Brukerveiledning til AMS-måleren

Er du usikker på hvilke funksjoner den nye strømmåleren har, hva knappene på måleren kan brukes til eller hva lysene på måleren betyr? Her finner du informasjon om Aidon-strømmåler.

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget

Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren i strømmåleren er koblet ut.

Skal du slå av strømmen i hele boligen?

Målerens bryter kan brukes til å slå av strømmen i hele boligen. I enkelte tilfeller kan bryteren være deaktivert og ikke fungere når du trykker på denne. Du må da skru av kurssikringene for å slå av strømmen (ikke hovedsikringen). 

Er abonnementet stengt, kontakter du kundesenteret som forbereder åpning. Av sikkerhetshensyn må du selv trykke på bryteren for å slå på strømmen.


Slik ser Aidon måleren ut

Lokket/gummileppa som dekker HAN-porten kan sitte litt godt. Prøv å vippe den ut fra kanten på måleren.

Hvis du vil ha mer inngående forklaring på hvordan du kan lese informasjon ut av displayet på måleren, så kan du laste ned Aidons brukerveiledning her.

Fordeler med AMS måleren

  • Du slipper å lese av strømmåleren – måleravlesninger sendes automatisk. 

  • Du kan få raskere og mer oppdatert informasjon om ditt eget strømforbruk. 

  • Din faktura vil bli basert på nøyaktige måleverdier. 

  • Det blir lettere å styre ditt strømforbruk på sikt. 

  • Din nye automatiske strømmåler kan være plattform for nye og nyttige tilleggstjenester. 

  • Nettselskapet får bedre oversikt og kontroll over tilstanden i strømnettet. Det gir kortere avbruddstid, økt leveringssikkerhet og bedre kundeservice. 

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.