Mitt forbruk

Trenger du hjelp til Ä forstÄ forbruket ditt pÄ Min side? Her finner du en steg-for-steg beskrivelse som forhÄpentligvis gjÞr deg litt klokere pÄ strÞmforbruket ditt.

Den nye strÞmmÄleren, AMS-mÄleren, gir deg muligheten til Ä fÄ et bedre bilde av forbruket ditt. NÄr du fÄr bedre kontroll og oversikt over ditt eget strÞmforbruk vil det ogsÄ bli enklere Ä spare strÞm. Vil du lese mer om hvordan du kan spare strÞm eller hva som bruker mest strÞm?

FĂ„ oversikt og kontroll over ditt strĂžmforbruk

Slik forstÄr du forbruket ditt pÄ Min side: en steg-for-steg beskrivelse

Se forbruket pÄ mÄleren(e) din(e)

NÄr du logger deg inn pÄ Min side vil du automatisk fÄ opp forbruket ditt mÄned for mÄned. Hvor langt tilbake i tid du ser forbruk kan variere basert pÄ hvor lenge du har vÊrt kunde, om det nylig har skjedd noen endringer i ditt kundeforhold eller pÄ strÞmmÄleren. Hvis du har flere strÞmmÄlere kan du endre hvilken adresse forbruket vises for, ved Ä trykke pÄ "pilen" til hÞyre for adressen og velge riktig adresse.

Velg forbruket du Ăžnsker Ă„ se

Under selve grafen kan du se hvilke Är forbruksvisningen gjelder for. Hvis du Þnsker kun Ä se forbruk for ett spesifikt Är kan du enkelt gjÞre dette ved Ä trykke pÄ de Ärene du ikke Þnsker Ä se forbruket for. Trykker du pÄ alle Ärene, blir forbruksvisningen borte. Hvis dette skjer kan du bare trykke pÄ det Äret du Þnsker Ä se, sÄ kommer visningen tilbake.

Se fordelingen av kWh

Til venstre for grafen ser du antall kWh-grafen fordeler seg over. Denne vil variere ut ifra ditt mÄnedsforbruk, dagsforbruk og timesforbruk. Det betyr ogsÄ at du ser andre tall enn for eksempel naboen eller kollegaen.

Last ned rapporter

Til hĂžyre har du en knapp hvor du kan laste ned den aktuelle grafen i Ăžnsket format (Excel, CSV eller JSON).

Se ditt forbruk av kWh per mÄned, dag eller time

Holder du musen over forbrukssÞylen for en mÄned, dag eller en time ser du eksakt antall kWh du brukte denne mÄneden, dagen eller timen.

Hvorfor varierer forbruksgrafen min?

Det kan vÊre flere grunner til at forbruksgrafen din varierer. MÄned til mÄned kan variere fra hvilken Ärstid vi er inne i. De aller fleste har et hÞyere forbruk pÄ vinteren enn de har pÄ sommeren. Dag til dag og time for time varierer basert pÄ dine forbruksvaner. For eksempel kan det vÊre forskjeller pÄ hvor mye mat du lager, hvor ofte du dusjer, hvor mye varme du har pÄ, hvor ofte du vasker klÊr osv. Det er vanlig at grafene varierer, bÄde mÄned til mÄned, dag for dag og time for time. Grunnen til det er at strÞmforbruket ikke er statisk og avhenger av mange forskjellige faktorer.

Forbruket fra din strÞmmÄler blir ikke sendt til oss i sanntid. Det betyr at hvis du er inne pÄ Min side mandag ettermiddag vil du kun se forbruket ditt frem til sÞndag kl. 24.00. Forbruket for mandag blir lagt ut pÄ Min side pÄ formiddagen neste dag. Her kan det av og til oppstÄ forsinkelser. Savner du forbruk for en periode eller trenger du hjelp med noe annet? Ta kontakt med oss pÄ chat nede i hÞyre hjÞrne.

Det vises forbruk nÄr strÞmmen var borte. Hvorfor?

StrÞmmÄleren sender inn forbruk hver hele time. Forbruket du hadde den aktuelle timen fÞr strÞmmen forsvant og den timen strÞmmen kom tilbake fordeles likt pÄ de timene strÞmmen var borte. Se illustrasjonen for visuell forklaring.

Illustrasjon som viser forbruk under strĂžmbrudd

Forbruket mellom kl 9.00-9.45 (fĂžr strĂžmbruddet) og forbruket mellom kl 11.05-12.00 (etter strĂžmbruddet) fordeles likt i den strĂžmlĂžse perioden.

Hvorfor er det slik?
HovedÄrsaken til at vi gjÞr det slik, er at prisen vil variere i lÞpet av dÞgnet. For Ä unngÄ at kunden da kan bli belastet alt forbruket pÄ én time nÄr prisen er hÞyere enn andre, fordeles forbruket flatt utover hele den strÞmlÞse perioden.