Alt for entreprenører

Bestillingsskjemaer (Oslo / Akershus / Østfold)

Trenger du ett av disse skjemaene?

Sikkerhet

Alle som skal utføre arbeider i nærheten av våre linjer må være spesielt oppmerksomme på å holde riktig avstand. Skal du i gang med gravearbeid eller riving? Husk at det uansett er viktig å gå fram med stor forsiktighet. Vi ønsker å unngå uhell eller skader på Elvias nett. Først og fremst fordi det er farlig, men også fordi det kan få store konsekvenser. Skadevolder må være klar over at erstatningsansvar kan gjøre at det blir dyrt.