Slik kan du ta i bruk Metervalue-API

API-et gir kun tilgang for privatkunder, men vi jobber med å gi bedrifter tilgang også. Det er to framgangsmåter du kan bruke for å få tilgang til målerverdier.

Metode 1: Lag «Personlig token» på Min side

Du kan utstede et personlig «token» på Min side, se steg-for-steg forklaring lenger nede på siden. Dette tokenet gir kun tilgang til de målerne som du har eierskap til. Det er viktig å huske på at tokenet er personlig, og at du ikke må gi det til noen du ikke stoler på. Du kan også enkelt slette tokenet på Min side.

Tokenet (også kalt AccessToken) tilgang til dine forbruksdata (og produksjon for plusskunder) og du kan gjøre hva du vil med det, men husk å behandle det med varsomhet og gi det kun fra deg til for eksempel smarthus-leverandører du stoler på og har et kundeforhold til.

Dersom du gir tokenet til en ekstern part, for eksempel en smarthusleverandør, så opptrer de på vegne av deg, og Elvia har ikke noe ansvar for hvordan den parten behandler dine data. De er i dette tilfellet ikke en databehandler for Elvia og Elvia er ikke en behandlingsansvarlig. Se evt Kapittel 1 i personopplysningsloven på lovdata.no dersom du vil lese mer om dette.

Dersom du velger å slette tokenet på Min side på elvia.no, så husk at du også må be om sletting av dine data hos eventuelle eksterne parter som du har gitt tokenet til, dersom du ønsker at disse dataene skal slettes.

Slik lager du et personlig token på Min side

 1. Logg inn på Min side og velg riktig kundeforholdet.

 2. Klikk på “TILGANGER” og deretter “Opprett token"

 3. Velg riktig måler og skriv inn et navn du vil gi tokenet. Klikk deretter på “Opprett”.

 4. Klikk på “Kopier”-knappen og lagre tokenet ditt et sikkert sted.
  OBS - Du vil ikke få tilgang til å kopiere tokenet på nytt. Dersom du mister det må du slette tokenet fra listen og lage et nytt.

 5. Klikk deretter på “Lukk”

 6. Du vil se tokenet i listen over tilganger. Her kan du også slette det når du ønsker å stoppe deling eller om du vil lage et nytt.


  Se dokumentasjon og teste API-et

 7. Dersom du vil se dokumentasjon eller teste API-et, så kan du gå til developers.elvia.no og trykke på “Explore APIs”. Klikk deretter på “MeterValueApi”.

 8. Klikk på funksjonskallet du ønsker å se dokumentasjon på eller teste.
  a.    “maxhours” gir ut de timene du hadde maksimalt forbruk i de månedene du henter for (dette brukes som grunnlag for fastpris i de nye tariffene som ble innført 01.07.2022).
  b.    “metervalues” gir ut målerverdiene (p.t. er dette forbruk/produksjon) i den perioden du henter for.

 9. Angi parameterverdiene, merk at du må opprette en header “Authorization” og skrive inn “Bearer <token>“ (se bildet)

 10. I respons-objektet angir “verified” om verdiene har gått gjennom fullstendig valideringsprosess og blitt godkjent (dvs verified=true betyr at disse verdiene er validert og godkjent. Verified=false betyr at de er hentet inn til nettselskapet direkte fra målerne, men kan bli endret i den påfølgende valideringsprosessen før de blir godkjent).

Metode 2: «Aktivere dataportabilitet»

Du kan velge å dele dine målerverdier med en tredjepart du stoler på. Dette kaller vi å «aktivere dataportabilitet», noe som betyr at du velger en tredjepart som får tilgang til dine målerverdier. Dette gjør du på Min side. Når du aktiverer dette så vil tredjeparten få tilgang til målerverdiene dine, begrenset fra og med startdatoen på din kontrakt hos Elvia til og med dagens dato. Dersom du flytter ut av Elvias område vil delingen bli deaktivert, men du må selv passe på å be tredjeparten slette dine målerverdier fra sine systemer dersom du ønsker dette.

Tredjeparten er i dette tilfellet ikke en databehandler for Elvia og Elvia er ikke en behandlingsansvarlig. Se evt Kapittel 1 i personopplysningsloven på lovdata.no dersom du vil lese mer om dette.

Slik aktiverer du deling («aktivere dataportabilitet») med tredjeparter

 1. Logg inn på Min side og velg «Kundeforhold»

 2. Klikk på fanen TILGANGER, og velg «Gi selskaper tilgang til data»

 3. Velg måler, selskapet du vil dele med og klikk på «Gi selskaper tilgang til data»

Du kan når som helst fjerne tilganger igjen. Det gjør du selv ved å klikke på søppelbøtte-ikonet i tilgangs-lista, og bekrefte med «Fjern tilgang»: