Lading av elbil i sameie og borettslag

Antall elbiler øker raskt og behovet for ladeplasser tilsvarende. Alle sameier og borettslag må på et eller annet tidspunkt forholde seg til dette – spesielt nå som reglene for retten til å lade elbilen i både borettslag og sameier har blitt like. 

Regler for elbil i sameie og borettslag

Reglene tilsier at styret ikke kan nekte deg med elbil en ladeplass uten saklig grunn. Før var mange bekymret for brannfare, men det er ikke lenger noen grunn for å nekte lading i et borettslag eller sameie – med mindre det kan dokumenteres. Elbiler i garasjeanlegg skal nemlig ikke gi noen økt risiko for brann, så lenge ladesystemet er installert og vedlikeholdt etter regelverket fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Styret kan ta avgjørelsen om å investere i elbillading uten at det må tas opp på et årsmøte eller en generalforsamling. 

Skal du ha rett til å lade elbilen hjemme må du allerede ha parkeringsrett i borettslaget eller sameiet. Har du ikke egen plass skal styret finne en egnet plass for lading på felles parkering. Det er også satt begrensninger på kostnader som styret kan pålegge deg. Sameiet kan derfor ikke tilrettelegge for lading hvis installasjonen koster over en halv G per boligeier. 

Smart lading i felles parkeringsanlegg  

Ved valg av ladeløsninger i borettslag og sameier er det smart å tenke langsiktig, slik at det er enkelt å tilrettelegge dersom behovet for ladeplasser øker. Ladeanlegget må alltid dimensjoneres slik at alle ladepunktene kan belastes fullt ut samtidig uten at hovedsikringen går. 

I frittstående fellesgarasjer eller felles parkeringsanlegg i bygg vil det ofte være en god løsning å installere laststyring, et system for fordeling av effekt. Dette anlegget er skalerbart når det gjelder antall ladeplasser og fordeler ledig kapasitet jevnt til ladepunktene ved behov. Det sikrer at alle elbiler får ladet. 

Fordeling av utgifter for elbil

Når det gjelder fordeling av utgifter, er det opp til borettslaget og sameiet å løse dette. Der noen elbileiere betaler et flatt beløp, betaler andre for faktisk forbruk.  

Det finnes utstyr som forbereder garasjeanleggene for lading til alle, hvor bare de som har elbil monterer selve ladeboksen og betaler for strømforbruket til egen bil. Der det ikke er felles garasjeanlegg tilbyr ofte borettslag og sameier ladepunkter på parkeringsplasser som er fritt tilgjengelig for beboere. Da betaler hver elbileier kun for perioden de står og lader. 

En bolig med lademulighet for elbil vil være mer attraktiv enn en uten. Det er derfor en god investering for sameier og borettslag med ladeplasser. 

Sjekk kommunens støtteordninger

Flere kommuner tilbyr støtteordninger der sameier og borettslag kan søke om ladetilskudd til etablering av infrastruktur. De operer med ulik tilnærming og vilkår, så sjekk med kommunen din om hvordan dere skal gå frem.

Lading elbil

Alt du må vite om å lade elbil hjemme

Skal du lade elbilen hjemme er det ikke bare å putte stikkontakten hvor som helst. Dette må du vite om trygg lading av elbilen.

Lading av elbil. Foto

Elbil og lading av elbil

Lading av elbil trekker mye strøm, og gjøres det feil kan det være farlig. De aller fleste ønsker å lade elbilen hjemme, men mange er usikre på hvordan det gjøres riktig.