Strømkabel til ny bolig

Ønsker du å legge strømkabel til ny bolig? Her finner du eksempel på hva det kan koste deg.

Vent med å grave kabelgrøft til du har vært i kontakt med oss.

Strømkabel til ny bolig legges i bakken fra vårt fordelingsskap og frem til ditt tilknytningsskap ved husvegg. Hvor strømkabelen tilknyttes strømnettet, avgjøres av saksbehandler i Elvia når vi har fått melding fra din elektriker. Du betaler et anleggsbidrag som inkluderer materialer og arbeidet som må til for å knytte deg til strømnettet.

Priseksempel

Avstand mellom vårt fordelingsskap til ditt tilknytningsskap er 20 meter.

Inkluderer:

 • Strømkabel, røde kabelrør og markeringsnett

 • Legging og tilkobling av strømkabel

 • Strømmåler

 • Saksbehandling

Estimert kostnad: ca. kr 15 000 (det er ikke mva på anleggsbidrag). Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet.

Inkluderer ikke:

 • Grunnarbeider – som i de fleste tilfeller består av graving av kabelgrøft

 • Koordinering med andre aktører (eksklusiv fiber, tele)

 • Eventuelt behov for forsterkning av strømnettet før vårt fordelingsskap.

 • Eventuell tidligere forskuttert forsterkning av strømnettet til fordeling til nye kunder

 • Kostnad som påløper ved engasjert elektroinstallatør

kabel til nytt hus. illustrasjon

Fremgangsmåte

 1. Engasjere en godkjent elektroinstallatør som er oppført i Elvirksomhetsregisteret for å utføre arbeidene.

 2. Din elektroinstallatør kontakter Elvia med forespørsel om tilknytning og med situasjonskart over bolig og ønsket kabeltrasé, ønsket kapasitet inn til huset og nettleiebestilling.

 3. Elvia utfører beregninger, prosjekterer eventuelle forsterkninger og sender tilbud til kunde. Avhengig av løsning og kompleksitet på eventuelle forsterkninger som må gjøres så kan det ta fra 30 dager til noen måneder å få spenningssatt kabel inn til huset.

 4. Tilbud sendes ut til kunde.

 5. Arbeidet kan bestilles hos elektroentreprenør i samarbeid med elektriker når tilbudet er betalt.

Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Bestill gratis kabelpåvisning her.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.

Teknisk beskrivelse for legging av kabler og ledninger i kabelgrøft

Spesielle lover og regler gjelder for hvordan kabler og ledninger skal ligge i grunnen.  Den som utfører graving og grunnarbeid må påse at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Elvia gjør oppmerksom på at grunn- og veieiere ofte stiller egne krav til utførelse og dokumentasjon av grunnarbeider.