Alt du må vite om ny nettleie for 2022

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Formålet med endringen er å bruke strøm smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen.

På denne siden finner du informasjon om:

 1. Hvorfor - kort fortalt

 2. Hva er nettleie

 3. Nytt fra 1. juli

 4. Priser

 5. Konsekvenser for deg 

1. Hvorfor - kort fortalt

Hvis vi sammen blir mer strøm-bevisste kan vi redusere store utvidelser av strømnettet som ellers vil gi alle som bruker strøm, høyere nettleie på sikt.

Se video som forklarer det her

Når alle bruker mye strøm samtidig blir det "kø" i strømnettet.

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen.

Ny nettleie skal belønne kunder som kutter toppene i strømforbruket sitt. Forbrukstoppene får de fleste om morgenen når de skal til skole og jobb, og på ettermiddagen når de kommer hjem.

Jo mindre strøm du bruker samtidig, desto billigere blir nettleien for deg. I tillegg vil den som klarer å flytte noe forbruk fra hverdag til helg, eller fra ettermiddagen til senere på kvelden, kunne spare penger.

Husk at du må være våken og tilstede når du bruker elektriske apparater. Det eneste unntaket er å lade elbil om natten når du har en godkjent lader montert av autorisert fagperson.

Selv om formålet med ny nettleie er å jevne ut strømforbruket sitt, må vi aldri la det gå på bekostning av brannsikkerheten. Les mer om elsikkerhet her.

Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

På denne siden vil vi gå igjennom hva nettleie er, hva nettleien går til, hvordan nettleien har vært og hvordan den blir fra 1. juli 2022. Vi vil også si litt om hvorfor vi får ny nettleie, og hvilke konsekvenser det kan ha for deg.

2. Hva er nettleie

For å kunne bruke strøm er du nødt til å betale for to produkter; strøm og nettleie. Du betaler for den varen strøm er, og transport av varen hjem til deg.

Mens du velger strømleverandør selv, vil nettselskapet ditt avhenge av hvor du bor. Nettselskapenes inntekter er strengt regulert.

Fakturaen du mottar fra oss dekker strømmens reise fra kraftverket til deg, både motorveien (Statnett), lokalveiene (Elvia) og i tillegg er halvparten statlige avgifter.

Noen kunder får regning fra Elvia inkludert i strømregningen sin (såkalt gjennomfakturering), og mottar aldri en egen regning med vår logo på. Andre kunder får separat faktura fra oss for nettleie, og faktura for strømbruken sin fra strømselskapet sitt.

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold og drift av strømnettet, beredskap og retting av feil, kundeservice, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sikrer at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Elvia disponerer i underkant av 31 prosent av nettleien som kundene våre betaler. Dette går til:

 • Planlegging og utbygging av nye linjer/kabler

 • Vedlikehold og fornying av linjenettet

 • Beredskap og retting av feil/skader når kunder mister strømmen

 • Overvåkning og drift av strømleveringen

 • Tilknytning av nye anlegg/nybygg

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går omtrent 18 % til Statnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Her kan du lese mer om hvordan prisen på nettleie reguleres.

Hvor mye nettselskaper som Elvia kan fakturere sine kunder er nøye regulert av nasjonale myndigheter, og de selskapene som driver mest mulig effektivt belønnes for det. 

3. Nytt fra 1. juli

Slik har det vært tidligere 

Prisen på nettleie var tidligere delt inn i en fast del (ofte kalt fastledd) og en variabel del (energiledd).

Fastleddet var tidligere et likt beløp hver måned for alle kunder, kun avhengig av hvilket nettselskap du tilhørte. I tillegg valgte noen nettselskap ulike nivåer på fastleddet avhengig av størrelsen på hovedsikringen tilknyttet boligen din.

Nå vil fastleddet endres, og vil kun avhenge av ditt maksimale behov for kapasitet.

Energileddet var tidligere kun avhengig av hvor mye strøm du brukte. Du betalte en liten sum i nettleie for hver kilowattime som ble brukt. Fra 1. juli 2022 vil prisen for disse kilowattimene også avhenge av når på døgnet og i uken de brukes.

Elvia er resultatet av at tidligere Hafslund Nett (Oslo/Viken) og Eidsiva Nett (Innlandet) slo seg sammen i 2020. De to nettselskapene hadde ganske ulike prismodeller, hvor kunder i Hafslund Nett hadde lavt fastledd og høyere energiledd, mens kundene i Eidsiva Nett hadde høyere fastledd og lavere energiledd. Fastleddet for kunder i Innlandet varierte også med installert kapasitet på hovedsikringen.

Fra 1. juli 2022 vil man med ny nettleie ha lik prisstruktur for alle kunder i Elvia, uansett hvor du bor.

Dette er ny nettleie

Ny nettleie innebærer en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på:

Energileddet i nettleien, som tidligere bare var avhengig av hvor mye energi du brukte, vil i tillegg påvirkes av tid på døgnet og når i uken du forbruker energien.

Du vil også havne på ulike trinn av en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i de tre timene du brukte mest strøm sist måned (din effektbruk). Denne modellen kaller vi «døgnmaks».

Det du betaler i nettleie en måned avgjøres altså av to ting fra 1. juli 2022:

 1. Som tidligere vil nettleien bestå av et fastledd og et energiledd. I den nye nettleiemodellen vil fastleddet baseres på gjennomsnittet av de 3 timene du brukte mest strøm måneden før, fordelt på 3 ulike dager. I Elvia-appen og på Min side kan du se hva du bruker per time.

 2. Hvor mye strøm du bruker og når på døgnet/i uken du bruker denne strømmen. Dette er energileddet ditt. Påslaget pr. kWh du bruker vil være lavere på natten og i helga, og høyere på hverdager fra kl. 06-22.

Dette vil nok føles litt komplisert for mange. Men du kommer langt med to huskeregler: 

 1. Gjør aktiviteter som krever strøm etter hverandre, ikke samtidig. Et eksempel kan være å ikke bruke stekeovn og induksjonsplater samtidig som du lader elbilen.

 2. Flytt noe av forbruket til kveld/natt og til helga. Dette er spesielt viktig om vinteren. Hvis du vasker klær to ganger i uka, kan du kanskje gjøre en vask lørdag og en vask søndag?

Husk at vi gjør dette for å bruke strømnettet smartere, ikke for å unngå all strømforbruk i hverdagen. Så hvis du må vaske én gang i løpet av hverdagene, er dette også bedre enn to. Alle monner drar!

Årsak til endring

Målet med ny nettleie er å redusere forbrukstoppene i nettet, som gjerne inntreffer på hverdager om vinteren. Strømnettet dimensjoneres for å kunne overføre nok strøm til enhver tid, som betyr at kapasiteten sjelden utnyttes fullt ut.

Utfordringen kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt og dyrt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer eller flytte den til helga. Slik kan vi tenke med strømnettet også, i en tid når både privatpersoner og bedrifter blir grønnere og bytter ut fossil energi med stadig mer elektrisitet.

Husk også at vi tross alt kan leve med kø på veien, selv om det er irriterende, mens det er uholdbart med stans i strømnettet. Kapasiteten må til enhver tid være stor nok.

Store deler av tiden har strømnettet mer enn nok kapasitet, og det er lite effektivt å måtte dimensjonere nettet etter topper som vi kan kutte med litt innsats og bevisst strømbruk.

Uten ny nettleie vil vi måtte håndtere forbrukstoppene ved å bygge ut strømnettet, og det er en kostnad som alle må dele på, hvis det blir nødvendig. Det ønsker vi ikke at det skal bli.

En annen og viktig effekt av ny nettleie er at vi også sparer naturen for bygging av flere strømmaster og kabler enn hva som er nødvendig.

Både økonomisk og miljømessig er altså ny nettleie fornuftig for bedre å utnytte den kapasiteten vi har, heller enn å bygge ut ny kapasitet.

3. Priser

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned. 

For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden fra 1. juli vil betale 125 kroner for fastleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker fastleddet med 75 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.

Fastledd og energiledd

Med ny nettleie er det penger å spare på å flytte forbruk til helgen, eller til kl. 22-06 på hverdager. Det er viktig å huske at du alltid må være våken og til stede når du bruker elektriske apparater som vaskemaskin eller tørketrommel.

Med ny nettleiemodell vil du kunne spare penger på å legge strømforbruk til tidspunkt med lav utnyttelse av strømnettet. Dette er ekstra viktig om vinteren når vi bruker mest strøm.

Husk at du på Min side kan se eget forbruk helt ned på timesnivå.

Husk brannsikkerheten
Ingen kan flytte veldig mye forbruk til helgen (hele lørdag og søndag) og tidsrommet kl.22-06 på hverdager, men håpet er at mange mennesker kan flytte litt forbruk uten at de tar sjanser med brannsikkerheten. Regelen er at du alltid skal være våken og til stede når du bruker elektriske apparater som vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin, slik at du har disse under oppsyn.

Noen forslag
Det aller viktigste sparetipset hvis man har elbil er selvfølgelig å lade denne om natten og i helgen. Dette forutsetter godkjent hjemmelader montert av fagfolk.

Men hvis man er våken til midnatt, kan man for eksempel bruke vaskemaskinen med lavest pris mellom kl. 22 og 24.

Andre tips kan være å dusje før man legger seg istedenfor på morgenen, eller programmere baderomstermostaten til å øke temperaturen på baderomsgulvet fra kl. 0530 istedenfor én time senere. Vi har alle forskjellige døgnrytme, og man må selv se hva man kan flytte av forbruk forsvarlig.

Alle tjener på ny nettleie på lang sikt
Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Det vil si gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (i løpet av et døgn) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på.

Vi anbefaler å sjekke sitt eget forbruksmønster på Min side eller i Elvia-appen. Der finner du detaljert oversikt over forbruket ditt, og du kan identifisere de timene i måneden du bruker mest strøm.

For et lavest mulig fastledd er det fornuftig å flytte noe forbruk vekk fra timene mest størst samtidig bruk. Disse inntreffer gjerne på morgenen eller ettermiddagen, når du bruker strøm på flere forskjellige aktiviteter – det kan være oppvarming, lading av elbil, dusjing, matlaging eller bruk av vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Kan du flytte noe av dette forbruket til timene før eller etter? Det er nøkkelen til et lavere fastledd i ny nettleiemodell.

Vær oppmerksom om vinteren
De aller fleste har høyere forbruk om vinteren enn om sommeren, fordi vi bruker mer strøm på oppvarming. Det innebærer samtidig at du lettere kan havne et nivå høyere på fastleddet ditt om vinteren.

I juli og august 2021 ville for eksempel 95 % av Elvias kunder havnet på et av de tre laveste nivåene.

I de kaldeste vintermånedene 2020/2021 ville derimot 90 % av kundene havnet på de tre laveste trinnene.

 

4. Konsekvenser for deg

Endringer i pris 

Vil nettleien din øke med ny nettleie? Det avhenger i stor grad av deg selv. For de fleste blir neppe endringene store. Og sjansen for at du kommer godt ut øker betraktelig hvis du tilpasser deg litt.

Spørsmålet du som forbruker bør stille deg, er altså:

 • Klarer jeg å flytte noe forbruk, eller orker jeg ikke endre noen vaner? Husker jeg å ikke skru opp innetemperaturen samtidig som jeg lader elbil og bruker komfyren?

 • De fleste kunder har mulighet til å komme bedre ut med ny nettleie. Men folks situasjon er forskjellig.

 • Noen har et veldig lavt strømforbruk, og bør kanskje konsentrere seg om å unngå toppene i timesforbruket, som altså bestemmer fastleddet ditt.

 • Andre kunder har et høyere og mer konstant strømforbruk, og bør legge mer vekt på å flytte noe forbruk til natt eller helg, når energileddet er gunstigere.

 • Ny nettleie skal ikke føre til at kundene som helhet betaler mer. Men den som ikke tilpasser seg noe, vil måtte betale noe mer - for at den som tilpasser seg, skal kunne spare penger.

 • Det er hele poenget med endringen for det tjener fellesskapet på i lengden.

Hva du kan gjøre for å spare nettleie – enkle grep

Det er en rekke ting du kan gjøre for å tilpasse deg ny nettleie, og blant de beste tipsene er å lade elbil om natten, programmere litt om på tidsinnstillingen på varmeovner og termostater, og å bruke strømkrevende apparater av alle slag etter hverandre, og ikke samtidig. Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen.

Her er et lite utvalg spørsmål du kan stille deg (og det finnes mange flere): 

 • Én viktig ting: Glem aldri brannsikkerheten. Det er ikke verdt å risikere liv og helse for å spare noen kroner i nettleie.

 • Kan du programmere om varmeovner og termostat på badet til å varme opp litt tidligere på morgenen? For eksempel kl 05.30 istedenfor kl 06.00?

 • Gitt dine morgenrutiner, kan du programmere om varmeovner og termostat på badet til å varme opp litt tidligere på morgenen? For eksempel kl 05.30 istedenfor kl 06.00?

 • Kan du lade elbilen om natten, mellom kl 22 og 06, istedenfor på ettermiddagen? Husk at du må ha godkjent ladekontakt.

 • Kan du redusere innetemperaturen om ettermiddagen når hele familien kommer hjem og lager middag, dusjer etter trening, bruker hårføner og skrur på alle lys, datamaskiner og TV-er?

 • Kan du ta klesvask og kjøre tørketrommel i helgen? Eller om kvelden etter kl 22 hvis du er våken? Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

 • Kan badenymfen fylle badekaret og tenne stearinlysene litt senere på kvelden, så nytt varmtvann varmes opp etter kl 22?

 • Passer du på at du bruker strømkrevende apparater etter hverandre, og ikke samtidig?

 • Kan du lade elbilen litt langsommere hjemme? Det kan hjelpe deg å unngå de høyeste timesforbrukstoppene. Flere elbiler lar deg redusere ladestrømmen, fra eksempelvis 12 ampere til 8 ampere.

 • Dette er bare noen veldig få eksempler på hva du kan gjøre. Du kjenner din egen situasjon best, og vil sikkert tenke ut måter du kan flytte forbruk på.

 • Elvia vil utover høsten og vinteren bidra med flere råd på våre nettsider.Hva du kan gjøre for å spare nettleie – andre tiltak

Jo mer informasjon du har om eget strømforbruk, jo lettere er det å tilpasse seg ny nettleie. To stikkord er Elvia-appen og HAN-porten.

Elvia anbefaler alle kunder å laste ned Elvia-appen for best mulig oversikt over eget strømforbruk ned på timesnivå. I appen kan du finne data for i går og lenger bak i tid.

Hvis du vil ha «live» oversikt over strømbruken din og kanskje installere smartutstyr for å optimalisere strømbruken din, bør du vurdere å åpne HAN-porten på den automatiske strømmåleren din. Les mer om mulighetene HAN-porten gir.

Spørsmål

Har du spørsmål til ny nettleie? Vi jobber kontinuerlig med å gjøre det enkelt å forstå det som skjer. Send inn det du lurer på, så tar vi kontakt på e-post og tilpasser informasjonen på denne siden. Om det er noe som haster, ta kontakt med oss på telefon eller i chat.