Hobbyelektriker? Dette har du lov til å gjøre selv av elektrisk arbeid

Bor det en liten hobbyelektriker i deg? Uansett om du er over snittet handy eller bare er ute etter å spare litt penger, er det begrenset hva du har lov til å gjøre selv på det elektriske anlegget i boligen din.

Har du planer om å fikse noe som krever elektrisk arbeid? Da er det viktig at du vet hva du har lov til å gjøre selv, og hva du må sette bort til en kyndig elektriker.

Det kan fort bli dyrt hvis du tar sjansen på å utføre elektrisk arbeid selv som du egentlig ikke har lov til å gjøre. I tillegg til å kunne føre til brann, vil ulovlige elektriske tilkoblinger føre til at du ikke vil få utbetalt forsikring hvis noe skulle skje. Du kan også skade deg selv under arbeidet med elektriske installasjoner. Alle karameller smaker ikke like godt.

Elvia elektriskarbbeid du kan gjøre selv

Dette kan du gjøre selv av elektrisk arbeid

Men noe kan du faktisk gjøre selv, som for eksempel å skifte ut og koble til lamper som ikke er en del av den faste installasjonen. Det vil si lamper som henger i en takkrok og er koblet til med en sukkerbit eller kroneklemme, og andre lamper og lampetter med bevegelige ledninger, inkludert ledningsbrytere. Du har også lov til å skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Husk dette når du skifter støpsel

Du trenger heller ikke å kontakte en elektriker for å koble til eller skifte topolede støpsler eller skjøtekontakter med og uten jording opp til 25A. Det er imidlertid viktig at du ikke skader ledningen når du fjerner isolasjonen rundt ledningen og at det blir en god elektrisk kontakt i tilkoblingsklemmene. Sjekk dette derfor ekstra nøye før du skrur til med skrutrekker.

Hvis lampen eller utstyret du skal koble til krever en jordet kontakt, er det også viktig at du bruker en ledning med jordleder. Denne lille ledningen er som regel gul/grønn og skal tilkobles både i støpselet og på det elektriske utstyret.

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Ikke rør varmekabler

Alt som har med varmekabler å gjøre må du overlate til en faglært elektriker. Som ufaglært hobbyelektriker har du ikke lov til å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler i boligen din, uansett om det er på badet eller for eksempel i gangen. Alt som har med varmekabler å gjøre må utføres av kyndige elektrikere som er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Alle som har lov til å utføre elektriske arbeider i Norge er oppført i dette registeret. Hvis elektrikeren eller firmaet elektrikeren jobber for ikke finnes i registeret, har de ikke lov til å utføre elektrisk arbeid hjemme hos deg.

Dette kan du ikke gjøre selv av elektrisk arbeid

  • Montere eller koble til varmekabler

  • Koble til downlights

  • Koble til fastmonterte lamper for 230 volt

  • Koble til fastmonterte brytere, stikkontakter, dimmere og koblingsbokser

  • Utføre arbeid i sikringsskapet

Husk også at selv om du får kjøpt elektrisk utstyr og materiell i elektroforretninger, betyr ikke det nødvendigvis at du har lov til å koble til eller montere dette selv. Før du begynner på en jobb på det elektriske anlegget i boligen din, må du alltid sjekke om du har lov til å gjøre det du skal, eller om du må ta kontakt med fagfolk for å få utført jobben.

Her kan du lese mer om oppussing og elektrisk arbeid og tips til et elsikkert hjem.