Igangsetting av og behandlingstid for kundeinitierte prosjekter

Trenger du Ä fÄ utfÞrt arbeid i strÞmnettet, sÄ skal du kontakte Elvia. Igangsetting og behandlingstid for kundeinitierte prosjekter kan variere avhengig av antall innmeldte saker og kompleksiteten i sakene.

Trenger du Ä fÄ utfÞrt arbeid i strÞmnettet, sÄ skal du kontakte Elvia. Vi sÞrger for Ä planlegge jobben som skal utfÞres og bestille arbeidet enten internt av vÄrt eget produksjonsapparat eller eksternt hos vÄre leverandÞrer. De innehar den rette faglige kompetansen og erfaringen for gjennomfÞring av oppgavene. I Innlandet har vi hovedsakelig egne montÞrer som bygger og drifter nettet, mens i Oslo/Viken benytter vi eksterne entreprenÞrer. Du vil som kunde fÄ beskjed om hvem du skal forholde deg til for praktisk gjennomfÞring nÄr du mottar tilbud fra oss pÄ arbeidet.

Slik beregnes prisen

For de minste prosjektene vil du motta et tilbud med priser per oppgave som skal utfĂžres i ditt prosjekt.

PÄ de stÞrre prosjektene blir det avholdt en tilbudskonkurranse i Oslo/Viken, mens i Innlandet prises dette av produksjonsenheten vÄr iht medgÄtt tid.

PÄ denne mÄten sikrer vi at du som kunde fÄr det beste tilbudet for ditt prosjekt. NÄr prosjektet er stort og det skal avholdes en tilbudskonkurranse eller produksjonsenheten skal prise prosjektet, vil det ta ca fire uker Ä avklare pris pÄ prosjektet. De aller stÞrste prosjektene kan ta enda lengre tid.

Behandlingstid for nye saker akkurat nÄ

Elvia opplever for tiden stort pÄtrykk med henvendelser og innmeldte prosjekter som omhandler Þkning i kapasitet eller tilknytning til strÞmnettet. PÄ grunn av det store pÄtrykket vil dere nÄ oppleve lang behandlingstid. Vi har som mÄl Ä redusere behandlingstiden og jobber kontinuerlig med rekruttering og opplÊring av nye folk.

NĂ„r kan man forvente svar?

Vi behandler bÄde henvendelser og prosjekter i den rekkefÞlgen de kommer inn til oss, dog har ulike type prosjekter og henvendelser noe ulik behandlingstid. Enklere henvendelser med tekniske spÞrsmÄl kan man forvente svar pÄ innen 3 uker. Komplekse henvendelser vil ha lik behandlingstid som innmeldte prosjekter. Prosjekter som ikke omhandler Þkning i kapasitet eller tilknytning til strÞmnettet behandles normalt i lÞpet av en ukes tid, men det kan vÊre faktorer som gjÞr at disse ogsÄ tar lengre tid. I Oslo og Viken kan det nÄ ta 1-3 mÄneder fra Elvia mottar en konkret bestilling fra kundens elektroinstallatÞr, til prosjektet fÄr tildelt en saksbehandler. I Innlandet gÄr det fortere.

Hva pÄvirker behandlingstiden?

SÄ fort vi tar tak i saken er det i tillegg til Ä velge en passende teknisk lÞsning og innhente pris pÄ jobben, mange faktorer som kan pÄvirke behandlingstiden som ikke Elvia kan styre.

  • FĂ„r vi tillatelser fra grunneiere til Ă„ utfĂžre det nĂždvendige arbeidet pĂ„ deres eiendom?

  • Er det spesielle grunnforhold vi mĂ„ ta hensyn til som f.eks. kvikkleire, flomfare, forurensning el?

  • Er det spesielle plante- eller dyrearter vi mĂ„ ta hensyn til?

Har vi kapasitet i nettet pÄ det aktuelle stedet vil det alltid gÄ fortere enn om vi mÄ utfÞre en forsterkning (gjÞre tiltak i nettet for Ä fÄ nok kapasitet).

VĂŠr ute i god tid

Det er viktig at dere sender inn saker til oss i god tid og at en melding er sÄ komplett som mulig for at vi skal kunne behandle den effektivt.

Her kan dere lese om hvilken informasjon som mÄ vÊre med i de ulike meldingene.

Ellers oppfordrer vi til dialog mellom elektroinstallatÞrer/kunde og Elvias nettplanleggere nÄr disse er satt pÄ saken slik at man sammen kan lÞse saken mest mulig effektivt.

Fra vi bestiller oppdraget tar det ogsÄ litt tid fÞr elektroentreprenÞrene er klar til Ä utfÞre oppdraget. De mÄ bestille utstyr, innhente nÞdvendig dokumentasjon og mobilisere mannskap.

Enkelte stÞrre komponenter som transformatorer, har lang leveringstid pÄ opptil flere uker og mÄneder. For store prosjekter mÄ dette tas med i betraktningen.