Prisoversikt

Her finner du priser på blant annet nettleie, leveringsplikt og målerrelaterte kostnader.

Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nå har blitt til Elvia er det fortsatt noen områder det vil være ulikheter. Struktur og priser på nettleie er et slikt område.

Nettleiepriser

Andre priser

Stenging og gjenåpning

Tabellen under viser priser for stenging og gjenåpning av anlegg når stenging skyldes manglende betaling.

Stenging og gjenåpning

Pris

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr