Stråling fra AMS-målere

Er du bekymret for at AMS-målerne avgir farlig stråling? Det er det ingen grunn til.

Innføringen av smarte strømmålere er en nødvendig oppgradering og den største moderniseringen av strømnettet i nyere tid. At disse AMS-målerne avgir farlig stråling er en myte vi kan avkrefte med en gang.

AMS-måleren avgir ikke farlig stråling

En AMS-måler registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt til nettselskapet ved hjelp av trådløs overføring av data. Det er riktignok sant at denne overføringen medfører en viss stråling, men her er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) tydelige på at den ikke er helsefarlig. 

Strålingen fra smarte strømmålere er nemlig så svak at den ligger på langt under én tusendel av grenseverdiene, og den er faktisk mye lavere enn fra trådløse nettverk. Denne strålingen er tillegg kortvarig – signalene varer ikke mer enn ca. 20 millisekunder hver gang. Hvor ofte signalene sendes avhenger av type måler, og den totale sendetiden i løpet av et helt døgn varierer derfor fra noen få sekunder og opp til 7 minutter. 

DSA konkluderer med dette om stråling fra smarte strømmålere:

  • Strålingen fra AMS-målerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få en slik installert i hjemmet.

  • Strålingen er svak, uavhengig av hvor mange ganger i døgnet måleren din sender informasjon til nettselskapet.

  • Teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.

Mer og god dokumentasjon om AMS-målerne finner du på NVE sine sider. 

Du kan søke om fritak

Det finnes ingen dokumentert sammenheng mellom stråling og helseplager, men vi tar likevel hensyn til de som er bekymret for stråling. Du kan søke fritak hvis «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Da må du sende en skriftlig søknad med dokumentasjon på at en lege eller psykolog stadfester at du har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye automatiske målerne til Elvia AS, Postboks 4100, 2307 Hamar.

Får du innvilget fritaket kan du få installert en strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul. Kunder som får fritak fra AMS-målere kan selv måtte dekke de ekstra kostnadene nettselskapet har ved å lese av måleren manuelt.