Prisoversikt

Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nå har blitt til Elvia er det fortsatt noen områder det vil være ulikheter. Struktur og priser på nettleie er et slikt område.

Nettleiepriser

Privatkunde (Oslo/Viken)

Privatkunde (Innlandet)

Bedriftskunde (Oslo/Viken)

Bedriftskunde (Innlandet)

Se flere priser og tariffer som gjelder Innlandet

Leveringsplikt


Leveringsplikt

Første 6 uker

Elspotpris hos Nordpool
+ påslag

Utover 6 uker

Elspotpris hos Nordpool
+ påslag

Påslag

Første 6 uker

6,25 øre/kWh

Utover 6 uker

12,5 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

Første 6 uker

5 øre/kWh

Utover 6 uker

10 øre/kWh

Andre priser relatert til nettleie


Stenging og gjenåpning

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr

Priser for regionalnettskunder 2020

Prisene gjelder Innlandet.

Tariffhefte 2020 Regionalnett

Prisblad 2020 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser 2020

Priser og gebyrer relatert til måler

Gebyr for strømmåler uten kommunikasjonsmodul

Kontroll av måleutstyr

Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3

Kontroll

I laboratorium eksternt

Pris

2 665 kr

Kontroll på stedet for indirekte målte anlegg
(>80A hovedsikringer)

Pris

3 000 kr

Terminal for fjernstyring av last

Prisene omfatter: Reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning. Prisen forutsetter GSM-dekning på monteringssted.

Terminal og montasje

Plombering av måler og utstyr

Når elektriker har fjernet plomber i forbindelse med arbeide på kundes strømanlegg og Elvia må plombere på nytt.

Re-plombering

1 700 kr

Bomtur

Når kunde ikke tilstede til avtalt tid ved f.eks. avtalt tid for måleravlesning.

Innenfor normal arbeidstid

1 700 kr

Utrykning

Utrykning til kunde når kunde melder om strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg.

Hverdager 07.00 - 15.30

Alle andre tidspunkt

3 125,- kr

5 000,- kr


Skader på måler forvoldt av kunde

Reparasjon av måler etter hærverk/re-montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler:
2 700 kr.

Deaktivering av radiokommunikasjon

Ved inngåelse av ny nettleieavtale eller innvilget søknad om fritak for AMS-målers
radiokommunikasjonsmodul på målepunkt hvor det er installert AMS-måling, blir kunden belastet med kostnad for deaktivering av radiokommunikasjon:
1 700 kr.
Kunder med tidligere innvilget søknad om fritak må betale for deaktivering av radiokommunikasjon på nye målepunkt.

Aktivering av radiokommunikasjon

Kunder med innvilget AMS-fritak som ombestemmer seg og allikevel ønsker radiokommunikasjon vil få dette montert uten kostnad.

Til- og frakobling av anlegg

 Ett oppmøte

3 000 kr

To oppmøter

5 500 kr

For helg og kveld/natt arbeider øker prisene med 100%.     

Historiske priser

Historiske priser fra tidligere Hafslund Nett