Flytte sikringsskap? Dette må du vite

Skal du gjøre endringer hjemme og kanskje trenger å flytte et sikringsskap, må du regne med en kostnad på 10 000 - 25 000 kroner, avhengig av om du bare skal flytte det én meter eller til et annet sted i huset.

Hvor gammelt det elektriske anlegget er har også påvirkning på prisen, da det er en langt mer omfattende jobb hvis du bor i et eldre hus med gammelt elektrisk anlegg. Avhengig av hvor langt du skal flytte sikringsskapet, vil det i de fleste tilfeller være et behov for å skjøte kabler.

Er det gamle skrusikringer, anbefales det å bytte innmat i sikringsskapet og montere en jordfeilbryter når det flyttes. En bedre elsikkerhet er gevinsten.

Du kan ikke flytte et sikringsskap selv

Det å flytte et sikringsskap er ikke noe du kan gjøre selv, med mindre du er en autorisert elektriker. Det kan lønne seg å kontakte flere elektrikere på anbud, da prisene varierer fra elektriker til elektriker. Det viktigste er at jobben blir gjort av en godkjent el-installatør på en profesjonell og sikker måte.

Det er ikke her du skal spare inn med andre ord. Men du kan faktisk spare litt på å planlegge og legge godt til rette for arbeidet. Spør en elektriker om hva du kan gjøre selv for at jobben hans eller hennes blir enklere og dermed også billigere.

Her kan du lese mer om priser på målere og utstyr.

Oppgradering av det elektriske anlegget

Hvis du har et eldre sikringsskap, vil det lønne seg å bytte ut hele skapet fremfor å bytte ut deler av det eller flytte på det du har. Den største gevinsten er økt elsikkerhet i boligen. Anlegget blir tilpasset dagens bruk og behov. Ledninger blir ikke belastet og jordfeil vil bli koblet ut. Dessuten kan det være med på å øke boligens verdi ved et eventuelt salg. Derfor vil det alltid lønne seg å oppgradere til dagens standard.

Det elektriske anlegget er ditt eget ansvar

Ettersom det er ditt eget ansvar å sørge for at det elektriske anlegget i boligen er i trygg og forskriftsmessig stand, bør du gjennomføre en el-kontroll minst hvert 5. år hvis du har et nyere sikringsskap, og oftere hvis du har et gammelt sikringsskap.

Her er noen gode råd til hva du bør gjøre regelmessig for å sjekke at alt er som det skal med det elektriske anlegget i boligen din:

  • Sjekk om det er varmgang i sikringsskapet, eller om det er misfarging eller lukter svidd.

  • Unngå overdreven bruk av skjøteledninger, strømplanker eller padder.

  • Se også etter misfarging ved stikkontakter.

Dette kan du gjøre selv

Bruk alltid en godkjent elektriker til å utføre arbeid på den faste installasjonen. Det du imidlertid har lov til å gjøre selv er følgende:

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser

  • Montere eller skifte ut elektriske varmeovner, vel og merke hvis de har en bevegelig ledning med støpsel.

  • Koble til og skifte støpsler med og uten jording til og med 25 A.

  • Koble til og skifte bordlamper, lampetter og ledningsbrytere.

  • Koble til og skifte taklamper som henger i en krok og som er koblet til en kroneklemme, sukkerbit eller stikkontakt. Lampen må ha en bevegelig ledning og ikke være en del av den faste installasjonen.

Et par ser på iPad. Foto

Alt om din strømmåler

Innføringen av smarte strømmålere har vært et viktig ledd i en nødvendig modernisering av det norske strømnettet. De sikrer blant annet at du ikke betaler for mer enn det faktisk du faktisk bruker. Vet du hva slags muligheter som ligger i AMS-måleren din, annet enn at du ikke lenger trenger å lese av og rapportere inn strømforbruket ditt selv? Eller hva en HAN-port egentlig er? Vi har samlet det du trenger å vite om strømmåleren din.

Husk dette hvis du planlegger å pusse opp

Ingen bruker så mye penger på å pusse opp som oss nordmenn. Hvert eneste år bruker vi samlet over 70 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene og hyttene våre. Men så har vi da også et klima som gjør at vi tilbringer mer tid innendørs enn de som bor i varmere strøk.

Skal du oppgradere det elektriske anlegget?

Er det på tide å oppgradere det elektriske anlegget i boligen din? Det er begrenset hva du har lov til å gjøre selv, og hva du må overlate til en faglært elektriker. Her er en oversikt over hva du faktisk kan gjøre selv.