Forsterke effekt til din bolig

Ønsker du å øke strømkapasiteten og endre hovedsikringen inn til din bolig?

Her finner du et eksempel på hva det kan koste å bytte en strømkabel og øke hovedsikringen og hvordan du kan gå frem.

Dersom du har behov for mer strøm inn til din bolig, vil vår saksbehandler avgjøre om det er nødvendig med utbyggingstiltak i strømnettet. Slike utbyggingstiltak kan eksempelvis være bytte av strømkabel fra vårt fordelingsskap og inn til din bolig. Du betaler et anleggsbidrag som inkluderer materialer og arbeidet som må til for å utføre forsterkningen.

Fremgangsmåte

 1. Undersøk om du trenger mer strøm til din bolig. Spør en fagperson dersom du ikke har denne kompetansen selv.

 2. Dersom det er behov for mer strøm inn til huset må du engasjere en godkjent elektroinstallatør for å utføre arbeidene.

 3. Din elektroinstallatør kontakter Elvia med forespørsel om ønsket tiltak og endring av kapasitet inn til huset/sikring.

 4. Elvia utfører beregninger, prosjekterer eventuelle forsterkninger med tilbud til deg.

 5. Arbeidet kan utføres av elektriker når eventuelt tilbudet du fikk er betalt.

Priseksempel

Det er vanskelig å gi en eksakt pris på hva oppgraderingen vil koste hos den enkelte, men vi har satt opp et eksempel.

Det er vanskelig å gi en eksakt pris på hva oppgraderingen vil koste hos den enkelte, men vi har satt opp et eksempel.

Bytte av strømkabel og økning av hovedsikring fra 3x25A til 3x63A. Dagens strømkabel er 20 år og er 30 meter lang.

Inkluderer:

 • Strømkabel, røde kabelrør og markeringsnett

 • Trekking og tilkobling av strømkabel

 • Saksbehandling

Estimert kostnad: ca. kr 10 000.


Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet over.

Inkluderer ikke:

 • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft

 • Koordinering med andre aktører (eks. fiber, tele)

 • Eventuelt behov for forsterkning av strømnettet før vårt fordelingsskap

 • Eventuell tidligere forskuttert forsterkning av strømnettet til fordeling til nye kunder

 • Kostnad som påløper ved engasjert elektroinstallatør.Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Bestill gratis kabelpåvisning her.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.

Teknisk beskrivelse for legging av kabler og ledninger i kabelgrøft

Spesielle lover og regler gjelder for hvordan kabler og ledninger skal ligge i grunnen.  Den som utfører graving og grunnarbeid må påse at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Elvia gjør oppmerksom på at grunn- og veieiere ofte stiller egne krav til utførelse og dokumentasjon av grunnarbeider.