Komplett prisoversikt for privat-, næring- og regionalnettskunder i Innlandet

Her finner du prisoversikt for inneværende og tidligere år. Prisene på denne siden gjelder kunder i Innlandet (tidligere Eidsiva Nett).

Priser på nettleie for privatkunder 2021

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder 2021

Tariffblad 2.0 E-tariff næring

Tariffblad 2.1 Næring effektmålt

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser 2021

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig str√łm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet 2021

Vedlegg til standardavtale gjeldene for plusskunder 2021

Priser for regionalnett 2021

Tariffhefte 2021 Regionalnett

Tariffblad 9.0 Regionalnett, 2021

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser 2021


Priser for 2020

Her finner du historiske priser for Innlandet i 2020