Mitt forbruk

Trenger du hjelp til å forstå forbruket ditt på Min side? Her finner du en steg-for-steg beskrivelse som forhåpentligvis gjør deg litt klokere på strømforbruket ditt.

Den nye strømmåleren, AMS-måleren, gir deg muligheten til å få et bedre bilde av forbruket ditt. Når du får bedre kontroll og oversikt over ditt eget strømforbruk vil det også bli enklere å spare strøm. Vil du lese mer om hvordan du kan spare strøm eller hva som bruker mest strøm?

Få oversikt og kontroll over ditt strømforbruk

Slik forstår du forbruket ditt på Min side: en steg-for-steg beskrivelse

Se forbruket på måleren(e) din(e)

Når du logger deg inn på Min side vil du automatisk få opp forbruket ditt måned for måned. Hvor langt tilbake i tid du ser forbruk kan variere basert på hvor lenge du har vært kunde, om det nylig har skjedd noen endringer i ditt kundeforhold eller på strømmåleren. Hvis du har flere strømmålere kan du endre hvilken adresse forbruket vises for, ved å trykke på "pilen" til høyre for adressen og velge riktig adresse.

Velg forbruket du ønsker å se

Under selve grafen kan du se hvilke år forbruksvisningen gjelder for. Hvis du ønsker kun å se forbruk for ett spesifikt år kan du enkelt gjøre dette ved å trykke på de årene du ikke ønsker å se forbruket for. Trykker du på alle årene, blir forbruksvisningen borte. Hvis dette skjer kan du bare trykke på det året du ønsker å se, så kommer visningen tilbake.

Se fordelingen av kWh

Til venstre for grafen ser du antall kWh-grafen fordeler seg over. Denne vil variere ut ifra ditt månedsforbruk, dagsforbruk og timesforbruk. Det betyr også at du ser andre tall enn for eksempel naboen eller kollegaen.

Last ned rapporter

Til høyre har du en knapp hvor du kan laste ned den aktuelle grafen i ønsket format (Excel eller JSON).

Se ditt forbruk av kWh per måned, dag eller time

Holder du musen over forbrukssøylen for en måned, dag eller en time ser du eksakt antall kWh du brukte denne måneden, dagen eller timen.

Hvorfor varierer forbruksgrafen min?

Det kan være flere grunner til at forbruksgrafen din varierer. Måned til måned kan variere fra hvilken årstid vi er inne i. De aller fleste har et høyere forbruk på vinteren enn de har på sommeren. Dag til dag og time for time varierer basert på dine forbruksvaner. For eksempel kan det være forskjeller på hvor mye mat du lager, hvor ofte du dusjer, hvor mye varme du har på, hvor ofte du vasker klær osv. Det er vanlig at grafene varierer, både måned til måned, dag for dag og time for time. Grunnen til det er at strømforbruket ikke er statisk og avhenger av mange forskjellige faktorer.

Forbruket fra din strømmåler blir ikke sendt til oss i sanntid, men strømmåleren sender inn forbruk hver hele time. Savner du forbruk for en periode eller trenger du hjelp med noe annet? Ta kontakt med oss på chat nede i høyre hjørne.