Strømkabel til ny bolig

Ønsker du å legge strømkabel til ny bolig? Her finner du eksempel på hva det kan koste deg.

Ikke start å grave kabelgrøft før du har vært i kontakt med oss.

Strømkabel til ny bolig legges i bakken fra vårt fordelingsskap og frem til ditt tilknytningsskap ved husvegg. Hvor strømkabelen tilknyttes strømnettet, avgjøres av saksbehandler i Elvia når vi har fått melding fra din elektriker. Du betaler et anleggsbidrag som inkluderer materialer og arbeidet som må til for å knytte deg til strømnettet.

Illustrasjon av kabelgrøft. Foto

A: Fordelingsskap/mast, B: Tilknytningsskap, C: Sikringsskap

Fremgangsmåte

 1. Engasjere en godkjent elektroinstallatør som er oppført i Elvirksomhetsregisteret for å utføre arbeidene.

 2. Din elektroinstallatør kontakter Elvia med forespørsel om tilknytning og med situasjonskart over bolig og ønsket kabeltrasé, ønsket kapasitet inn til huset og nettleiebestilling.

 3. Elvia utfører beregninger, prosjekterer eventuelle forsterkninger og sender tilbud til kunde. Avhengig av løsning og kompleksitet på eventuelle forsterkninger som må gjøres så kan det ta fra 30 dager til noen måneder å få spenningssatt kabel inn til huset.

 4. Tilbud sendes ut til kunde.

 5. Arbeidet kan bestilles hos elektroentreprenør i samarbeid med elektriker når tilbudet er betalt.

Priseksempel

Avstand mellom vårt fordelingsskap til ditt tilknytningsskap er 20 meter.

Avstand mellom vårt fordelingsskap til ditt tilknytningsskap er 20 meter.

Inkluderer:

 • Strømkabel, røde kabelrør og markeringsnett

 • Legging og tilkobling av strømkabel

 • Strømmåler

 • Saksbehandling

Estimert kostnad: ca. kr 15 000 (det er ikke mva på anleggsbidrag).


Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet over.

Inkluderer ikke:

 • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft

 • Koordinering med andre aktører (eksklusiv fiber, tele)

 • Eventuelt behov for forsterkning av strømnettet før vårt fordelingsskap.

 • Eventuell tidligere forskuttert forsterkning av strømnettet til fordeling til nye kunder

 • Kostnad som påløper ved engasjert elektroinstallatør
Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Bestill gratis kabelpåvisning her.

Teknisk beskrivelse av kabelgrøft i Oslo / Viken

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen. Den som er ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.

Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Grøften skal være så rett som mulig og utført i tråd med denne beskrivelsen i Innlandet. Husk å dokumentere og ta bilder underveis.