Prisoversikt

Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nå har blitt til Elvia er det fortsatt noen områder det vil være ulikheter. Struktur og priser på nettleie er et slikt område.

Nettleiepriser

Privatkunde (Oslo/Viken)

Privatkunde (Innlandet)

Bedriftskunde (Oslo/Viken)

Bedriftskunde (Innlandet)

Se flere priser og tariffer som gjelder Innlandet

Leveringsplikt

* Leveringsplikt

Første 6 uker

Påslag 

6,25 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

5 øre/kWh

Utover 6 uker

Påslag 

12,5 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

10 øre/kWh

* Leveringsplikt består av Elspotpris hos Nord Pool + påslag som vist i tabellen.

Andre priser relatert til nettleie

Stenging og gjenåpning

Pris

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr

Priser for regionalnettskunder 2020

Prisene gjelder Innlandet.

Tariffhefte 2020 Regionalnett

Prisblad 2020 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser 2020

Priser og gebyrer relatert til måler

Gebyr for strømmåler uten kommunikasjonsmodul

Kontroll av måleutstyr

Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3

Kontroll

I laboratorium eksternt

Pris

2 665 kr

Kontroll på stedet for indirekte målte anlegg
(>80A hovedsikringer)

Pris

3 000 kr

Terminal for fjernstyring av last

Prisene omfatter: Reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning. Prisen forutsetter GSM-dekning på monteringssted. Pris på terminal og montasje: 10 650 kroner.

Plombering av måler og utstyr

Når elektriker har fjernet plomber i forbindelse med arbeide på kundes strømanlegg og Elvia må plombere på nytt. Pris på re-plombering: 1700 kroner.

Bomtur

Når kunde ikke er tilstede til avtalt tid ved f.eks. avtalt tid for måleravlesning. Pris på bomtur innenfor normal arbeidstid: 1700 kroner.

Utrykning

Utrykning til kunde når kunde melder om strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg.

Utrykning

Hverdager 07.00 - 15.30

Pris

3 125 kr

Alle andre tidspunkt

Pris

5 000 kr


Skader på måler forvoldt av kunde

Reparasjon av måler etter hærverk/re-montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler. Pris på reparasjon av måler: 2700 kroner.

Deaktivering av radiokommunikasjon

Ved inngåelse av ny nettleieavtale eller innvilget søknad om fritak for AMS-målers radiokommunikasjonsmodul på målepunkt hvor det er installert AMS-måling, blir kunden belastet med kostnad for deaktivering av radiokommunikasjon. Pris på deaktivering av radiokommunikasjon: 1700 kroner.

Kunder med tidligere innvilget søknad om fritak må betale for deaktivering av radiokommunikasjon på nye målepunkt.

Aktivering av radiokommunikasjon

Kunder med innvilget AMS-fritak som ombestemmer seg og likevel ønsker radiokommunikasjon vil få dette montert uten kostnad.

Til- og frakobling av anlegg

Til- og frakobling av anlegg

Pris

 Ett oppmøte

3 000 kr

To oppmøter

5 500 kr

For helg og kveld/natt arbeider øker prisene med 100 %.     

Historiske priser

Historiske priser fra tidligere Hafslund Nett