Flytte fordelingsskap

Ønsker du å flytte et fordelingsskap (kabelskap) på din eiendom?

Her finner du et priseksempel på hva det vil koste.

Du som grunneier ønsker at vårt fordelingsskap på din eiendom flyttes. Vi har i utgangspunktet rett til å la nettanlegg stå slik som det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. Saksbehandler i Elvia vurderer om det er mulig å flytte fordelingsskapet. Du mottar et kostnadsoverslag for materialer og arbeidet som må til for å flytte fordelingsskapet.

To hus. Illustrasjon

Illustrasjonen viser gammel og ny plassering av fordelingsskapet.

Fremgangsmåte

 1. Undersøk om skapet er Elvias eller om det er annen infrastruktur. Det står ofte FS eller KS på skapene til Elvia, som forkortelse for fordelingsskap eller kabelskap.

 2. Hvis skapet er Elvias så kan du henvende deg til oss med forslag til ny plassering av skapet. Skissere på et situasjonskart over din eiendom hvor du ønsker at skapet skal flyttes til. Noter nummer/navn på skapet og ta gjerne bilder.

 3. Ta kontakt med oss via skjema og vi vil ta kontakt med deg for å finne en løsning.

Priseksempel

Fordelingsskap som forsyner ditt og naboen sitt hus med strøm må flyttes 5 meter.

Priseksempel - Flytting av fordelingsskap

Fordelingsskap som forsyner ditt og naboen sitt hus med strøm må flyttes 5 meter.

Inkluderer:

 • Demontering av eksisterende fordelingsskap

 • Montering av nytt fordelingsskap

 • Strømkabler, røde kabelrør og markeringsnett

 • Skjøting, trekking og tilkobling av strømkabler

 • Saksbehandling

Estimert kostnad: ca. kr 60 000 + merverdiavgift.


Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet over.

Inkluderer ikke:

 • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft (ca. kr 25 000, inkluderer ikke sprenging, tining, reasfaltering og utskiftning av masse)

 • Koordinering med veimyndighet og trafikkdirigering

 • Kostnad som påløper ved engasjert elektroinstallatørBestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Bestill gratis kabelpåvisning her.

Teknisk beskrivelse av kabelgrøft i Oslo / Viken

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen. Den som er ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.

Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Grøften skal være så rett som mulig og utført i tråd med denne beskrivelsen i Innlandet. Husk å dokumentere og ta bilder underveis.