Skal du rive boligen din eller det elektriske anlegget?

Hvis du skal rive boligen din og/eller det elektriske anlegget ditt er det viktig at du tar kontakt med Elvia i god tid. Behandlingstiden på rivemeldinger varierer alt i fra 30 dager til 1 år, avhengig av størrelsen på rivejobben.

Det er viktig at du tar kontakt med Elvia i god tid før jobben med riving begynner, særlig ved større riveprosjekter. Det kan være at vi har en nettstasjon i bygningen som skal rives, eller i nærheten. I slike tilfeller må den ansvarlige for rivingen kontakte Elvia minst ett år før rivearbeidet skal begynne, så det er viktig at du planlegger arbeidet godt. Husk at du må ta hensyn til behandlingstid på søknaden.

Slik sender du søknad om riving

Husk vedlegg i søknaden

Når du sender søknad om riving er det viktig at tegninger, skisser eller kart må vedlegges søknaden din, disse må vise hvilken bygning som skal rives. Elvia vurderer hva som må gjøres, og sender kontaktpersonen for søknaden et skriftlig svar om videre saksgang.

Behandlingstid på søknad

Anleggets type og størrelse påvirker maksimum behandlingstid.

  • Luft/kabelstikkledning - 30 dager

  • Større lavspentanlegg/fordelingsskap og lignende - 50 dager

  • Transformatorstasjon (nettstasjon) - 1 år

Ny elektrisk installasjon i nær fremtid?

Dersom det skal installeres ny elektrisk installasjon på eiendommen i nær fremtid, er det viktig at du informerer om dette i søknaden - så sant du har informasjon om dette.

Send inn rivemelding her