Skal du bygge terrasse?

Skal du bygge terrasse eller kanskje en platting med stolpesko, bør du ikke begynne å grave før du tar kontakt med oss.

Allerede i planleggingsfasen må du sjekke om en eventuell terrasse eller platting med stolpesko kan komme i konflikt med krav til avstand til linjer, kabler og installasjoner. Vårt  kundesenter kan gi deg svarene på det du lurer på, og du kan bestille en gratis kabelpåvisning av oss.

Det samme gjelder dersom du skal bygge garasje eller et lite tilbygg. Skal du skifte kledning på boligen, trenger du kanskje hjelp til å flytte inntaksledningen. Du må da kontakte en autorisert installatør som både kan gi deg råd, utføre selve jobben og rapportere til oss som nettselskap. Du finner en samlet oversikt over alle autoriserte installatører i Elvirksomhetsregisteret. Hvis selve inntakspunktet på flyttes, må dette utføres av våre godkjente elektroentreprenører.

Flytte på eksisterende nett eller installasjoner

Hvis du har behov for å endre på eksisterende anlegg inne i boligen, kontakter du en godkjent elektriker for å få hjelp. Er det nødvendig å flytte på større ting utenfor boligen når du skal bygge terrasse, som for eksempel en stolpe eller et fordelingsskap på eiendommen din, tar du kontakt med oss. Det er stor sannsynlighet for at det kan være Elvias eiendom, og at vi har rettigheter for akkurat denne plasseringen. Men vi ønsker alltid å være fleksible dersom det er mulig å endre plasseringen. I slike tilfeller må du regne med å dekke kostnadene ved flyttingen.

Eksempler på kostnader er kabel, rør, arbeidstimer i forbindelse med montasje og andre materialkostnader. Anleggsbidraget beregnes ut fra de totale kostnadene og i henhold til Elvias til enhver tid gjeldende standard tilknytningsvilkår og retningslinjer, samt i overensstemmelse med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Graving for å bygge terrasse

Skal du grave på eiendommen i forbindelse med bygging av terrasse eller platting med stolpesko, må du bestille en kabelpåvisning fra oss. Dette er gratis. Kabler i bakken utgjør en stor risiko ved graving, og skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for den som har skylden. Det er derfor viktig at du alltid bestiller en gratis kabelpåvisning før gravingen settes i gang.

Spør oss alltid før du utfører arbeid i nærheten av nettanlegg. En kabelpåvisning viser om det er lavspennings- eller høyspenningskabler der påvisningen gjelder.

Ønsker du en gratis kabelpåvisning, kan du bestille det på ledningsportalen.no eller ringe Geomatikk915 09 146 på hverdager mellom kl. 07.00 - 16.00. 

Tilbygg på hus

Mange bruker den lange vinteren til å planlegge årets byggeprosjekter, og når sommeren kommer er det på tide å gjøre planene virkelige. Kanskje du vil bygge platting, terrasse eller en garasje?

Legge inn strøm på hytta

Selv om det fortsatt finnes enkelte som foretrekker å ha det spartansk på hytta og synes at innlagt strøm og vann ødelegger den genuine hytteopplevelsen, vil de aller fleste i dag likevel ha tilgang til strøm på hytta.