Lynnedslag fører til mange branner hvert år

Sommeren og sensommeren er høysesong for tordenvær og lynnedslag i Norge. Hvert år oppstår rundt 3000 branner her i landet som følge av lynnedslag.

Lyn kan gi senskader flere måneder senere

Selv om lynet slår ned langt unna der du bor, kan et lynnedslag likevel skade det elektriske anlegget og apparater i boligen din. Dersom det elektriske anlegget ditt blir rammet av lyn kan det gi senskader flere måneder senere. Lyn fører til overspenninger på elektrisitetsnettet, og disse kan bevege seg via ledningsnettet og inn i boligen din, selv om lynet slo ned flere kilometer unna. Det er områder med luftlinjer som er mest utsatt for overspenninger ved lynnedslag, da kabler i bakken sjelden blir utsatt for lyn. Slik sjekker du om du er beskyttet mot lynnedslag.

Skog- og gressbrann

I perioder med lite nedbør blir naturen veldig tørr og selv en liten gnist kan resultere i en stor skogbrann. Hvis det er meldt en del skybrudd med styrtregn kan det hjelpe på situasjonen lokalt, men det er kortvarig. I tider hvor det er stor fare for brann i terrenget gjør Elvia ekstra tiltak ved arbeid ute i felt for å redusere risikoen for skog- og gressbrann.

Lynnedslag kan resultere i overspenninger i våre ledninger og utstyr i luftnettet og det kan skapte gnister, som igjen kan skape branner. Dersom det oppstår brann i våre installasjoner som nettstasjoner/trafostasjoner har vi egne energimontører og røykdykkere som samarbeider med brannvesenet om slukkingen.

Vær oppmerksom på røyklukt

Ferdes du i skog og mark oppfordrer vi til å utvise generell aktsomhet for brann og ringe brannvesenet dersom du oppdager røyk eller flammer.

En liten gnist kan resultere i en stor skogbrann.

Det finnes flere eksempler på at potensielle skogbranner har blitt avverget på grunn av årvåkne turgåere og syklister.

Lyn og bolig. Foto

Gjør hjemmet trygt i tordenvær

Uvær kan gå hardt utover elektriske apparater som er koblet til stikkontakten. Slik reduserer du sjansen for at hjemmet ditt blir slått ut av lynnedslag.

Lyn og bolig. Foto

Derfor øker ekstremvær risikoen for strømbrudd

Det er en kjent sak at ekstremvær som kraftig lyn og torden, storm og orkan kan forårsake strømbrudd. Men hvilken værtype er den største syndebukken?