at flere kvinner sitter på kompetanse som vi trenger for å kunne løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Derfor bør kvinneandelen økes i Elvia og bransjen generelt.

Vi jobber bevisst med å tiltrekke og ansette flere kvinner

Direktør HR og organisasjonsutvikling, Tone Jørstad, ønsker seg enda flere kvinner til Elvia. Ikke fordi de er kvinner, men fordi de sitter på kompetanse som vi trenger.

– Vi har jo både mange energimontører og ingeniører hos oss, og begge deler er mannsdominert. Blant energimontører i enda større grad. Her ønsker vi flere kvinner inn, helt fra vi tar inn lærlinger, sier hun.

Direktør HR og organisasjonsutvikling i Elvia, Tone Jørstad

Direktør HR og organisasjonsutvikling i Elvia, Tone Jørstad

Hun forteller også at det jobbes bevisst med  alt fra stillingsannonser til profilering av Elvia som selskap, med mål om å tiltrekke oss flere kvinnelige ansatte. Enkle grep som å bevisst bruke kvinner på bilder og som kontaktpersoner i stillingsannonser, i tillegg til å alltid ha med kvinner på stands på tekniske høyskoler, viser seg å være effektive hjelpemidler.

– Vi jobber med å sikre strømforsyningen til 2 millioner mennesker. Uten oss får du ikke en gang ladet mobilen din. Dette appellerer til både kvinner og menn. Som en bieffekt av det, har det vært lettere å tiltrekke seg flere kvinnelige teknologer, sier hun.

I dag er det mange kvinner i Elvia som utmerker seg i bransjen, og fire av våre ansatte ble nominert til Årets Kraftkvinne 2022.

Hun presiserer også at det er kompetansen folk sitter på som er det viktigste, uavhengig av om det er kvinner eller menn. 

– Vi må bare bli enda flinkere til å forklare hva vi egentlig jobber med. Da tror jeg vi også klarer å få flere kvinner med på laget, avslutter Tone Jørstad.

Kritisk infrastruktur Elviajpg

Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold har strøm i stikkontakten.