Legge inn strøm på hytta

Selv om det fortsatt finnes enkelte som foretrekker å ha det spartansk på hytta og synes at innlagt strøm og vann ødelegger den genuine hytteopplevelsen, vil de aller fleste i dag likevel ha tilgang til strøm på hytta.

Har du kjøpt eller arvet en gammel hytte uten innlagt strøm, trenger det ikke nødvendigvis å koste all verden å få koblet hytta til strømnettet. Prisen for å legge inn strøm på hytta avhenger av hvor hytta ligger i terrenget og hvor langt det er til nærmeste fordelingsboks. Du må uansett regne med å måtte betale et anleggsbidrag, som skal dekke kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell.

Alternativ strøm på hytta

Er du opptatt av fornybar energi, kan det å investere i solcellepaneler være en investering som kan komme til å lønne seg på sikt. Du kan produsere din egen strøm, og til og med selge overskuddet ut på strømnettet, hvis du er tilknyttet strømnettet vårt. Når du har fått godkjent søknad om tilkobling av solcellepanelene, skjer dette automatisk uten at du selv trenger å gjøre noe.

Solcellene omgjør rundt 10 - 20 prosent av solenergien til strøm. Hvor mye strøm solcellene vil produsere avhenger av flere faktorer som hvor hytta ligger, solforhold, takretning og takvinkel.

Planlegg godt på forhånd

Vurderer du å legge inn strøm på hytta, vil det lønne seg med god planlegging i forkant. Basert på dine behov kan du finne ut av hvor mange stikkontakter du trenger. NEK, som er forkortelsen for Norsk Elektrotekniske Komite, har i normen NEK 400 fastsatt krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet.

Ta kontakt med en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret, for råd om hvor mange strømpunkter du trenger når du skal legge inn strøm på hytta.

Generelt kan man si at det vil lønne seg å dele opp i flere kurser, selv i små hytter, for å unngå overdreven bruk av skjøteledninger – noe som kan føre til overbelastning og dermed økt brannfare. 

Bygge terrasse

Skal du bygge terrasse?

Skal du bygge terrasse eller kanskje en platting med stolpesko, bør du ikke begynne å grave før du tar kontakt med oss.

Mann med drill. Foto

Husk dette hvis du planlegger å pusse opp

Ingen bruker så mye penger på å pusse opp som oss nordmenn. Hvert eneste år bruker vi samlet over 70 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene og hyttene våre. Men så har vi da også et klima som gjør at vi tilbringer mer tid innendørs enn de som bor i varmere strøk.