Prisoversikt

Her finner du priser på blant annet nettleie, leveringsplikt og målerrelaterte kostnader.

Nettleiepriser

Andre priser

Stenging og gjenåpning

Tabellen under viser priser for stenging og gjenåpning av anlegg når stenging skyldes manglende betaling.

Stenging og gjenåpning

Pris 

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr