Flytte fordelingsskap

Ønsker du å flytte et fordelingsskap (kabelskap) på din eiendom?

Du som grunneier ønsker at vårt fordelingsskap på din eiendom flyttes. Vi har i utgangspunktet rett til å la nettanlegg stå slik som det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. Saksbehandler i Elvia vurderer om det er mulig å flytte fordelingsskapet. Du mottar et kostnadsoverslag for materialer og arbeidet som må til for å flytte fordelingsskapet.

Priseksempel

Fordelingsskap som forsyner ditt og naboen sitt hus med strøm må flyttes 5 meter.

Inkluderer:

 • Demontering av eksisterende fordelingsskap

 • Montering av nytt fordelingsskap

 • Strømkabler, røde kabelrør og markeringsnett

 • Skjøting, trekking og tilkobling av strømkabler

 • Saksbehandling

Estimert kostnad: ca. kr 60 000 + merverdiavgift. Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet.

Inkluderer ikke:

 • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft (ca. kr 25 000, inkluderer ikke sprenging, tining, reasfaltering og utskiftning av masse)

 • Koordinering med veimyndighet og trafikkdirigering

 • Kostnad som påløper ved engasjert elektroinstallatør

  To hus. Illustrasjon

  Illustrasjonen viser gammel og ny plassering av fordelingsskapet.


Fremgangsmåte

 1. Undersøk om skapet er Elvias eller om det er annen infrastruktur. Det står ofte FS eller KS på skapene til Elvia, som forkortelse for fordelingsskap eller kabelskap.

 2. Hvis skapet er Elvias så kan du henvende deg til oss med forslag til ny plassering av skapet. Skissere på et situasjonskart over din eiendom hvor du ønsker at skapet skal flyttes til. Noter nummer/navn på skapet og ta gjerne bilder.

 3. Ta kontakt med oss via skjema og vi vil ta kontakt med deg for å finne en løsning.

Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Bestill gratis kabelpåvisning her.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.

Teknisk beskrivelse for legging av kabler og ledninger i kabelgrøft

Spesielle lover og regler gjelder for hvordan kabler og ledninger skal ligge i grunnen.  Den som utfører graving og grunnarbeid må påse at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Elvia gjør oppmerksom på at grunn- og veieiere ofte stiller egne krav til utførelse og dokumentasjon av grunnarbeider.