Slik forbereder du deg på storm

Ekstremvær som storm og tordenvær er de vanligste årsakene til strømbrudd i Norge, da trær blåser ned og tar med seg strømlinjene i fallet. Derfor er områder med mye vegetasjon i nærheten av strømnettet mest utsatt.

Ledninger nær eller på bakken kan være strømførende og derfor veldig farlige. Hvis du kommer over slike forhold, er det viktig at du kontakter oss så raskt som mulig, slik at vi kan sikre området og utbedre skadene.

Storm i kastene kan føre til store skader

Strømnettet vårt er robust, og det hører med til sjeldenhetene at vi opplever langvarige strømbrudd. Men selv om nettet overvåkes og vedlikeholdes kontinuerlig, blant annet ved hjelp av smarte sensorer, er det ingen garanti mot de ekstreme naturkreftene ved storm eller tordenvær med lynnedslag. Det kan derfor være smart å gå gjennom en sjekkliste for hva du bør tenke på for å være best mulig forberedt på ekstremvær og mulig strømbrudd.

Dette bør du gjøre før stormen kommer:

  • Rydd vekk og sikre løse gjenstander som hagemøbler, søppelkasse, trampoline, blomsterpotter og eventuelle leker

  • Sjekk taket for løse takstein

  • Sørg for at takrenner og antenner er skikkelig festet

  • Beskjær utsatte trær i hagen


I en storm kan vindhastigheten være på langt over 20 meter i sekundet, og løse gjenstander kan forårsake store skader. Flytt det du kan inn i boden eller garasjen. Pass også på at presenninger er festet godt.

i sofakroken i uvær

Vær alltid forberedt på strømbrudd

Skulle strømmen gå, om det er på grunn av ekstremvær eller feil i det elektriske anlegget, får du det mye enklere hvis du har tatt noen forholdsregler. Selv om de aller fleste strømbrudd er relativt kortvarige, kan det også oppstå mer omfattende strømbrudd. Da er vi nødt til å prioritere liv og helse først. Det kan derfor ta litt tid før du får strømmen tilbake hjemme hos deg.

Dette er det lurt å alltid oppbevare hjemme:

  • Sørg for å ha nødvendige medisiner tilgjengelig

  • Ha alltid hermetikk og tørrvarer 

  • Ha også rent vann lagret

  • Du bør også ha en batteridrevet lommelykt med ekstra batterier

  • Fulladet nødlader til mobiltelefonen

  • Alternativ varmekilde, som for eksempel vedfyring


Feil på det elektriske anlegget hjemme hos deg kan også være årsaken til strømbrudd. Da bør du først sjekke sikringsskapet for å se om alt er som det skal være. Husk også å sjekke jordfeilbryteren. Hvis sikringer går ofte, eller jordfeilbryteren slår seg ut, tyder det på at det er noe feil med det elektriske anlegget i boligen din. Du må da ta kontakt med en godkjent elektriker oppført i Elvirksomhetsregisteret for å få rettet opp feilen og redusere faren for strømbrudd.