Stenging av strøm ved manglende betaling

Privatkunder har fire ukers frist før vi stenger strømmen, men bedrifter har kun to uker.

Spørsmål om stenging?

Hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom du har innsigelser mot grunnlaget for stengingen tar du direkte kontakt med inkassoselskapet Lowell som behandler slike henvendelser på vegne av Elvia. Lowell treffer du på telefon 23 17 10 20 eller e-post.

Stenging av strømmen for privatkunder

Nettselskapenes rett til å stenge strømmen er lovregulert i Justisdepartementets forbrukerkjøpslov.

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.

Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Stenger ikke ved ekstrem kulde eller faresituasjoner

Stenging kan kun foretas ved vesentlig betalingsmislighold, men kan ikke skje hvis det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller hvis du har begrunnelse for innsigelser mot grunnlaget for stengingen.

Priser og vilkår for stenging og gjenåpning

Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe kostnader i forbindelse med stenging og gjenåpning av et anlegg.

Stenging og gjenåpning

Pris 

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr

Betalingsproblemer

Privatpersoner med betalingsproblemer kan etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kap. 4 ha rett til økonomisk støtte. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis du lurer på noe rundt dette.

Stenging av strømmen hos bedrifter og næringskunder

For næringskunder gjelder ikke forbrukerkjøpsloven, men "Standard nettleievilkår for næringskunder". Stenging vil derfor være aktuelt to uker etter at stengevarsel er sendt ut.

Mann med lommelykt i sikringsskapet. Foto

Strømmen er stengt, hva gjør jeg?

Blinker måleren rødt? Da er måleren mest sannsynlig stengt. Enten fordi vi ikke har registrert kunde på anlegget, eller så har vi ikke registrert at fakturaer er betalt.

Sikringsskap. Foto

Hvorfor stenger vi strømmen din?

Strømmen kan bli stengt av forskjellige grunner. Skulle du ha problemer med å betale strømregningen din, er det viktig at du tar kontakt med din strømleverandør for å unngå stenging av strøm hjemme hos deg.