Tilbygg på hus

Mange bruker den lange vinteren til å planlegge årets byggeprosjekter, og når sommeren kommer er det på tide å gjøre planene virkelige. Kanskje du vil bygge platting, terrasse eller en garasje?

Endringene i plan- og bygningsloven, som kom i 2015, gjorde at man nå kan bygge små bygg eller tilbygg helt opp til 50 kvadratmeter uten å måtte søke om tillatelse. Men hvis tilbygget skal ha våtrom eller brukes til beboelse, må du søke.

Regler for tilbygg på hus

Skal du bygge et tilbygg på et hus, enten det er et eldre hus eller et nyere hus, er det viktig at du setter deg godt inn i regelverket i plan- og bygningsloven for det aktuelle tilbygget, reguleringsplan og kommunens arealplan. 

Tilbygget må også oppfylle alle tekniske krav som stilles i Byggteknisk forskrift. Husk at du må bruke en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret til å legge inn strøm i tilbygget. Bruker du ufaglært arbeidskraft, kan det få store økonomiske konsekvenser hvis noe skulle skje, da forsikringen din ikke vil dekke skadene. Det er svært begrenset hva du kan gjøre selv når det kommer til arbeid på det elektriske anlegget, som for eksempel å skifte deksel på brytere og stikkontakter.

Forskjellen på tilbygg og påbygg

Det som skiller et tilbygg fra et påbygg er helt enkelt at et tilbygg er en utvidelse av grunnflaten på huset, mens et påbygg er noe du bygger på en konstruksjon som allerede er der. Skal du bygge et påbygg må du alltid søke om tillatelse på forhånd. 

Bygge terrasse 

Skal du bygge terrasse eller en platting med jordspyd, er det viktig at du bestiller en kabelpåvisning fra oss før du setter i gang gravearbeid på eiendommen. Dette gjelder så fort du setter en spade i jorda, og er derfor også viktig å huske på når du skal bygge et tilbygg til huset. Strømkabler i bakken utgjør en stor risiko og kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd og høye kostnader. Du kan bestille en gratis kabelpåvisning på ledningsportalen.no.

Bygge terrasse

Skal du bygge terrasse?

Skal du bygge terrasse eller kanskje en platting med stolpesko, bør du ikke begynne å grave før du tar kontakt med oss.

Mann med drill. Foto

Husk dette hvis du planlegger å pusse opp

Ingen bruker så mye penger på å pusse opp som oss nordmenn. Hvert eneste år bruker vi samlet over 70 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene og hyttene våre. Men så har vi da også et klima som gjør at vi tilbringer mer tid innendørs enn de som bor i varmere strøk.