Har du kapasitet til å lade hjemme?

Vi har satt opp et eksempel til å hjelpe deg på veien til å vurdere om du har kapasitet til å montere elbillader hjemme eller om elektroinstallatør må søke til Elvia for å øke sikringsstørrelse. Vi anbefaler deg uansett til å rådføre deg med en fagkyndig før du setter i gang. 

Eksempel stor enebolig 

Det elektriske anlegget i din enebolig har overbelastningsvern (hovedsikringer) på 3x50 A, 230 V. 

Fra dataunderlag så er det funnet ut at maksimalt forbruk i boligen er historisk 14 kW. 

På Min side kan du se ditt forbruk. Merk at dette er gjennomsnittet på en time, og maks effekttopp i løpet av timen fremkommer ikke. Her får du hjelp til å forstå forbruket på Min side.

Ladeboks (mode 3) 

Du ønsker å installere hurtiglader, 2x32A som maksimalt trekker 7,4 kW. 
Det gir en maksimal effekttopp på 21,4 kW ut fra historisk forbruk.

Fra tabell kan du se at overbelastningsvern tåler samlet forbruk på 20 kW, og du har flere alternativer for å etablere ladeboks hjemme. 

Alternativ 1
Du kan legge inn innstillinger i lader/elbil slik at den lader på natt om strømforbruket da er lavere. Økning i hovedsikring er ikke nødvendig. 

Alternativ 2
Effektstyring kan installeres på ladesystem slik at elbil lader når det er ledig kapasitet. Økning i hovedsikring er ikke nødvendig. Les mer om effektstyring i denne artikkelen: Montering av ladesystem for elbil.

Alternativ 3
Ved behov for lading med full effekt samtidig med øvrig forbruk vil det bli nødvendig å øke ditt overbelastningsvern. Du må ta kontakt med en godkjent elvirksomhet (elektroinstallatør) som sender inn melding til Elvia og søker om økt kapasitet på vegne av deg. 

I tabellene under finner du en enkel oversikt over tilgjengelig effekt ut fra hvilken sikringsstørrelse du har på ditt overbelastningsvern (hovedsikring), og hvor mye gjenstående effekt du har til annet forbruk ved lading med full effekt. Ditt overbelastningsvern er normalt plassert i sikringsskapet innvendig i bolig eller i utvendig tilknytningsskap. 

Fra tabell nummer 2 under kan du se at ditt overbelastningsvern på 3x50A tåler et samlet forbruk på 20 kW, og du har flere alternativer for å etablere ladeboks hjemme.

Installert OV 

(A)

2x20

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

4,5

Gjenstående effekt ved
7,2 kW lading (2x32A)
 230V/400V

0

2x25

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

6

Gjenstående effekt ved
7,2 kW lading (2x32A)
 230V/400V

0

2x32

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

7,5

Gjenstående effekt ved
7,2 kW lading (2x32A)
 230V/400V

0,3

2x40

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

9

Gjenstående effekt ved
7,2 kW lading (2x32A)
 230V/400V

1,8

2x50

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

11,5

Gjenstående effekt ved
7,2 kW lading (2x32A)
 230V/400V

4,3

Installert OV 

(A)

3x20

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

8

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

0,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

0

3x25

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

10

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

2,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

0

3x32

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

12,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

5,3

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

1,5

3x40

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

16

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

8,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

5

3x50

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

20

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

12,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

9

3x56

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

22,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

15,3

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

11,5

3x63

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

25

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

17,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

14

3x80

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

32

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

24,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

21

3x100

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

50

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

32,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

29

3x125

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

50

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/230V)

42,8

Gjenstående effekt
ved 11 kW lading
(3x32A v/230V) 

39

Installert OV
(A)

4x20

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

14

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

6,8

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

0

4x25

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

17,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

10,3

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

0

4x32

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

22

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

14,8

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

0

4x40

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

27,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

20,3

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

5,5

4x50

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

34,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

27,3

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

12,5

4x56

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

38,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

31,3

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

16,5

4x63

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

43,5

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

36,3

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

21,5

4x80

Maksimal effekt
(kW) tilgjengelig

55

Gjenstående effekt
ved 7,2 kW lading 
(2x32A v/400V)

47,8

Gjenstående effekt
ved 22 kW lading
(3x32A v/400V) 

33