Kuldegrader og strømbrudd 

Vinteren kan by på flere utfordringer for strømnettet. Tung snø og is på linjer og trær kan føre til strømbrudd. Men også ekstrem kulde kan påvirke strømforsyningen, selv om linjenettet er bygget for å tåle de kaldeste dagene i året.

Når det er 20 minus ute er det alltid ekstra godt å komme inn, fyre opp panelovnen og sette seg i sofaen. Men når mange husstander bruker mye strøm samtidig, fører dette til stor belastning i strømnettet. Denne belastningen kan påvirke eksisterende skader i strømnettet, og føre til strømbrudd.  

Elvias nett strekker seg over 69.500 kilometer og er bygget for å tåle ekstrem kulde. Det vil likevel alltid finnes svakheter i nettet som vi ikke oppdager før belastningen blir for stor, slik den ofte blir i kaldt vær. Da vil svakheter ryke, og strømmen kan gå.  

Hva gjør jeg hvis strømmen går i ekstrem kulde? 

Vi har stor forståelse for at et strømbrudd på årets kaldeste dager er utfordrende. Heldigvis er de aller fleste strømbrudd kortvarige, og varer sjelden over en time. Vi har flinke folk på jobb som gjør alt de kan for at du skal få strømmen tilbake så fort som mulig.  

Hvis du opplever strømbrudd i boligen din, er det alltid lurt å sjekke om nabolaget har lys og strøm. Feilen kan være på ditt eget el-anlegg. Sjekk først i sikringsskapet ditt. Mange hus har også inntakssikringer som sitter der strømtilførselen kommer inn i huset, gjerne i kjeller eller loft. Det er lurt å orientere hvor inntakssikringene sitter. Er det skrusikringer er det smart å ha reservesikringer i hus. 

Hvis du har utelukket feil på ditt eget anlegg, kan du sjekke vårt strømbruddskart for å se om feilen er registrert av oss. Finner du ikke feilen kan du kontakte vår døgnåpne driftsentral på telefon 22 44 10 40. 

Om strømbruddet skulle vise seg å bli mer langvarig, bør du sjekke boligen og eiendeler for eventuelle skader, og melde fra til forsikringsselskapet ditt. Hvis du opplever å være helt uten strøm i over 12 timer i strekk kan du ha rett på økonomisk kompensasjon.  

Dårlig spenningskvalitet  

Kuldegrader, høy belastning og skader i strømnettet kan også føre til dårlig spenningskvalitet eller halv spenning, noe som kan føre til blinking i lamper eller svakt lys, lang ladetid på elbil eller at det går tregt å tilberede mat osv. Hvis du opplever dette bør du koble ut sensitivt utstyr som modem og varmepumpe, da halv spenning kan føre til at elektriske apparater blir ødelagt. 

Vær forberedt  

Det aller beste er å være forberedt på langvarige strømbrudd. Du kommer langt med en lommelykt, batterier, fyrstikker, varme klær og pledd lett tilgjengelig. Er du kritisk avhengig av strøm, anbefales et strømaggregat for nødstrøm. Har du i tillegg en oppladet nødlader til mobil og nettbrett er du forberedt i tilfelle strømbruddet varer lenger enn et par timer. Ring alltid nødnummer hvis det oppstår alvorlige situasjoner hvor liv eller helse står i fare. 

Tre som har veltet. Foto

Meld fra om farlige forhold

Vi minner om at all berøring av strømlinjer som henger lavt eller ligger på bakken, kan være livsfarlig.

snø uvær. Foto

Vinterstormer, tung snø og is kan føre til strømbrudd

Vinteren kan være tøff i Norge, og med vår plassering her opp i nord kan været by på flere utfordringer, også for strømnettet. Tung snø og is på strømkablene kan være årsaker til strømbrudd, på lik linje med storm som blåser trær over strømlinjene.