Legge luftledning i bakken

Har du luftnett som kommer i konflikt når du skal bygge eller grave på tomten din eller ønsker omlegging av stikkledning fra luft til bakke?

Du som grunneier ønsker at vårt luftnett på din eiendom flyttes. Vi har i utgangspunktet rett til å la nettanlegg være slik som det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. 

Ofte innebærer omlegging av luftnett fra luft til bakke mye mer enn det man først tenker seg. Fellesføringsaktører som kabel-tv, fiber- og telefon leverandører har også nett i våre stolper. Kommunen kan ha veilys. Disse aktørene må også tas med i planleggingen når luftnett skal legges i bakken. Du må selv kontakte fellesaktører for omlegging av disse. Du mottar et kostnadsoverslag for materialer og arbeidet som må til for å legge ned luftnettet.

Omlegging av stikkledning fra luft til bakke inntil 2 siste spenn mellom mast og husvegg er gratis for deg som kunde, mot at du selv står for grøft og bekoster denne. Dette forutsetter at installasjonen forblir lik og at det ikke søkes om økning av kapasitet. I noen tilfeller vil du også være avhengig av en elektriker, og arbeider utført av elektriker må bekostes av deg som kunde. I områder med mye fjell, godtar vi ikke grunn forlegning av kabel. Omlegging i slike områder vil kreve pigging/sprenging av grøft i full dybde.

Priseksempel

Ny bolig skal oppføres der eksisterende luftnett er i dag. To stolper og tre spenn med luftlinje må legges i bakken. Dette forsyner flere kunder ut på kretsen og kan ikke bare demonteres uten videre.

Inkluderer:

  • Demontering av eksisterende stolper og linjer.

  • Nye barduner/strevere for å hindre at mastene blir skjeve over tid.

  • Ny kabel mellom eksisterende master + opp/ned-føring av disse.

Estimert kostnad: ca. kr 100 000 + merverdiavgift. Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet. Prisen vil variere noe ut ifra område og kompleksitet.

Inkluderer ikke:

  • Grunnarbeider, graving av trase for ny kabel.

  • Omlegging av fellesføringer og veilys.

Kabelgrøft. Illustrasjon

Fremgangsmåte

  1. Undersøk om luftledningen er Elvias eller om det er annen infrastruktur. Ofte er Elvias luftnett litt tykke sorte tvinnede kabler eller blanke uisolerte linjer (ofte 3 ved siden av eller under hverandre). Stolpene som holder linjen er ofte tykkere og høyere enn telefon-stolper. Ofte er det også et gult bånd litt over halvveis opp i stolpen.

  2. Hvis du fortsatt tror at linjen er Elvias, kan du henvende deg til oss med forslag til hvordan dette kan legges i bakken. Skissere på et situasjonskart over din eiendom hvor du ønsker linjen skal legges ned og eventuell ny trasé. Noter gjerne nummer/navn på stolper og ta bilder slik at vi lettere finner frem til riktig sted.

  3. Ta kontakt med oss via skjema og vi vil etter hvert ta kontakt med deg.