Elvia samarbeider tett med meteorologene

For oss er et godt samarbeid med meteorologene og StormGeo viktig med tanke på en eventuell oppbemanning på beredskap ved varsel om uvær, slik at vi kan være bedre forberedt på eventuelle strømbrudd.

Meteorolog Cecilie Villanger hos StormGeo i Bergen forteller at de har en avtale med Elvia og flere av Norges nettselskaper, der det er definert noen kritiske kriterier ved varsel om uvær. Kriteriene er inndelt i tre ulike nivåer; grønt, gult og rødt. Ved gult nivå er det moderat sannsynlighet for farlig vær, mens det ved rødt nivå er stor sannsynlighet for farlig vær.

Cecilie Villanger

Cecilie Villanger, meterolog i StormGeo

– Det er kriterier vi har satt i samarbeid med Elvia, basert på deres avbruddsstatistikk og selvfølgelig vår erfaring. Kraftige vindkast skaper ofte problemer, og da særlig sterk vind inn Oslofjorden, da den trenger langt inn i deres område. Vinterstid er også tung snø og ising på linjene et problem, sier hun.

Innarbeidede rutiner for varsling av uvær

Det er vakthavende meteorolog hos StormGeo som til enhver tid vurderer værsituasjonen og skriver en status.

– Når vi setter gul eller rød status passer vi alltid på å informere hverandre ved vaktbytte. Vi har prosedyrer her hvor det står om de ulike kriteriene Elvia har, basert på avbruddsstatistikken deres. Dessuten pleier de alltid å ringe hvis statusen er satt til gult eller rødt nivå. Vi har en god dialog, sier hun.

Elvia fører årlig feil- og avbruddsstatistikk på alle hendelser i strømnettet.

Her kan du lese mer om Elvias ulike beredskapsnivåer.

Lyn og torden på himmel

Varsel om lyn og torden 

I tillegg til kraftige vind, kan torden og lyn også være et problem for strømnettet, særlig om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å forutsi.

- Det kan være mer utfordrende å varsle torden enn vind. Vi kan aldri si nøyaktig hvor et lyn vil oppstå, men vi kan si noe om sannsynligheten for det innenfor et gitt område. I tillegg kan flere lokale faktorer spille inn og gjøre det ekstra vanskelig. Her følger vi nøye med på sanntidsobservasjoner som lynradar og satellittbilder for å se på hvor utviklingen skjer, sier hun.

Hun forteller også at værvarsling som kjent ikke er skrevet i stein, og at det ofte er usikkerhet ute og går. 

– I blant kan de ulike modellene vise forskjellige scenarioer, men da er vi  oppmerksom på det og sjekker litt ekstra om det bryter kriteriene til nettselskapene eller ikke. 

Både vi i Elvia og de andre nettselskapene i Norge vil selvfølgelig ha et så grundig utgangspunkt som mulig med tanke på oppbemanning ved fare for brudd på kriterier som kan føre til skader på strømnettet.

– Vi har en tett dialog, og vi føler virkelig at vi bidrar med noe. Vi kan også følge med på konsekvensene av det varslede været på strømbruddskartet på Elvias nettsider, avslutter Cecilie Villanger.


Elvia i ekstremvær

Slik jobber vi i ekstremvær

Som regel er det været som har skylden for langvarige strømbrudd her i landet. Ekstremvær kan imidlertid skape livsfarlige forhold, noe som gjør feilretting til et utfordrende og krevende arbeid.

Familie sitter på gulvet med levende lys. Foto

Slik forbereder du deg på strømbrudd

Hvor forberedt er du egentlig på et omfattende strømbrudd? Her er rådene du må vite om. Som oftest kommer strømmen ganske raskt tilbake, men hva om den ble borte i flere dager?   

Lyn og bolig. Foto

Derfor øker ekstremvær risikoen for strømbrudd

Det er en kjent sak at ekstremvær som kraftig lyn og torden, storm og orkan kan forårsake strømbrudd. Men hvilken værtype er den største syndebukken?