Alt du mÄ vite om ny nettleie for 2022

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strÞmkunder i Norge fÄr ny nettleie fra 1. januar 2022. FormÄlet med endringen er Ä bruke strÞm smartere, og bruke strÞmnettet vi har mer effektivt for Ä spare penger og skÄne naturen.

PĂ„ denne siden finner du informasjon om:

 1. Hva er nettleie

 2. Ny nettleie fra januar

 3. Priser

 4. Konsekvenser for deg 

Kort fortalt

Blir vi smartere strÞmbrukere slipper vi utvidelser av strÞmnettet som ellers ville gitt deg som forbruker hÞyere nettleie pÄ sikt. 

Smart forbruk er Ă„ ikke bruke for mye strĂžm samtidig, men heller jevne ut strĂžmbruken sin utover dagen.

Ny nettleie skal belÞnne kunder som kutter toppene i strÞmforbruket sitt. Forbrukstoppene fÄr de fleste om morgenen nÄr de skal til skole og jobb, og pÄ ettermiddagen nÄr de kommer hjem.

Jo mindre strÞm du bruker samtidig, desto billigere blir nettleien for deg. I tillegg vil den som klarer Ä flytte noe forbruk fra hverdag til helg, eller fra ettermiddagen til senere pÄ kvelden, kunne spare penger.

Husk at du mÄ vÊre vÄken og tilstede nÄr du bruker elektriske apparater. Det eneste unntaket er Ä lade elbil om natten nÄr du har en godkjent lader montert av autorisert fagperson.

Selv om formÄlet med ny nettleie er Ä jevne ut strÞmforbruket sitt, mÄ vi aldri la det gÄ pÄ bekostning av brannsikkerheten. Les mer om elsikkerhet her.

Bruk aldri vaskemaskin, tÞrketrommel eller andre husholdningsapparater nÄr du ikke er til stede eller sover.

PÄ denne siden vil vi gÄ igjennom hva nettleie er, hva nettleien gÄr til, hvordan nettleien har vÊrt og hvordan den blir fra 1. januar 2022. Vi vil ogsÄ si litt om hvorfor vi fÄr ny nettleie, og hvilke konsekvenser det kan ha for deg.

1. Hva er nettleie

For Ă„ kunne bruke strĂžm er du nĂždt til Ă„ betale for to produkter; strĂžm og nettleie. Du betaler for den varen strĂžm er, og transport av varen hjem til deg.

Mens du velger strĂžmleverandĂžr selv, vil nettselskapet ditt avhenge av hvor du bor. Nettselskapenes inntekter er strengt regulert.

Fakturaen du mottar fra oss dekker strÞmmens reise fra kraftverket til deg, bÄde motorveien (Statnett), lokalveiene (Elvia) og i tillegg er halvparten statlige avgifter.

Noen kunder fÄr regning fra Elvia inkludert i strÞmregningen sin (sÄkalt gjennomfakturering), og mottar aldri en egen regning med vÄr logo pÄ. Andre kunder fÄr separat faktura fra oss for nettleie, og faktura for strÞmbruken sin fra strÞmselskapet sitt.

I tillegg til transport av strÞm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold og drift av strÞmnettet, beredskap og retting av feil, kundeservice, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sikrer at du fÄr en sikker og stabil strÞmforsyning.

Elvia disponerer i underkant av 31 prosent av nettleien som kundene vÄre betaler. Dette gÄr til:

 • Planlegging og utbygging av nye linjer/kabler

 • Vedlikehold og fornying av linjenettet

 • Beredskap og retting av feil/skader nĂ„r kunder mister strĂžmmen

 • OvervĂ„kning og drift av strĂžmleveringen

 • Tilknytning av nye anlegg/nybygg

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, gÄr til statlige avgifter i form av avgift pÄ elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg gÄr omtrent 18 % til Statnett, som leie for de stÞrre transportlinjene som fÞrer strÞmmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Her kan du lese mer om hvordan prisen pÄ nettleie reguleres.

Hvor mye nettselskaper som Elvia kan fakturere sine kunder er nÞye regulert av nasjonale myndigheter, og de selskapene som driver mest mulig effektivt belÞnnes for det. 

2. Nytt fra 2022

Slik har det vÊrt tidligere 

Prisen pÄ nettleie var tidligere delt inn i en fast del (ofte kalt fastledd) og en variabel del (energiledd).

Fastleddet var tidligere et likt belÞp hver mÄned for alle kunder, kun avhengig av hvilket nettselskap du tilhÞrte. I tillegg valgte noen nettselskap ulike nivÄer pÄ fastleddet avhengig av stÞrrelsen pÄ hovedsikringen tilknyttet boligen din.

NĂ„ vil fastleddet endres, og vil kun avhenge av ditt maksimale behov for kapasitet.

Energileddet var tidligere kun avhengig av hvor mye strÞm du brukte. Du betalte en liten sum i nettleie for hver kilowattime som ble brukt. Fra 2022 vil prisen for disse kilowattimene ogsÄ avhenge av nÄr pÄ dÞgnet og i uken de brukes.

Elvia er resultatet av at tidligere Hafslund Nett (Oslo/Viken) og Eidsiva Nett (Innlandet) slo seg sammen i 2020. De to nettselskapene hadde ganske ulike prismodeller, hvor kunder i Hafslund Nett hadde lavt fastledd og hÞyere energiledd, mens kundene i Eidsiva Nett hadde hÞyere fastledd og lavere energiledd. Fastleddet for kunder i Innlandet varierte ogsÄ med installert kapasitet pÄ hovedsikringen.

Fra 1. januar 2022 vil man med ny nettleie ha lik prisstruktur for alle kunder i Elvia, uansett hvor du bor.

Vi jobber fortsatt med detaljene i den nye prismodellen, og vil informere straks de er bestemt nÞyaktig. Den grunnleggende strukturen er imidlertid pÄ plass, sÄ les videre for Ä forstÄ mer.

Dette er ny nettleie – mĂ„nedsmaks og «time of use»

Ny nettleie innebÊrer en ny mÄte Ä beregne nettleien din pÄ, og en ny mÄte for deg som kunde Ä tenke pÄ:

Energileddet i nettleien, som tidligere bare var avhengig av hvor mye energi du brukte, vil i tillegg pÄvirkes av tid pÄ dÞgnet og nÄr i uken du forbruker energien - altsÄ «time of use».

Du vil nemlig havne pÄ ulike trinn av en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i den timen du brukte mest strÞm sist mÄned (din effektbruk). Denne modellen kaller vi «mÄnedsmaks».

Det du betaler i nettleie en mÄned avgjÞres altsÄ av to ting fra 1. januar 2022:

 1. Hvor hÞyt strÞmforbruket ditt er pÄ sitt hÞyeste (altsÄ den timen i mÄneden du brukte mest). Dette bestemmer hvor dyrt eller billig fastleddet ditt blir. I Elvia-appen kan du se hva du bruker pr. time.

 2. Hvor mye strÞm du bruker og nÄr pÄ dÞgnet/i uken du bruker denne strÞmmen. Dette er energileddet ditt. PÄslaget pr. kWh du bruker vil vÊre lavere pÄ natten og i helga, og hÞyere pÄ hverdager fra kl. 06-22. Prisene er er ogsÄ lavere om sommeren (april-oktober) enn om vinteren (november-mars), fordi det er pÄ vinteren nettet belastes mest.

Dette vil nok fÞles litt komplisert for mange. Men du kommer langt med to huskeregler: 

 1. GjĂžr aktiviteter som krever strĂžm etter hverandre, ikke samtidig. Et eksempel kan vĂŠre Ă„ ikke bruke stekeovn og induksjonsplater samtidig som du lader elbilen.

 2. Flytt noe av forbruket til kveld/natt og til helga. Dette er spesielt viktig om vinteren.Hvis du vasker klĂŠr to ganger i uka, kan du kanskje gjĂžre en vask lĂžrdag og en vask sĂžndag?

Husk at vi gjÞr dette for Ä bruke strÞmnettet smartere, ikke for Ä unngÄ all strÞmforbruk i hverdagen. SÄ hvis du mÄ vaske én gang i lÞpet av hverdagene, er dette ogsÄ bedre enn to. Alle monner drar!

Årsak til endring

MÄlet med ny nettleie er Ä redusere forbrukstoppene i nettet, som gjerne inntreffer pÄ hverdager om vinteren. StrÞmnettet dimensjoneres for Ä kunne overfÞre nok strÞm til enhver tid, som betyr at kapasiteten sjelden utnyttes fullt ut.

Utfordringen kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt og dyrt Ä bygge ut firefelts motorvei for Ä ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken pÄ flere av dÞgnets timer eller flytte den til helga. Slik kan vi tenke med strÞmnettet ogsÄ, i en tid nÄr bÄde privatpersoner og bedrifter blir grÞnnere og bytter ut fossil energi med stadig mer elektrisitet.

Husk ogsÄ at vi tross alt kan leve med kÞ pÄ veien, selv om det er irriterende, mens det er uholdbart med stans i strÞmnettet. Kapasiteten mÄ til enhver tid vÊre stor nok.

Store deler av tiden har strÞmnettet mer enn nok kapasitet, og det er lite effektivt Ä mÄtte dimensjonere nettet etter topper som vi kan kutte med litt innsats og bevisst strÞmbruk.

Uten ny nettleie vil vi mÄtte hÄndtere forbrukstoppene ved Ä bygge ut strÞmnettet, og det er en kostnad som alle mÄ dele pÄ, hvis det blir nÞdvendig. Det Þnsker vi ikke at det skal bli.

En annen og viktig effekt av ny nettleie er at vi ogsÄ sparer naturen for bygging av flere strÞmmaster og kabler enn hva som er nÞdvendig.

BÄde Þkonomisk og miljÞmessig er altsÄ ny nettleie fornuftig for bedre Ä utnytte den kapasiteten vi har, heller enn Ä bygge ut ny kapasitet.

3. Priser

Nettleien din bestÄr av et fastledd og et energiledd, som har forskjellig prisstruktur.

Energileddet

Energileddet er en pris per kilowattime du bruker. Nytt fra 2022 er at prisene er lavere i helgen og mellom klokken 22-06 pÄ hverdager, sammenlignet med resten av uken. I tillegg vil prisen vÊre lavere om sommeren enn om vinteren

Dette er pristabellen for energileddet fra 1. januar 2022. Vi definerer dag som kl. 06-22 og natt som kl. 22-06:

Energiledd

Vinter (november-mars)

Dag ☀

41,70* Ăžre/kWh

Natt/helg 🌜

29,20* Ăžre/kWh

Sommer (april-oktober)

Dag ☀

37,35 Ăžre/kWh

Natt/helg 🌜

31,10 Ăžre/kWh

* Prisene som vises her er basert pÄ elavgiften som regjeringen har foreslÄtt for januar til mars 2022 (8,91 Þre/kWh). I november og desember 2022 vil elavgiften mest sannsynlig Þke til 15,41 Þre/kWh.

Inkludert i prisene er ogsÄ Enovaavgift pÄ 1 Þre/kWh og merverdiavgift pÄ 25 %.

Husk at du mÄ vÊre vÄken og til stede nÄr du bruker elektriske apparater som oppvaskmaskin, vaskemaskin og tÞrketrommel, slik at du kan ha dem under oppsyn nÄr de er i bruk.

Fastleddet

Fastleddet er fra 1. januar 2022 avhengig av timesmaksforbruket ditt, altsÄ hvilket trinn forbruket ditt er pÄ i den timen i mÄneden nÄr du bruker mest strÞm.

Dette er pristabellen for fastleddet i nettleien din fra 1. januar 2022*:

Trinn

Trinn 1: 0-2 kW 

* Fastledd (kroner per mÄned)

130 kr

Trinn 2: 2-5 kW

* Fastledd (kroner per mÄned)

190 kr

Trinn 3: 5-10 kW

* Fastledd (kroner per mÄned)

280 kr

Trinn 4: 10-15 kW

* Fastledd (kroner per mÄned)

375 kr

Trinn 5: 15-20 kW

* Fastledd (kroner per mÄned)

470 kr

*Tariffmodell for kunder med Ă„rsforbruk under 100.000 kWh – inklusiv alle avgifter.

Tabellen viser at den som klarer Ä bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele mÄneden, vil fra 1. januar 2022 betale 130 kroner for fastleddet i mÄneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, Þker fastleddet med 60 kroner den mÄneden. Neste mÄned starter du med blanke ark og kan igjen oppnÄ laveste pris for fastleddet.

Her kan du lese mer om priser og se fullstendige pristabeller.

Med ny nettleie er det penger Ä spare pÄ Ä flytte forbruk til helgen, eller til kl. 22-06 pÄ hverdager. Det er viktig Ä huske at du alltid mÄ vÊre vÄken og til stede nÄr du bruker elektriske apparater som vaskemaskin eller tÞrketrommel.

Med ny nettleiemodell vil du kunne spare penger pÄ Ä legge strÞmforbruk til tidspunkt med lav utnyttelse av strÞmnettet. Dette er ekstra viktig om vinteren nÄr vi bruker mest strÞm, derfor er det forskjellige priser om sommeren og om vinteren.

I de tre fÞrste mÄnedene i 2022 har regjeringen foreslÄtt en lavere elavgift enn vanlig. Derfor blir prisene for januar-mars lavere enn de vanlige vinterprisene.

Husk at du pÄ Min side kan se eget forbruk helt ned pÄ timesnivÄ.

Husk brannsikkerheten
Ingen kan flytte veldig mye forbruk til helgen (hele lÞrdag og sÞndag) og tidsrommet kl.22-06 pÄ hverdager, men hÄpet er at mange mennesker kan flytte litt forbruk uten at de tar sjanser med brannsikkerheten. Regelen er at du alltid skal vÊre vÄken og til stede nÄr du bruker elektriske apparater som vaskemaskin, tÞrketrommel eller oppvaskmaskin, slik at du har disse under oppsyn.

Noen forslag
Det aller viktigste sparetipset hvis man har elbil er selvfĂžlgelig Ă„ lade denne om natten og i helgen. Dette forutsetter godkjent hjemmelader montert av fagfolk.

Men hvis man er vÄken til midnatt, kan man for eksempel bruke vaskemaskinen med lavest pris mellom kl. 22 og 24.

Andre tips kan vÊre Ä dusje fÞr man legger seg istedenfor pÄ morgenen, eller programmere baderomstermostaten til Ä Þke temperaturen pÄ baderomsgulvet fra kl. 0530 istedenfor én time senere. Vi har alle forskjellige dÞgnrytme, og man mÄ selv se hva man kan flytte av forbruk forsvarlig.

Alle tjener pÄ ny nettleie pÄ lang sikt
Husk at mÄlet med ny nettleie er Ä kutte toppene i forbruket vÄrt og utnytte kapasiteten i strÞmnettet bedre. Da sparer vi penger og miljÞet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Fastleddet er fra 1. januar 2022 avhengig av timesmaksforbruket ditt, altsÄ hvilket trinn forbruket ditt er pÄ i den timen i mÄneden nÄr du bruker mest strÞm.

Vi anbefaler Ä sjekke sitt eget forbruksmÞnster pÄ Min side eller i Elvia-appen. Der finner du detaljert oversikt over forbruket ditt, og du kan identifisere de timene i mÄneden du bruker mest strÞm.

For et lavest mulig fastledd er det fornuftig Ă„ flytte noe forbruk vekk fra timene mest stĂžrst samtidig bruk. Disse inntreffer gjerne pĂ„ morgenen eller ettermiddagen, nĂ„r du bruker strĂžm pĂ„ flere forskjellige aktiviteter – det kan vĂŠre oppvarming, lading av elbil, dusjing, matlaging eller bruk av vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Kan du flytte noe av dette forbruket til timene fĂžr eller etter? Det er nĂžkkelen til et lavere fastledd i ny nettleiemodell.

VĂŠr oppmerksom om vinteren

De aller fleste har hÞyere forbruk om vinteren enn om sommeren, fordi vi bruker mer strÞm pÄ oppvarming. Det innebÊrer samtidig at du lettere kan havne et nivÄ hÞyere pÄ fastleddet ditt om vinteren.

I juli og august 2021 ville for eksempel 97-98 % av Elvias kunder havnet pÄ et av de tre laveste nivÄene.

I den kaldeste vintermÄneden 2019/2020 og 2020/2021 ville derimot 90 % og 86 % av kundene havnet pÄ de tre laveste trinnene.

 

4. Konsekvenser for deg som kunde

Endringer i pris 

Vil nettleien din Ăžke med ny nettleie? Det avhenger i stor grad av deg selv. For de fleste blir neppe endringene store. Og sjansen for at du kommer godt ut Ăžker betraktelig hvis du tilpasser deg litt.

SpÞrsmÄlet du som forbruker bÞr stille deg, er altsÄ:

 • Klarer jeg Ă„ flytte noe forbruk, eller orker jeg ikke endre noen vaner? Husker jeg Ă„ ikke skru opp innetemperaturen samtidig som jeg lader elbil og bruker komfyren?

 • De fleste kunder har mulighet til Ă„ komme bedre ut med ny nettleie. Men folks situasjon er forskjellig.

 • Noen har et veldig lavt strĂžmforbruk, og bĂžr kanskje konsentrere seg om Ă„ unngĂ„ toppene i timesforbruket, som altsĂ„ bestemmer fastleddet ditt.

 • Andre kunder har et hĂžyere og mer konstant strĂžmforbruk, og bĂžr legge mer vekt pĂ„ Ă„ flytte noe forbruk til natt eller helg, nĂ„r energileddet er gunstigere.

 • Ny nettleie skal ikke fĂžre til at kundene som helhet betaler mer. Men den som ikke tilpasser seg noe, vil mĂ„tte betale noe mer - for at den som tilpasser seg, skal kunne spare penger.

 • Det er hele poenget med endringen for det tjener fellesskapet pĂ„ i lengden.

Hva du kan gjĂžre for Ă„ spare nettleie – enkle grep

Det er en rekke ting du kan gjÞre for Ä tilpasse deg ny nettleie, og blant de beste tipsene er Ä lade elbil om natten, programmere litt om pÄ tidsinnstillingen pÄ varmeovner og termostater, og Ä bruke strÞmkrevende apparater av alle slag etter hverandre, og ikke samtidig. Bruk aldri vaskemaskin, tÞrketrommel eller andre husholdningsapparater nÄr du ikke er til stede eller sover.

Her er et lite utvalg spÞrsmÄl du kan stille deg (og det finnes mange flere): 

 • Én viktig ting: Glem aldri brannsikkerheten. Det er ikke verdt Ă„ risikere liv og helse for Ă„ spare noen kroner i nettleie.

 • Kan du programmere om varmeovner og termostat pĂ„ badet til Ă„ varme opp litt tidligere pĂ„ morgenen? For eksempel kl 05.30 istedenfor kl 06.00?

 • Gitt dine morgenrutiner, kan du programmere om varmeovner og termostat pĂ„ badet til Ă„ varme opp litt tidligere pĂ„ morgenen? For eksempel kl 05.30 istedenfor kl 06.00?

 • Kan du lade elbilen om natten, mellom kl 22 og 06, istedenfor pĂ„ ettermiddagen? Husk at du mĂ„ ha godkjent ladekontakt.

 • Kan du redusere innetemperaturen om ettermiddagen nĂ„r hele familien kommer hjem og lager middag, dusjer etter trening, bruker hĂ„rfĂžner og skrur pĂ„ alle lys, datamaskiner og TV-er?

 • Kan du ta klesvask og kjĂžre tĂžrketrommel i helgen? Eller om kvelden etter kl 22 hvis du er vĂ„ken? Bruk aldri vaskemaskin, tĂžrketrommel eller andre husholdningsapparater nĂ„r du ikke er til stede eller sover.

 • Kan badenymfen fylle badekaret og tenne stearinlysene litt senere pĂ„ kvelden, sĂ„ nytt varmtvann varmes opp etter kl 22?

 • Passer du pĂ„ at du bruker strĂžmkrevende apparater etter hverandre, og ikke samtidig?

 • Kan du lade elbilen litt langsommere hjemme? Det kan hjelpe deg Ă„ unngĂ„ de hĂžyeste timesforbrukstoppene. Flere elbiler lar deg redusere ladestrĂžmmen, fra eksempelvis 12 ampere til 8 ampere.

 • Dette er bare noen veldig fĂ„ eksempler pĂ„ hva du kan gjĂžre. Du kjenner din egen situasjon best, og vil sikkert tenke ut mĂ„ter du kan flytte forbruk pĂ„.

 • Elvia vil utover hĂžsten og vinteren bidra med flere rĂ„d pĂ„ vĂ„re nettsider.Hva du kan gjĂžre for Ă„ spare nettleie – andre tiltak

Jo mer informasjon du har om eget strĂžmforbruk, jo lettere er det Ă„ tilpasse seg ny nettleie. To stikkord er Elvia-appen og HAN-porten.

Elvia anbefaler alle kunder Ä laste ned Elvia-appen for best mulig oversikt over eget strÞmforbruk ned pÄ timesnivÄ. I appen kan du finne data for i gÄr og lenger bak i tid.

Hvis du vil ha «live» oversikt over strÞmbruken din og kanskje installere smartutstyr for Ä optimalisere strÞmbruken din, bÞr du vurdere Ä Äpne HAN-porten pÄ den automatiske strÞmmÄleren din. Les mer om mulighetene HAN-porten gir.

SpÞrsmÄl

Har du spÞrsmÄl til ny nettleie? Vi jobber kontinuerlig med Ä gjÞre det enkelt Ä forstÄ det som skjer. Send inn det du lurer pÄ, sÄ tar vi bÄde kontakt pÄ mail og tilpasser informasjonen pÄ denne siden. Om det er noe som haster, ta kontakt med oss pÄ telefon eller i chat.

Video kan ikke vises

Du mÄ godta bruk av funksjonelle cookies for Ä kunne spille av video.