Ny nettleie fra 2022: Spørsmål og svar

Alle strømkunder i Norge fikk ny nettleie fra 1. juli 2022. Formålet er å få oss til å bruke strøm smartere, for å spare penger og miljøet. Du som Elvia-kunde vil spare på å flytte noe strømforbruk til mindre hektiske tider på døgnet.

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Det du betaler i nettleie en måned avgjøres altså av to ting fra 1. juli 2022:

  • Som tidligere vil nettleien bestå av et fastledd og et energiledd. I den nye nettleiemodellen vil fastleddet baseres på gjennomsnittet av de 3 timene du brukte mest strøm måneden før, fordelt på 3 ulike dager. I Elvia-appen og på Min side kan du se hva du bruker per time.

  • Hvor mye strøm du bruker og når på døgnet/i uken du bruker denne strømmen. Dette er energileddet ditt. Påslaget pr. kWh du bruker vil være lavere på natten og i helga, og høyere på hverdager fra kl. 06-22.

Hva går nettleien til?

Nettleie er det du betaler for å frakte strømmen gjennom strømnettet fra der den blir produsert og fram til der du skal bruke den. Nettleien dekker blant annet drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet.  En del av nettleien er statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. Deler av nettleien går også til Statnett, som leie for bruk av det sentrale strømnettet de eier. Elvia disponerer om lag 1/3 av nettleien vi tar inn.  Her kan du lese mer om nettleie og hva den består av.

Hva går ny nettleie ut på?

Alle strømkunder med et årsforbruk mindre enn 100.000 kWh får ny nettleietariff den 1. juli 2022. Formålet med den nye tariffen er å få oss til å bruke strøm smartere, for å spare penger og miljøet. Tariffen går ut på at man ønsker å utnytte strømnettet smartere ved å flytte på de store lastene som strømnettet i dag ikke er dimensjonert for, dette er for å unngå unødvendig og dyr utbygging av strømnettet som på sikt vil føre til en dyrere nettleie. For å unngå dette må man som fellesskap klare å redusere de høye effekt-toppene ved å flytte forbruk til tider hvor strømnettet ikke utfordres på samme måte. Derfor har vi valgt å gå for denne modellen hvor det er dyrere å bruke strøm når strømnettet utfordres mest, og billigere når det ikke er så mange som bruker strøm på en gang. 

Hvordan vil dette påvirke meg? 

Det er opp til deg som kunde hvordan dette vil påvirke deg og din faktura. Du velger selv om du ønsker å flytte eller fordele forbruket ditt til billigere tider, men dette er noe vi anbefaler at du gjør for å unngå en høyere faktura enn nødvendig. 

Det at vi må unngå å bruke for mye strøm samtidig, er nok vanskelig for de fleste å vite hvordan man skal få til. Vårt beste tips inntil videre er at hvis du klarer å flytte forbruk bort fra hverdager på vinteren, og da særlig morgen og ettermiddag, vil du også unngå de verste negative overraskelsene for effektbruken din. En veldig god huskeregel er også at du bør kjøre husholdningsapparater etter hverandre, ikke samtidig.

Det er rasjonelle grunner til at myndighetene har vedtatt ny nettleiestruktur – det handler både om miljø, og om å spare deg for penger på litt lengre sikt.

Hvordan finner jeg ut hva slags forbruksmønster jeg har i dag?

På Min side eller i Elvia-appen får du en god oversikt over strømbruken din og dermed et bedre utgangspunkt når den nye nettleien innføres. Logg inn på Min side eller last ned Elvia-appen.

Hva bruker mest strøm hjemme hos meg?

Det er summen av forbruket i de ulike tidsperiodene i nettleie-modellen din som kan påvirke prisen mest. Det er derfor enkelte apparater som bidrar mest til å øke forbruks-toppene, for eksempel hvis du lader elbil samtidig som du ellers bruker mye strøm i boligen. Andre ting kan være varmekabler, varmtvannstank mv. og disse kan gjerne skrus av/ned i perioder du ellers bruker mye strøm i boligen, ettersom varmen holder seg en god stund etter at de er skrudd av. 

For å forenkle denne prosessen kan automatiske styringssystemer være til hjelp. På denne måten trenger ikke flytting av forbruket å påvirke komforten i hjemmet ditt. Elvia leverer ikke slikt utstyr, og vi henviser til tredjeparter (f.eks. leverandører av smarthusteknologi) dersom du er interessert i dette.

Andre mindre elektriske apparater man typisk har i hjemmet, for eksempel TV, LED-pærer og kaffetrakter, bruker isolert sett lite strøm. For å jevne ut forbruket og unngå forbruks-topper, anbefales det derfor å starte med å tenke på de større elektriske apparatene i hjemmet ditt.  Mer om hva som bruker mest strøm og hvordan du kan kutte forbrukstoppene.

Kommer nettleien min til å gå ned fra 2022?

Det er myndighetene som bestemmer inntektsrammen for det enkelte nettselskap. I noen regioner vil nettleien gå opp i løpet av 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Enkelt forklart kan vi si at den nye modellen vil gjøre det billigere for de som har fokus på å fordele strømbruken sin utover døgnet. Det blir også gitt en tilleggsrabatt for strømbruk på natta, i helger og på helligdager - noe som betyr at det blir ekstra gunstig å lade elbilen når de fleste andre elektriske og effektkrevende apparater er slått av mens vi sover.

Vil nettselskapet tjene mer med den nye nettleien?

Totalt sett tar Elvia inn de samme pengene. Inntektsrammen til nettselskapet er strengt regulert. Nettselskapet kan ikke ta inn mer penger fra kundene sine enn rammen tillater.
Men det som skjer nå er at nettleien mest sannsynlig blir høyere for hver kunde på vinteren grunnet høy pris per kWh, men på sommeren vil den bli en god del lavere. Dette er fordi effekttoppene ofte er høyere på vinteren enn på sommeren, og det brukes mer strøm på vinteren enn på sommeren. Over året vil sannsynligvis summen bli ganske lik som før. 

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og en eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjøre en liten egeninnsats. 

Tror dere folk vil endre vaner når det gjelder strømforbruk?

Ny nettleiemodell skal ikke snu opp/ned på folks hverdag. Det handler om å gjøre smarte tiltak i hjemmet som bidrar til å holde samtidig forbruk nede og å bruke nettet smartere. For eksempel ved å lade elbilen på natten eller å kjøre klesvasken etter oppvasken etter middag.

Vi har kjørt et pilotprosjekt (Aktive Hjem) der vi har testet om folk vil endre vaner og holdninger ved innføring av ny nettleiemodell. Vi ser at kundene har flyttet noe forbruk vekk fra «rushtiden» i nettet til mindre belastede tider.

Hva med brannfaren hvis folk begynner å vaske klær om natta?

Normalt skal ikke elektriske apparater brukes uten tilsyn, men kanskje det går an å starte oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen litt senere på ettermiddagen? Vi støtter brannvesenet om at du må være våken og tilstede når du bruker elektriske apparater. Det eneste unntaket er å lade elbil om natten når du har en godkjent lader montert av autorisert fagperson.

Hvem har bestemt at alle kunder skal ha ny nettleie?

Regjeringen har bestemt hvilke endringer som skal skje med nordmenns nettleie. Dette har formelt skjedd gjennom forskriftsendringer hos Olje- og energidepartementet. Elvia og andre nettselskaper må gjennomføre disse endringene overfor sine kunder.

Hva er forskjellen mellom fastledd og energiledd?

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Du kan se det på Min side.

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer. Fra 1. juli 2022 vil prisen for disse kilowattimene også avhenge av når på døgnet og i uken de brukes. Les mer om prisene her