Summer Internship i Elvia åpner for mange muligheter

Hver sommer tar vi i Elvia imot sommerstudenter som får bryne seg på ulike problemstillinger i prosjekter, eller i avdelinger. Flere har fått jobb hos oss etter endt Internship, så det kan faktisk være en vei inn.

– Det varierer hvor mange sommerstudenter vi har. I fjor var det litt over 20, men i år tipper jeg det blir et sted mellom 15 og 20 stykker, sier rådgiver i HR og organisasjonsutvikling i Elvia, Charlotte Bergli Bekkelund.

Charlotte Bergli Eriksen - rådgiver i HR og organisasjonsutvikling

Charlotte Bergli Eriksen er rådgiver i HR og organisasjonsutvikling

Hun forteller også at hun selv begynte som trainee i Elvia.

– I fjor var flere av sommerstudentene våre i avdelingen for endringsprosjekter. En avdeling som innehar mange roller, gjerne inn mot IT-prosjekter, forklarer hun.

Sommerstudentene jobber fra midten av juni til midten av august.

Lang tradisjon for sommerstudenter i Elvia

Charlotte Bergli Bekkelund forteller videre at det er en lang tradisjon for både sommerstudenter, sommervikarer, lærlinger, traineer og utplasseringselever i Elvia.

– Vi ser etter folk innen flere utdanningsretninger, og er tilstede på de fleste fronter hvor vi kan få ung arbeidskraft inn. Hos oss venter spennende og varierte arbeidsoppgaver, sier hun.

Stortrivdes som sommerstudent

Mina Løvbrøtte, som studerer Human Computer Interaction og i skrivende stund sitter og skriver en masteroppgave, var en av fjorårets sommerstudenter i Elvia. Hun var en av de som utmerket seg og trivdes så godt, det førte til at hun fikk fortsette i en deltidsstilling ved siden av studiene.

– Da jeg begynte på Human Computer Interaction skjønte jeg at man måtte begynne tidlig med å finne potensielle sommerjobber. Jeg søkte rundt på FINN.no og så da at det som før het Hafslund Nett, søkte etter sommerhjelp innen teknologi og samfunn, forteller hun.

Mina Elvia

Mina Løvbrøtte, Summer Intern i Elvia 2020

Som sommerstudent ble hun kastet rett inn i Elvias pilot for ny nettleiemodell. Der jobbet hun blant annet med kommunikasjonsstrategier og konsepter knyttet til smart forbruk og miljø.

– Det var en interessant og spennende utfordring, og ikke minst veldig gøy å jobbe med. Jeg synes det er fint at Elvia er villige til å satse på unge mennesker, avslutter Mina Løvbrøtte med et stort smil.

Se ledige Internship i Elvia og søk her.

Likevekt mellom kjønn i møterom hos Elvia

Bransjen vår trenger flere kvinner

Selv om det ikke er et mål i seg selv å ha likevekt mellom kjønn i Elvia, tror vi likevel at flere kvinner sitter på kompetanse som vi trenger for å kunne løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Derfor bør kvinneandelen økes i Elvia og bransjen generelt.

Elvia-lærling i mast

Vi har alltid mange lærlinger i Elvia

Det er ikke tvil om hvor viktig det er for hele kraftbransjen at vi har engasjerte, nysgjerrige og drevne lærlinger. Derfor har Elvia til enhver tid rundt 15-20 lærlinger ute i felten.

Noen står og prater på kontoret. Foto

Ledige stillinger

I Elvia er mulighetene mange, og vi har et bredt spekter av folk, fag og stillinger.