Hvorfor stenger vi strømmen din?

Strømmen kan bli stengt av forskjellige grunner. Skulle du ha problemer med å betale strømregningen din, er det viktig at du tar kontakt med din strømleverandør for å unngå stenging av strøm hjemme hos deg.

Hvis du ikke har bestilt strøm på måleren der du bor eller ikke betaler strømregningen din over tid, kan du risikere at strømmen til boligen din stenges. Du vil imidlertid få et varsel om stenging av strøm minimum fire uker før strømmen stenges, slik at du har tid til å finne en løsning. For næringskunder, kan strømmen stenges på 14 dagers varsel.

Elvia har som nettselskap leveringsplikt

Dersom du misligholder en avtale med en strømleverandør og avtalen blir sagt opp, har vi i Elvia likevel leveringsplikt av strøm til boligen din. Leveringsplikt er ment som en midlertidig strømleveranse inntil du har fått på plass en avtale med en strømleverandør.

Skylder du mer enn 3000 kroner i strøm, ekskludert renter, eller ikke har betalt de tre siste strømregningene, kan vi i Elvia stenge strømmen hjemme hos deg.

Stenger ikke ved ekstrem kulde eller faresituasjoner

Stenging kan kun foretas ved vesentlig betalingsmislighold, men kan ikke skje hvis det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller hvis du har begrunnelse for innsigelser mot grunnlaget for stengingen.

Ta kontakt i god tid

Vi i Elvia er behjelpelige og kan bidra til å finne gode og fleksible løsninger for de som trenger det. Har du imidlertid en aktiv strømavtale, er det strømleverandøren din du skal kontakte ved alle fakturaspørsmål. Uansett er det viktig at du tar kontakt før det er for sent, slik at du unngår å oppleve utkobling av strøm.

I Elvia-appen kan du holde full oversikt over strømforbruket ditt.

Har du problemer med å betale? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning sammen.

Mann med lommelykt i sikringsskapet. Foto

Strømmen er stengt, hva gjør jeg?

Blinker måleren rødt? Da er måleren mest sannsynlig stengt. Enten fordi vi ikke har registrert kunde på anlegget, eller så har vi ikke registrert at fakturaer er betalt.

Kvinne som ser på fakturabeskrivelse for nettleie. Foto

Stenging av strøm ved manglende betaling

Privatkunder har fire ukers frist før vi stenger strømmen, men bedrifter har kun to uker.

Ungdommer i en gang. Foto

Ikke betal for naboen - bestill strøm på riktig måler

Er du i en flytteprosess og skal bestille strøm og nettleie til din nye bolig? Da er det viktig at du dobbeltsjekker at du har skrevet inn riktig målernummer på bestillingen.