Derfor skal du ikke skru av hovedsikringen på hytta

Har du som vane å koble fra strømmen på hytta hver gang du reiser derfra? Da må du sørge for å gjøre det riktig.

Mange hytteeiere kobler fra hele det elektriske anlegget når de forlater hytta ved å ta hovedsikringen, enten det er for noen uker eller måneder. Har du fått med deg at du må endre fremgangsmåte med de nye digitale strømmålerne? Nå skal du ikke lenger skru av hovedsikringen, men trykke på bryteren på selve måleren. 

Dersom hovedsikringen blir skrudd av og vi ikke har kontakt med måleren, vil du bli fakturert for et beregnet forbruk.  

Med høye strømpriser kan det være fristende å skru av all strømmen på hytta, men vær oppmerksom på at det kan bli kostbart dersom rør og elektriske husholdningsapparater fryser. Les Huseiernes 7 tips til hvordan du kan spare strøm på hytta i vinter.

Ikke skru av hovedsikringen

Det som skjer når du skrur av hovedsikringen på hytta er at nettselskapet får beskjed om at anlegget ditt er uten spenning. Og når de ikke vet at det er du som er årsaken bak strømbruddet, vil selskapet sette i gang med å finne årsaken. Dersom hovedsikringen blir skrudd av og vi ikke har kontakt med måleren, vil du bli fakturert for et beregnet forbruk. 

Bruk målerens hovedbryter

Vil du unngå strømforbruk på hytta når du ikke er der? Da kan du skru av hovedbryteren på selve strømmåleren. Dersom du bruker målerens bryter vil den fortsatt kommunisere med nettselskapets radionettverk. Slik kan nettselskapet fortsette å sikre at strømforsyningen til hytta er som det skal, også når du ikke er der. De kan også raskt oppdage feil og skader som kan vise seg å være farlige, og sende reparatører umiddelbart. 

Hovedbryteren er markert på bildet med rød strek. Når det blinker grønt er hovedbryteren skrudd av.

Ivareta elsikkerheten på hytta

Når du bruker knappen på måleren og lar hovedsikringen på hytta være på, sikrer du at vi fortsatt kan varsle deg om feil i anlegget eller lynnedslag. Fordi den er spenningssatt kan den fortsette å måle, og vise riktig data – som at du ikke bruker strøm. Det sikrer også at du betaler for faktisk forbruk. 

AMS-målerne kan dessuten avdekke skumle jordfeil eller stor variasjon i spenningskurven, og kan slik avverge branner – før de skjer.

Når du skrur av strømmåleren kobles strømmen fra, og alle kurssikringer er strømløse. Selv om strømmåleren er koblet til strømnettet er det liten fare for at noe skal skje. Det er også liten sannsynlighet for at det er feil mellom AMS-måleren og kortslutningsvernet.  

Husk at du derfor ikke trenger å gjøre mer enn å trykke på knappen på strømmåleren neste gang du forlater hytta og vil koble fra strømmen. Du slår den like enkelt på igjen – ved å trykk en gang til på bryteren. Ved å følge riktig fremgangsmåte ivaretar du både elsikkerheten og AMS-kravet om reelle måleverdier. 

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

Dette er HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Jordfeil kan gi støt via kaffemaskinen.

Dette bør du vite om jordfeil

Jordfeil kan være farligere enn du kanskje tror, da det kan føre til både livsfarlige støt eller brann. Ikke bare hos deg, men også i andre elektriske anlegg i nabolaget ditt.

Dame som setter i lyspære. Foto

Forbruk og sparing

De aller fleste bruker strøm hjemme hos seg selv uten å tenke noe særlig over forbruket. Men med stadig flere apparater og elektroniske dingser rundt oss kan det lønne seg å være bevisst på husholdningens strømforbruk.