Prisoversikt

Her finner du priser pÄ blant annet nettleie, leveringsplikt og mÄlerrelaterte kostnader.

Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nÄ har blitt til Elvia er det fortsatt noen omrÄder det vil vÊre ulikheter. Struktur og priser pÄ nettleie er et slikt omrÄde.

Nettleiepriser

Andre priser

Stenging og gjenÄpning

Tabellen under viser priser for stenging og gjenÄpning av anlegg nÄr stenging skyldes manglende betaling.

Stenging og gjenÄpning

Pris

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr