Igangsetting av og behandlingstid for kundeinitierte prosjekter

Trenger du å få utført arbeid i strømnettet skal du kontakte Elvia. Igangsetting og behandlingstid for kundeinitierte prosjekter kan variere avhengig av antall innmeldte saker og kompleksiteten i sakene.

Vi sørger for å planlegge jobben som skal utføres og bestille arbeidet enten internt av vårt eget produksjonsapparat eller eksternt hos våre leverandører. De innehar den rette faglige kompetansen og erfaringen for gjennomføring av oppgavene. I Innlandet har vi hovedsakelig egne montører som bygger og drifter nettet, mens i Oslo, Akershus og Østfold benytter vi eksterne entreprenører. Du vil som kunde få beskjed om hvem du skal forholde deg til for praktisk gjennomføring når du mottar tilbud fra oss på arbeidet.

Slik beregnes prisen

For de minste prosjektene vil du motta et tilbud med priser per oppgave som skal utføres i ditt prosjekt.

På de større prosjektene blir det avholdt en tilbudskonkurranse i Oslo, Akershus og Østfold, mens i Innlandet prises dette av produksjonsenheten vår iht medgått tid.

På denne måten sikrer vi at du som kunde får det beste tilbudet for ditt prosjekt. Når prosjektet er stort og det skal avholdes en tilbudskonkurranse eller produksjonsenheten skal prise prosjektet, vil det ta ca. fire uker å avklare pris på prosjektet. De aller største prosjektene kan ta enda lengre tid.

Behandlingstid for nye saker akkurat nå

Elvia opplever for tiden stort påtrykk med henvendelser og innmeldte prosjekter som omhandler økning i kapasitet eller tilknytning til strømnettet. På grunn av det store påtrykket kan dere oppleve noe lengre behandlingstid.

Når kan man forvente svar?

Vi behandler både henvendelser og prosjekter i den rekkefølgen de kommer inn til oss, selv om ulike type prosjekter og henvendelser har noe ulik behandlingstid. Henvendelser med tekniske spørsmål kan man forvente svar på innen 3-4 uker.

Hva påvirker behandlingstiden?

Så fort vi tar tak i saken er det i tillegg til å velge en passende teknisk løsning og innhente pris på jobben, mange faktorer som kan påvirke behandlingstiden som ikke Elvia kan styre.

  • Får vi tillatelser fra grunneiere til å utføre det nødvendige arbeidet på deres eiendom?

  • Er det spesielle grunnforhold vi må ta hensyn til som for eksempel kvikkleire, flomfare, forurensning eller liknende?

  • Er det spesielle plante- eller dyrearter vi må ta hensyn til?

Har vi kapasitet i nettet på det aktuelle stedet vil det alltid gå fortere enn om vi må utføre en forsterkning (gjøre tiltak i nettet for å få nok kapasitet).

Vær ute i god tid

Det er viktig at dere sender inn saker til oss i god tid og at en melding er så komplett som mulig for at vi skal kunne behandle den effektivt.

Her kan dere lese om hvilken informasjon som må være med i de ulike meldingene.

Ellers oppfordrer vi til dialog mellom elektroinstallatører/kunde og Elvias nettplanleggere når disse er satt på saken slik at man sammen kan løse saken mest mulig effektivt.

Fra vi bestiller oppdraget tar det også litt tid før elektroentreprenørene er klar til å utføre oppdraget. De må bestille utstyr, innhente nødvendig dokumentasjon og mobilisere mannskap.

Enkelte større komponenter som transformatorer, har lang leveringstid på opptil flere uker og måneder. For store prosjekter må dette tas med i betraktningen.