API-er for smartere hjem og bedrifter

Les mer om Elvias nettleie og målerverdi API-er og hvordan du kan ta disse i bruk - og hvordan det kan gjøre strømbruken smartere hjemme eller på jobben.

Elvia har fått forespørsler fra både privatkunder, bedriftskunder og tredjepartsaktører om å få tilgang til målerverdier. Det har vi laget et API for.

Vi har også et nettleie-API for enkel tilgang til nettleie-priser som kan brukes til å styre smarte hjem og bedrifter.

Målerverdi-API («metervalue-api»)

API-et er laget for at du som kunde skal få tilgang til dine målerverdier eller at du kan gi din smarthus-leverandør, eller andre selskaper, tilgang på dine vegne. Dette kaller vi «aktivering av dataportabilitet». Det betyr at du enkelt kan ta med deg dine egne data til andre selskaper på en enkel og maskinlesbar måte, uten at du selv må gjøre mye manuelt arbeid for å få det til. Foreløpig gir API-et ut målerverdier/forbruk for privatkunder, men det jobbes med å tilby tilsvarende til bedriftskunder.

Nettleie-API(«gridtariff-api»)

API-et er laget for både privat- og bedriftskunder tilgang til timespriser for nettleie. Da kan du selv, eller en smarthus-leverandør, for eksempel legge sammen spotprisene på strøm og nettleie for å få totalprisen per time. Dette kan brukes til å styre ditt smarte hjem eller bedrift for å optimalisere kostnader.

Flere API-er kommer

Det vil etter hvert komme flere datasett tilgjengelig på API, men foreløpig er listen følgende:

Metervalue-API

Gridtariff-API