Podkast om rollen som energikoordinator

Hør podkasten hvor flere ledere i Elvia snakker om den spennende stillingen som energikoordinator.

Ledere i Elvia snakker om den spennende rollen som energikoordinator.

Bakgrunn for Energikoordinator-rollen

Elvia ønsker å ta en mer proaktiv veiledningsrolle for å møte kundenes og samfunnets behov for mer strøm. I Elvias nettområde er det nå mangel på regulerbar produksjon og begrensninger for tilknytning av stort nytt forbruk. Det fører til at prosjekter blir satt på vent i påvente av tradisjonell nettutbygging. Det er en situasjon som hindrer ønsket samfunnsutvikling og bremser det grønne skiftet. Vi som bransje må tenke nytt. Gjennom å forsyne et større behov med eksisterende infrastruktur, ønsker vi å realisere kundenes og samfunnets behov raskere. Parallelt med tradisjonell nettutbygging, må nettselskapene, sammen ed kunder, kommuner, myndigheter og andre markedsaktører, maksimere utnyttelsen av eksisterende produksjons- og nettinfrastruktur.

Et viktig grep fra Elvia sin side er at vi sammen med Tensio og Lnett har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med mål om å videreutvikle vår rolle som nettselskap inn mot en ny fremtidig rolle som energikoordinator. Her vil Elvias eget energikoordinatorteam jobbe sammen med andre nettselskaper for å høste erfaring og bygge mer kompetanse på området.

Som en del av Elvias energikoordinatorteam vil du arbeide med å skaffe mer innsikt i, samt å løse reelle kundebehov. Du vil hjelpe oss å få bedre kontroll på hva kraftkonsumet brukes til nå og i framtiden, hvor i kraftsystemet det vil være mulig å hente ut fleksibilitet, og bedre innsikt i hvilken teknologi som kan avhjelpe situasjonen frem til permanente nettløsninger er på plass.

Vi kan love deg en variert, spennende og kunnskapsrik hverdag, der du jobber tett på vanlig drift, internt i Elvias tverrfaglige energikoordinatorteam og eksternt med de andre nettselskapene. Og vi kan love mye samhandling med store industrikunder, kommuner, teknologileverandører og andre relevante bransjeaktører.

anne sagstuen nysæther på arendalsuka. Foto

Nettselskaper lanserer pilotprosjekt

Nettselskapene Tensio, Elvia og Lnett skal være pådrivere for å få opp løsninger som på en mest mulig effektiv måte dekker energibehovet kommuner og næringsliv har.

Ansatte i Elvia presenterer

Møt ansatte i Elvia

I Elvia er mulighetene mange, og våre ansatte fyller et bredt spekter av roller og personligheter. Her kan du lese intervjuer, få vite mer om personene bak Elvia og hvem de er.

Kritisk infrastruktur Elviajpg

Utviklingsmuligheter for ansatte

For oss i Elvia er det viktig at ansatte som har lyst eller ønsker, skal ha muligheten til kontinuerlig utvikling – både faglig og personlig.